logotyp

Archiv starších akcí

Školní rok 2017/2018


SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 

Registrační číslo                                 Rozhodnutí

MŠ201801                                         Přijato

MŠ201802                                         Přijato

MŠ201803                                         Přijato

MŠ201804                                         Přijato

MŠ201805                                         Přijato

MŠ201806                                         Přijato

MŠ201807                                         Přijato

MŠ201808                                         Přijato

MŠ201809                                         Přijato

MŠ201810                                         Přijato

MŠ201811                                         Přijato

MŠ201812                                         Přijato

MŠ201813                                         Přijato

 

Zveřejněno 1. 6. 2018                                         RNDr. Josef Hájek v. r., ředitel

 

 

Havajská noc v ZŠ Soběchleby

 

Letošní vysoké červnové teploty nás inspirovaly k uskutečnění akce Havajská noc ve škole. Padesátka dětí z 1.stupně dorazila v pátek v podvečer do školy se spacákem a karimatkou a rázem se ocitli na tichomořském ostrově. Celý předešlý týden si děti vyráběly pestrobarevné sukně, podobizny havajských bohů a tak jsme se všichni převlékli, na krk si pověsili typické věnce a párty mohla začít. Během večera jsme si zkusili havajský hula tanec, který nás naučil výtečný tanečník Jarda Dohnal. Nechyběl ani kvíz týkající se znalostí o Havaji a rovněž jsme měli pravý Waikiki bar, kde se po celý večer podávaly koktejly. Za tmy pak nesměla chybět stezka odvahy po našem ostrově a o půlnoci všichni vyčerpáním uléhali do svých provizorních postýlek. Po společné snídani odcházeli děti ráno spokojeně domů.

 

                                                                                                                                   Ivona Mikulíková

 Termíny sběru

út    22.5.     6.45-7.10      15.00-17.00 

st    23.5.     6.45-7.10      15.00-17.00          

čt    24.5.     6.45-7.10      15.00-17.00 

pá   25.5.     6.45-7.10          ---------       

Sběr může být netříděný, musí být svázaný nebo uložený v krabicích.

 

"Buďme Kamarádi" 

Žáci prvního až čtvrtého ročníku se 1ř. května zúčastnili zážitkového programu „Buďme Kamarádi“. Paní Mgr. Alena Svobodová velmi poutavě dětem přiblížila, jak se žije kamarádům s postižením a ukázala mnoho pomůcek, které usnadňují lidem s handicapem život. Během besedy si děti mohly vyzkoušet malování nohou, jízdu na invalidním vozíčku, chůzi se slepeckou holí a mnoho dalšího.

                                                                                                                                          (H. Koutná) 

Tonda obal na cestách 

14. 5. se všechny třídy naší školy postupně vystřídaly na hodinovém programu o třídění a recyklaci odpadu. Během hodiny si žáci mohli vyzkoušet, zda zvládnou správně třídit odpad a prohlédnout si, co lze vyrobit z odpadu a jak jej využít.

(H. Koutná)

Výlet 4., 5. a 6. třídy 

V pondělí 7. 5. se žáci vydali na výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde nás čekal bohatý program. Dopoledne jsme navštívili Valašskou dědinu ve skanzenu a Jurkovičovu rozhlednu. Viděli jsme mnoho chaloupek včetně školy, mlýna a kovárny. Z rozhledny se ti odvážnější mohli podívat
do širokého okolí. Po náročném dopoledni jsme dostali hlad a tak jsme se přesunuli na ranč Bučiska, kde na nás čekal oběd. Na ranči si děti užily hřiště, jízdu na koni, střelbu z kuše a spoustu další zábavy. Na závěr programu jsme vyšlapali na kopec, kde jsme si mohli prohlédnout zříceninu hradu Rožnov. Tam jsme potkali loupežníka a rytíře, kteří nám pomohli najít poklad. Tím byl veškerý program vyčerpán a my jsme se příjemně unavení vrátili zpět domů.

(H. Koutná) 

Vítání občánků

 V neděli 6. 5. si skupina žáků z naší školy připravila krátký program, aby pomohli přivítat nejmladší občánky ze Soběchleb. Náročná příprava byla odměněna potleskem a radostí z vydařeného vystoupení.

                                                                                                                                              (H. Koutná)

Den Země

 Den před státním svátkem, 30. dubna, jsme si zpříjemnili akcí, která oslavuje Den Země. Po příchodu do školy děti zhlédly film o planetě Zemi a v devět ráno jsme vyrazili ven. Všichni žáci byli rozděleni
do deseti družstev. Každý tým sbíral body na jednotlivých stanovištích, kde plnili zadané úkoly. V závěru dne byly vyhodnoceny a odměněny nejlepší družstva drobnou sladkostí.

                                                                                                                                   (H. Koutná)          

Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
Konalo se 24. dubna v Lipníku nad Bečvou a zúčastnila se ho z naší školy 2 družstva ve dvou kategoriích.
Družstvo mladších žáků ve složení Jaromír Dohnal (5. třída), Tereza Kolářová (6. třída), Lucie Novotná (6. třída) a Petr Volf (6. třída) obsadilo 2. místo.
Družstvo starších žáků ve složení Daniel Kolář, Lenka Novotná, Filip Sehnal a Denisa Volfová (všichni 9. třída) obsadili 1. místo a postoupilo do okresního kola.

(J. Hájek)


Plavání 2. a 3. třídy

Jako každé jaro tak i letos byl 11. 4. zahájen plavecký výcvik. Během deseti lekcí se děti naučí a zdokonalí v plavání. Na závěr celého kurzu budou všichni úspěšní plavci odměněni mokrým vysvědčením.

                                                                                                                                    (H. Koutná)

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Registrační číslo                                 Rozhodnutí

ZŠ201801                                          Přijato

ZŠ201802                                          Přijato

ZŠ201803                                          Přijato

ZŠ201804                                          Přijato

ZŠ201805                                          Přijato

ZŠ201806                                          Přijato

ZŠ201807                                          Přijato

ZŠ201808                                          Přijato

ZŠ201809                                          Přijato

ZŠ201810                                          Přijato

ZŠ201811                                          Přijato

 

Zveřejněno 3. května 2018                                                           RNDr. Josef Hájek, ředitel

 

Zápis dětí do 1. třídy základní školy v Soběchlebech

Proběhne ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 13:30 do 17:00 hodin v učebně 3. třídy ve 2. patře budovy základní školy, s sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte.
Zákonný zástupce dítěte je povinen zapsat k plnění povinné školní docházky od 1. září 2018 dítě, které dovrší šest let věku do 31. srpna 2018, nebo dítě, kterému byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018).
Pokud termín zápisu z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, je možné se dostavit k zápisu po předchozí telefonické domluvě (581 627 246) v době od 1. do 30. dubna 2018 (v této lhůtě musí zápis dítěte proběhnout).

Žákům nabízíme

 • budovu školy v pěkném a klidném prostředí
 • dostupnost autobusové dopravy a autobusovou zastávku přímo před budovou školy
 • třídy s malým počtem žáků, což umožňuje skutečně individuální přístup pedagogů k žákům
 • školní vzdělávací program MAKOVICE – moderní venkovská škola = Myšlení, Asertivita, Komunikace, Občan, Výchova, Informace, Celistvost, Empatie
 • výuku anglického jazyka, německého jazyka, náboženství, plavecký výcvik, lyžařský výcvik
 • moderní multimediální učebny vybavené počítači a interaktivními tabulemi
 • účast v projektech Česko sportuje – Olympijský víceboj, Recyklohraní, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol…
 • naučné exkurze, výchovné koncerty, divadelní představeni a další kulturní akce
 • školní družinu s pestrou náplní činností
 • spoustu akcí během školního roku - turnaje v pexesu, člověče nezlob se, piškvorkách, halloweenskou oslavu,
 • čarodějnické disko, silvestrovskou párty, jablíčkování, výtvarné dílny pro žáky i rodiče…
 • projektové dny, např. Den Země, Vánoční jarmark…
 • pestrou nabídku zájmové činnosti – např. kroužek angličtiny, florbalový, keramický, první pomoci, ručních prací, šikovných rukou, zpívání s kytarou…
Podrobnější informace k zápisu jsou uvedeny na http://www.zssobechleby.cz/index.php?moduser=user&page=66.
(J. Hájek)

Finálové kolo soutěže Naší přírodou

28. března se v Přerově ve Středisku volného času ATLAS-BIOS konalo finálové kolo soutěže Naší přírodou. Tato soutěž je zaměřena na ekosystémy České republiky. Do finálového kola postoupili vítězi kvalifikačních kol – z naší školy pět žáků. Všichni prokázali ve finále velmi dobré znalosti a v konkurenci ostatních škol obsadili tato místa:

Kategorie mladších žáků:

3. místo Vojtěch Nevyjel (7. třída) v kategorii Společenstvo lesa
3. místo 
Natálie Melichárková (7. třída)v kategorii Společenstvo lidských obydlí

Kategorie starších žáků:

3. místo Jakub Trhlík (8. třída) v kategorii Společenstvo lidských obydlí
3. místo 
Martin Macek (9. třída) v kategorii Společenstvo vod
3. místo 
Matěj Nový (9. třída) v kategorii Společenstvo polí, luk a pastvin

Odměnou  všem  finalistům je přírodovědná exkurze do Jeseníků. Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

(J. Hájková)


MATEMATICKÝ KLOKAN

V pátek 16. března 2018 se konalo celostátní kolo soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Je to mezinárodní soutěž, kterou pořádá od roku 1995 v ČR  Jednota českých matematiků  fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají na začátku bonus - stejný počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

V kategorii CVRČEK (2. a 2. třída) získal nejvíce bodů Jonáš Kučera ze 3. třídy (53 bodů).
V kategorii KLOKÁNEK (4. a 5. třída) získala nejvíce bodů Daniela Kuličková (83 bodů).
V kategorii Benjamín (6. a 7. třída) získala nejvíce bodů Denisa Novotná ze 7. třídy (72 bodů).
V kategorii KADET se zúčastnila pouze 8.tř a nejvíce bodů získal Adam Kratochvíl (49 bodů).  Všem účastníkům děkujeme a nejlepším blahopřejeme.

(M. Nedbalová)


Párty Sv.Patrika

     17.března si lidé v anglicky mluvících zemích připomínají irského patrona Sv.Patrika. Také na ZŠ Soběchleby se děti výuce angličtiny věnují již od 1.třídy, a tak jsme si tento den společně připomněli. Symbolem je zelená barva, takže každý účastník dorazil na svatopatrikovskou párty v zeleném, podávaly se pouze zelené dobroty a zelené nápoje. Výzdobu tvořily trojlístky – symbol Irska. Všichni jsme se pak společně řádně zapotili při nácviku tradičního irského tance.

                                                                                                                                  (Ivona Mikulíková)


Okresní kolo v konverzační soutěži v kategorii II.A
Konalo se 23. února ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově a Michail Zosimov (8. třída) v něm obsadil 17. místo.
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

(J. Hájek)


Okresní kolo v konverzační soutěži v kategorii I.A
Konalo se 9. února ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově a Tereza Dohnalová (7. třída) v něm obsadila 11. místo.
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

(J. Hájek)

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka
Konalo se 5 února ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově a Adam Kratochvíl (8. třída) v něm obsadil 46. místo.
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

(J. Hájek)

 

POHYBOVÉ HRY NA SNĚHU

      Letošní zima sice nebyla příliš bohatá na sněhovou nadílku, ale pár dní se místy sníh přece jen udržel a toho jsme právě využili s kroužkem pohybové hry. Ten funguje na naší škole již druhým rokem a navštěvují jej žáci 1.stupně. Většinou jsme v kroužku v tělocvičně, kde hrajeme ringo, přehazovanou, florbal, stolní tenis, badminton či soft tenis nebo při pěkném počasí chodíme na hřiště. A právě letos jsme využili skromné sněhové nadílky a dvakrát vyrazili ven na běžkách. Zatím jsme se nepustili na delší cestu, ale pouze si udělali stopu na místním hřišti, ale i tak byly už po 2 lekcích na mnohých vidět první pokroky. Užili jsme si přitom i spoustu zábavy a to hlavně tehdy, když se někteří odvážlivci pokoušeli sjet na běžkách z mírného kopce. Tak snad nám bude příští zima přát bohatší sněhovou nadílku!

 (Ivona Mikulíková)

ŠKOLNÍ PLES

       Letošní poslední lednový den se na naší škole nenesl pouze ve znamení pololetního vysvědčení, ale také 1. ročníku „Školního plesu“. Ten byl určen dětem 1. stupně a konal se v učebně 1. třídy. Všichni účastníci dorazili velmi pěkně společensky oblečeni, dámy zářily ve večerních róbách a pánům nechyběla kravata či motýlek. Po úvodní polonéze, kdy jsme si mohli prohlédnout všechny páry, následovaly první tance, které se střídaly s návštěvou fotokoutku a s občerstvením. V nabídce nechyběly dobroty slané, sladké a dokonce i čokoládová fontána, u které se stále tvořila fronta. A jaký by to byl ples bez tomboly? Ta se losovala na závěr a tak si řada dětí odnášela z našeho prvního plesu několik věcných cen. Podle spokojených tváří všech zúčastněných se dalo usuzovat, že se jim tato akce velmi líbila a rádi se zúčastní i příštího ročníku.                                                                                                                                                                                                   (Ivona Mikulíková)

ZOH SOBĚCHLEBY 2018

     Letos se začátkem ledna konal na naší škole již 5. ročník zimních olympijských her. Hodinu po poledni se u školy sešlo na pět desítek závodníků z 1. stupně, kterým byla přidělena čísla, byli zvoleni vlajkonoši české a olympijské vlajky a byla zažehnuta slavnostní pochodeň. Poté jsme společně v průvodu došli pod kopec za školní družinou, kde byly po vyslechnutí hymny a připomenutí významu olympiády hry slavnostně zahájeny. Tento den se závodilo ve sjezdu na čemkoliv na čas a o dva týdny později se na tom samém místě přidala disciplína hod sněhovou koulí na cíl. Po oba soutěžní dny měli závodníci zajištěno pohoštění v podobě perníku a nechyběl ani horký čaj. Disciplín bylo připraveno víc, ale počasí nám bohužel, co se sněhové nadílky týká, nepřálo. A tak jsme koncem ledna sečetli získané body ze dvou výše zmíněných disciplín a na stupně vítězů se postavili tři nejlepší závodníci z každé třídy. Tak tedy sportu zdar u příštích her!
 
                                                                                                                                 (Ivona Mikulíková) 

Silvestrovská párty 20.12.

 Silvestr ve středu? Proč ne.  Jako každý rok jsme se ve školní družině oblékli do různých veselých kostýmů a oslava mohla začít. Paní učitelka Mikulíková pouštěla nejoblíbenější písničky a my jsme si všichni pořádně užili veselé odpoledne.  Všem rodičům děkujeme za bohaté občerstvení, kterým jsme se posilnili. V půl třetí jsme odpočítali půlnoc a  přiťukli si dětským šampusem.

                                                                                                                                               (H. Koutná)

 

Vánoční jarmark

15. 12. se již tradičně škola proměnila ve vánoční dílnu. Už od první vyučovací hodiny si žáci ve všech třídách vyráběli všelijaké vánoční ozdoby a dekorace na odpolední prodej. Jako každý rok byl zahájen odpolední program krátkým vystoupením. Po té, když zazněly poslední tóny písní, mohli všichni návštěvníci vyrazit na prohlídku a nákup vydařených výrobků. Celá akce se vydařila a naladila většinu návštěvníků na správnou vánoční náladu.

 

(H. Koutná)


POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ JARMARK

Srdečně zveme rodiče našich žáků a širokou veřejnost na tradiční Vánoční jarmark, který se koná 15. prosince 2017 od 15:30 hodin.

Rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017

 Vánoční atmosféru podpořilo vystoupení žáků druhého ročníku při rozsvícení vánočního stromu v Soběchlebech. Všechny děti se snažily a patří jim velké poděkování.

                                                                                                                                (H. Koutná)         


Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili 9. ročníku přehlídky SCHOLARIS

V úterý 14. listopadu 2017 navštívili žáci 8. a 9. třídy naší školy přehlídku oborů vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol SCHOLARIS, která se konala v Gymnáziu J. Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově.
Návštěvníci akce se měli možnost setkat se zástupci středních škol a učilišť i z jiných okresů, firem, hospodářské komory, pedagogicko-psychologické poradny, informačního a poradenského střediska pro volbu povolání úřadu práce a získat informace o studiu na středních školách ve školním roce 2018/2019, přehled o studijních oborech, informace o přijímacím řízení, výhled uplatnění zvolených profesí v praxi, prezentace oborů jednotlivých škol ve formě ukázek jejich činností, videoklipy o školách apod.

(J. Hájek)


Vystoupení žáků základní školy na Posezení se seniory v Kulturním domě v Soběchlebech
V pátek 10. listopadu 2017 vystoupili žáci 7. třídy Zuzana Kloudová, Alena Loubová, Nevyjel Vojtěch, Melichárková Natálie a Denisa Novotná se zpěvem písní s kytarovým doprovodem pod vedením Mgr. Dalibor a Koutného (zastoupil nemocnou Mgr. Jesiku U. Greisslerovou, která vede na naší škole kroužek zpívání s kytarou, ve kterém si žáci písničky na vystoupení nacvičili).
Vystoupení se velmi líbilo a mnozí přítomní si s chutí zazpívali písničky společně s vystupujícími.

(J. Hájek)


Exkurze pro žáky 1. stupně základní školy

Dne 7. listopadu 2017 odjeli žáci prvního stupně na exkurzi – cílem této exkurze byla nejprve návštěva hvězdárny v Prostějově. Žáci mohli speciálními dalekohledy pozorovat Slunce a ve výukovém programu se seznámili se souhvězdími, které mohou na obloze pozorovat v různých ročních obdobích.

Dalším místem, které jsme navštívili, byly Čechy pod Kosířem. Poutavý výklad pana Václava Obra v Muzeu kočárů (www.historickekocary.cz) nás všechny vtáhl do minulosti naší země.
Posledním bodem exkurze bylo Hasičské muzeum, společně jsme zde obdivovali krásu starých hasičských stříkaček.
Poznávací exkurze se všem moc líbila.

(M. Nedbalová)

 

Projektový den na Střední průmyslové škole Hranice
V pátek 3. listopadu 2017 navštívili žáci 9. třídy projektový den s tématem „Hrajeme si s dřevem“, který se konal v odborných dílnách SPŠ Hranice.
Po nezbytném proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se žáci seznámili s nástroji i stroji potřebnými k jejich činnosti (s bruskami, vrtačkami, sušičkami dřeva, hoblovačkami, pilkami) i s výrobou dřevěných briket. Pak začali samostatně vyrábět z předpřipravených dílů pejsky, kočičky a dřevěné vařečky včetně jejich zabroušení a nakonec vypalovali ozdoby na dřevěných svícnech – všechny vlastnoručně vyrobené předměty si pak žáci odnesli jako dárek.
Žákům se celou dobu věnoval učitel praktického vyučování J. Urban, který v případě potřeby poskytnul potřebnou radu nebo praktickou pomoc.

(Věra Vaňková)  


Halloweenská diskotéka 1. 11. 2017
Po roce se zase ve školní družině sešla spousta bubáků a strašidel, které si přišly zatancovat a zařádit na svůj rej. Modrovlasý DJ opět pouštěl ty nejlepší hity k tanci. Nechyběl ptačí tanec, mašinka ani tanec s koštětem.
Všem rodičům děkujeme za bohaté občerstvení, které nám na akci poskytli. Celé odpoledne jsme si bezvadně užili.

                                                                                                                                               (H. Koutná)

 

Keramika s panem Švehlíkem 23. 10. 2017
Již tradičně přijel pan Švehlík na předvánoční tvoření z keramiky. Tentokrát si děti vyrobily roztomilého čertíka, který zajisté doplní vánoční výzdobu v nejedné domácnosti.

(H. Koutná)

Sběr starého papíru
Proběhl ve dnech 17. až 24. října 2017 a podařilo se shromáždit 6 220 kg papíru. Výtěžek ve výši 12 440 Kč byl rozdělen mateřské škole a jednotlivým třídám základní školy do třídních fondů.

(J. Hájek) 

"Jablíčkování" 18. 10. 2017
Jablko je nejrozšířenější ovoce na světě. To, i spoustu dalších zajímavostí o jablku, jsme se dozvěděli  ve školní družině během zábavného odpoledne, které jsme celé věnovali jablku. Zahráli jsme si hry, ochutnali mošt i různé dobroty z jablek. Na závěr akce si děti poskládaly z jablek obrázky.
Velký dík patří šikovným maminkám a paní učitelce Ivoně Mikulíkové, které nám na akci upekly mnoho dobrot.

(H. Koutná)


Dýňový den ve 3. třídě
Ve středu 18. října 2017 se uskutečnil ve 3. třídě Dýňový den. Žáci si přinesli opravdu pěkné dýně a sami si je vyřezali. Můžete si je prohlédnout na výstavce u 3. třídy.

(H. Schwanzerová, třídní učitelka)


Hasiči ve školní družině
Pátek 13. října 2017 nebyl pro děti ze školní družiny nešťastný, ale zajímavý. Obě oddělení navštívili hasiči i se záchrannými psy.
Na praktických ukázkách představili svoji práci. Děti viděly, jak vycvičení psi zvládnou nalézt podle pachových stop ztraceného člověka. Co dělat, když v kuchyni hoří olej na pánvi a spousta dalších zajímavostí. V závěru si všichni mohli vyzkoušet hasičský oblek a prohlédnout si výstroj.
Celý program byl moc poutavý a my jsme si odnesli spoustu důležitých informací a zážitků.
(H. Koutná)


Žáci 7. až 9. ročníku navštívili 3. ročník Burzy práce a vzdělávání
Burza se konala 12. října 2017 v Hotelu JANA v Přerově a jejím smyslem bylo probudit a zvýšit zájem žáků základních a středních škol, jejich rodičů a veřejnosti o profese, které jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkové.
Na burze se prezentovali perspektivní zaměstnavatelé především z přerovského okresu, ale i z jiných částí Olomouckého a Zlínského kraje, kteří už teď mohou nabídnout řadu volných pracovních míst
ve strojírenství, elektrotechnice, optice, potravinářství, textilnictví, stavebnictví, v dopravě, nábytkářském průmyslu nebo zdravotnictví. Jako vystavovatelé se na burze také představily střední a vysoké školy,
o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé největší zájem, a které představily své vzdělávací programy.
Na burze nechyběli zaměstnanci Úřadu práce ČR, kteří zájemcům poradili nejen při výběru vhodného povolání, ale také pomohli s orientací ve vzdělávací nabídce škol. Návštěvníci získali přehled o tom, co v dnešní době zaměstnavatelé v tomto regionu potřebují a o jaké profese mají především zájem.
Organizátoři připravili pro návštěvníky doprovodné akca v podobě soutěží na stáncích vystavovatelů určené pro žáky a studenty. Dále pak v rámci programu burzy probíhaly praktické ukázky povolání a řemesel.

(J. Hájek)

 

Přírodovědný klokan 2017
Ve středu 11. října 2017 se konalo celostátní kolo soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Tato soutěž prověřuje znalosti a dovednosti dětí z předmětů matematika, fyzika, přírodopis, zeměpis a chemie.
Žáci 8. a 9. třídy naší školy soutěžili v kategorii Kadeta a nejlepšími řešiteli se stali 
Lenka Novotná (9. třída) se 75 body, Filip Sehnal (9. třída) se 60 body a Martina Coufalíková (9. třída) se 45 body.

(J. Hájková)

 

Zážitkový stan "Cesta do vesmíru"
V pátek 6. října 2017 se už před první vyučovací hodinou nafouknul v tělocvičně velký stan, aby do něj mohly vstoupit postupně všechny třídy.
Stan byl vystlán žíněnkami a tak si mohly děti pohodlně lehnout. Dětem z prvního stupně byl promítán film plný skřítků na kopuli stanu. Ti provedli děti celou Sluneční soustavou. Děti se dozvěděly zajímavosti o Slunci, Měsíci, hvězdách a všech planetách Sluneční soustavy. Co si děti zapamatovaly, si průvodce programem ověřil několika otázkami. Na závěr programu si děti vyzkoušely pohyby planet pomocí míčků.
Celý program byl zajímavý a dozvěděli jsme se mnoho informací.

                                                                                                                                              (H. Koutná)

Soběchlebský Š-krpál 29. 9. 2017
Poslední zářijový pátek se celá mateřská a základní škola věnovala sportu.
Všechny děti byly rozděleny podle věku do několika kategorií a poměřily své síly v běhu. Děti se snažily a běžely, co jim síly stačily. Proto pochvala patří všem a nejen těm, kteří se umístili na stupni vítězů. Ti, co se umístili na prvních třech místech, byli oceněni krásnou medailí a drobným dárkem. 

                                                                                                                                            (H. Koutná)

Andy Warhol a žáci 9. třídy v Holešově
V rámci výuky výtvarné výchovy se 26. září 2017 zúčastnili žáci 9. třídy výstavy exponátů krále popartu, grafika, malíře, filmového a reklamního tvůrce Andy Warhola.
Tato výstava s názvem „I´m OK“ byla nainstalována ve velkém sále zámku v Holešově a seznámila žáky s nejslavnější díly, s plakáty Marylin Monroe, s přebaly LP desek hudebních skupin od Velvet Undergroundu, Rolling Stones nebo Johna Lennona až po slavné Campbellovy plechovky.
Ve vedlejších sálech žáci shlédlivýstavu ke stému výročí české grafiky, která vznikla ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar. Výstava prezentovala díla stovky nejvýznamnějších autorů, jako byli Emil Filla, Max Švabinský, František Tichý, Kamil Lhoták, František Kupka, Oldřich Kulhánek a další.
Obě výstavy se žákům líbily.

(M. Nedbalová)

 

Vítání občánků v obci Lhota

V neděli 24. 9. pomohli žáci naší školy přivítat nejmladší občany v obci Lhota pásmem písní a básní. Vystoupení se vydařilo a několikatýdenní nacvičování bylo završeno.

(H. Koutná)


Slavnostní zahájení školního roku

První školní den je pozornost věnována především prvňáčkům. Nejinak to bylo i v naší škole, kde prvňáčky přivítala paní učitelka Mikulíková, pan ředitel a pan starosta. Starší žáci si připravili krátký program, se kterým vystoupili. Naši prvňáčci byli pasováni na školáky, a ti, kteří znají naši školu nejlépe, protože je tento školní rok pro ně poslední, se stali průvodci a těm nejmladším celou školu ukázali. Všem žákům přejeme v novém školním roce plno úspěchu a mnoho zážitků.

(H. Koutná)


Školní rok 2016/2017


Informace k placení stravného

Prosím rodiče, kteří platí stravu přes účet, aby provedli poslední platbu na měsíc červen a znovu začali platit až v srpnu na září.
Rodiče dětí v mateřské škole zaplatí za stravu o prázdninách hotově. Děti je nutné k odběru stravy přihlásit závazně - odběr stravy nebude možné odhlásit. Platbu je nutné uhradit v kanceláři vedoucí školní jídelny do konce června.
V případě nejasností kontaktujte osobně vedoucí školní jídelny nebo volejte 799 990 217.

(Lenka Dohnalová, vedoucí školní jídelny)

Den Země
Projektový ,,Den Země“ jsme letos přesunuli až na poslední týden školního roku. Celé pondělní dopoledne 26. června jsme věnovali aktivitám zaměřeným na ekologické chování a ochranu přírody.
Učitelé si připravili pro smíšená družstva 1. až 9. třídy deset soutěžních stanovišť v okolí Soběchleb. Na těchto stanovištích sbírala družstva body za úspěšné splnění různých úkolů - ,,Kam s nimi?“ , ,,Třídíme odpad“ , ,,Máme rádi zvířata“, ,,Počítáme s vodou“, ,,Co do přírody nepatří“, ,,Doba rozkladu odpadu v přírodě“, ,,Zjisti a zneškodni nebezpečného predátora na Zemi“ a podobně.
Souboj byl velmi vyrovnaný a všechna družstva (nejen ta, která se umístila na prvních třech místech) si zaslouží pochvalu za to, s jak velkým nasazením k soutěži přistupovala.

(J. Hájková)

 

Pohádková noc v základní škole
V závěru školního roku nesmí chybět již tradiční Pohádková noc. Děti z prvního stupně přišly v pátek 23. 6. 2017 do školy v pět hodin odpoledne a přinesly si vše potřebné k přespání ve škole. V úvodu akce se všichni rozdělili do skupin, ve kterých soutěžili. Nejprve si své znalosti ověřili v pohádkovém kvízu, dalším úkolem bylo poznat písničky z pohádek a pak nechyběla večeře ve Ferdově jídelně. Velkým překvapením pro všechny byla čokoládová fontána, tu jsme si bezvadně užili. No a po setmění došlo i na stezku odvahy, na všechny odvážlivce čekaly různé přízraky a strašidla. Všichni překonali svůj strach a stezku zvládli. Celý večer jsme ukončili pohádkou, kterou jsme už poslouchali ve spacácích.
Ráno jsme pořádně posnídali a uklidili. Na další pohádkovou noc se zase budeme těšit.

(H. Koutná)

 

Žáci hrají divadlo pro rodiče a širokou veřejnost
Vystoupení pro žáky naší základní školy bylo „generální zkouškou“ pro další představení, a to v neděli 18. června 2016 pr

Zahájení školního roku 2018/2019

Školní rok začíná v pondělí 3. září 2018 v 7:20 hodin.

Zápis účastníků k činnosti družiny ve školním roce 2019/2020

Všichni přihlášení účastníci byli k činnosti družiny přijati.

Pro případné zájemce zbývají ještě volná místa - k docházce je vhodné se přihlásit do konce října 2019.  

 

Organizace školního roku 2019/2020

Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019

Vánoční prázdniny: od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020

Zahájení vyučování v příštím roce: v pondělí 6. ledna 2020

Vydání výpisu z vysvědčení: čtvrtek 30. ledna 2019

Jarní prázdniny: od pondělí 24. února 2020 do pátku 28. února 2020

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020

Vydání vysvědčení: úterý 30. června 2020

Hlavní prázdniny: od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020

Zahájení vyučování ve školním roce 2020/2021: v úterý 1. září 2020


Volba člena školské rady za zákonné zástupce žáků

Dne 8. 11. 2019 obdrželi žáci pro své rodiče obálku s volebním lístkem pro volbu jednoho ze dvou členů školské rady naší základní školy, kteří zastupují zákonné zástupce žáků školy (školská rada má celkem 6 členů, 2 zastupují pedagogické zaměstnance školy a 2 zbývající zřizovatele školy) a obálku pro vložení volebního lístku - pokud základní školu navštěvuje více sourozenců, obdržel obálku nejstarší z nich. Způsob provedení volby je uveden na volebním lístku. 
Působnost školské rady upravuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (lze vyhledat např. na www.zakonyprolidi.cz).

Navštívil nás Alfík

Kdo že je Alfík? Alfík je moc šikovný pejsek, který přijel do naší školy se svou paničkou Zdeňkou. Společně nám ukázali, co vše se Alfi dokázal naučit a bylo toho opravdu hodně. Alfi bravurně zvládal nejen povely sedni, lehni, zůstaň, ale dokázal i poznat písmenko, počítat násobilku, jezdit na skateboardu, nosil bačkory, hledal brýle a spoustu dalšího. Během ukázky jsme se od paní Zdeňky dozvěděli spoustu zajímavostí o životě a výcviku psů.
(H. Koutná)

Halloween Párty

Děti ze ZŠ Soběchleby se každoročně těší na konec října, neboť to se v naší škole koná populární halloweenská párty. O tomto v anglicky mluvících zemích oblíbeném svátku vědí vše, protože už i prvňáčci letos navštěvují kroužek Hravé angličtiny. Na jedno odpoledne se tak všichni obléknou do kostýmů kostlivců, čarodějnic a čarodějů, aby si společně zatančili, popili tajemné lektvary a ochutnali dobroty v podobě pavouků, myší či očí. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří nám na tuto akci přispěli nápoji a zakoupenými či vlastnoručně upečenými dobrotami. Tak zase za rok, kouzelné bytosti!

(Ivona Mikulíková)

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy