Jméno:
Heslo:

Aktuální informace

Školní rok 2019/2020

Rozsvícení vánočního stromu

Děti z prvního stupně naší školy opět pomohly rozsvítit vánoční strom. První adventní neděle letos připadla na neděli prvního prosince.  Naši žáci se sešli u kostela před pátou hodinou, aby ukázali, co se naučili během třítýdenního intenzivního nácviku. I přes nervozitu všech účinkujících se vše podařilo a děti zpívaly a recitovaly na jedničku, a proto si každý odnesl drobnou odměnu od pana starosty.
                                                                                                                                            (H. Koutná)

Turnaj v Člověče, nezlob se!

V listopadu se v ZŠ Soběchleby konal již několikátý ročník turnaje v Člověče, nezlob se! spojený s oblíbeným waflováním. Letošní rekordní účast hráčů nás překvapila! Zasoutěžit si dorazilo 52 dětí z 1.stupně a někteří museli hrát dokonce na koberci, protože deset přichystaných stolů nestačilo. Po několika vyřazovacích kolech byli známi vítězové, na které čekaly blyštivé medaile i drobné ceny. Ve dvou kategoriích stanuli na stupních vítězů Karolínka Koláčková z 2.třídy a Ondra Kocián z 5.třídy. Smutní však nebyli ani ti, kteří nepostoupili do dalších kol, protože si o to dříve mohli stoupnout do fronty na voňavé wafle, které jsme zde celé odpoledne pekli a podávaly se s marmeládou, čokoládou a šlehačkou.
                                                                                                                               (Ivona Mikulíková)

Vystoupení pro seniory

Na konci září si žáci z druhého oddělení školní družiny začali připravovat představení, které v říjnu předvedli seniorům při jejich setkání. Děti si připravily krátkou pohádku a několik písniček, kterými potěšily naše seniory.
                                                                                                                                             (H. Koutná)

Keramika s panem Švehlíkem

Jedno podzimní dopoledne se vystřídali žáci z prvního stupně a tvořili s panem Švehlíkem. Tentokrát si všichni vyrobili postavičku Mikuláše. Práce děti bavila a myslím si, že si to všichni pořádně užili.
                                                                                                                                              (H. Koutná)

Halloween Párty

Děti ze ZŠ Soběchleby se každoročně těší na konec října, neboť to se v naší škole koná populární halloweenská párty. O tomto v anglicky mluvících zemích oblíbeném svátku vědí vše, protože už i prvňáčci letos navštěvují kroužek Hravé angličtiny. Na jedno odpoledne se tak všichni obléknou do kostýmů kostlivců, čarodějnic a čarodějů, aby si společně zatančili, popili tajemné lektvary a ochutnali dobroty v podobě pavouků, myší či očí. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří nám na tuto akci přispěli nápoji a zakoupenými či vlastnoručně upečenými dobrotami. Tak zase za rok, kouzelné bytosti!
                                                                                                                                    (Ivona Mikulíková)

Navštívil nás Alfík

Kdo že je Alfík? Alfík je moc šikovný pejsek, který přijel do naší školy se svou paničkou Zdeňkou. Společně nám ukázali, co vše se Alfi dokázal naučit a bylo toho opravdu hodně. Alfi bravurně zvládal nejen povely sedni, lehni, zůstaň, ale dokázal i poznat písmenko, počítat násobilku, jezdit na skateboardu, nosil bačkory, hledal brýle a spoustu dalšího. Během ukázky jsme se od paní Zdeňky dozvěděli spoustu zajímavostí o životě a výcviku psů.
                                                                                                                                           (H. Koutná)

Volba člena školské rady za zákonné zástupce žáků

Dne 8. 11. 2019 obdrželi žáci pro své rodiče obálku s volebním lístkem pro volbu jednoho ze dvou členů školské rady naší základní školy, kteří zastupují zákonné zástupce žáků školy (školská rada má celkem 6 členů, 2 zastupují pedagogické zaměstnance školy a 2 zbývající zřizovatele školy) a obálku pro vložení volebního lístku - pokud základní školu navštěvuje více sourozenců, obdržel obálku nejstarší z nich. Způsob provedení volby je uveden na volebním lístku. 
Působnost školské rady upravuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (lze vyhledat např. na www.zakonyprolidi.cz).

Zápis účastníků k činnosti družiny ve školním roce 2019/2020

Všichni přihlášení účastníci byli k činnosti družiny přijati.

Pro případné zájemce zbývají ještě volná místa - k docházce je vhodné se přihlásit do konce října 2019.  

 

Organizace školního roku 2019/2020

Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019

Vánoční prázdniny: od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020

Zahájení vyučování v příštím roce: v pondělí 6. ledna 2020

Vydání výpisu z vysvědčení: čtvrtek 30. ledna 2019

Jarní prázdniny: od pondělí 24. února 2020 do pátku 28. února 2020

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020

Vydání vysvědčení: úterý 30. června 2020

Hlavní prázdniny: od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020

Zahájení vyučování ve školním roce 2020/2021: v úterý 1. září 2020


ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO OD 1. ZÁŘÍ 2019

Mateřská škola
dítě 2 až 6 let: 33 Kč celodenně (přesnídávka 9 Kč, oběd 16 Kč, svačina 8 Kč)
dítě 7 let: 37 Kč celodenně (přesnídávka 9 Kč, oběd 20 Kč, svačina 8 Kč)

Základní škola
žák 7 až 10 let oběd 20 Kč
žák 11 až 14 let oběd 23 Kč
žák 15 a více let oběd 26 Kč

Dospělý strávník oběd 64 Kč

V případě platby stravného na účet prosíme o úpravu výše záloh zasílaných na účet následovně:

MŠ 726 Kč (22 x 33 Kč)
MŠ 7 let 814 Kč (22 x 37 Kč)
ZŠ 7 až 10 let 440 Kč (22 x 20 Kč)
ZŠ 11 až 14 let 506 Kč (22 x 23 Kč)
15 let a více 572 Kč (22 x 26 Kč).

Zálohy na stravu posílejte již od druhé poloviny srpna 2019. Vyúčtování bude nově prováděno jedenkrát ročně na konci školního roku převodem zůstatku na účet.

                                                                                       
                                                                                                   (Dohnalová Lenka, vedoucí školní jídelny)Školní rok 2018/2019 (minulý školní rok)
Sběr starého papíru

Papír noste, prosíme, svázaný.
Středa a čtvrtek: ráno 6:40-7:10 hod. a odpoledne 15:00-17:00 hod.
Pátek: ráno 6:40-7:10 hod.
                                                                                                                                    (Josef Hájek)

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Registrační číslo                                 Rozhodnutí

MŠ201901                                         Přijato

MŠ201902                                         Přijato

MŠ201903                                         Přijato

MŠ201904                                         Přijato

MŠ201905                                         Přijato

MŠ201906                                         Přijato

MŠ201907                                         Přijato

MŠ201908                                         Přijato

MŠ201909                                         Přijato

MŠ201910                                         Přijato

Zveřejněno 30. 5. 2019.                                                      RNDr. Josef Hájek, ředitel, v. r.                                                                                      

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Registrační číslo                                 Rozhodnutí

ZŠ201901                                          Přijato

ZŠ201902                                          Přijato

ZŠ201903                                          Přijato

ZŠ201904                                          Přijato

ZŠ201905                                          Přijato

ZŠ201906                                          Přijato

ZŠ201907                                          Přijato

ZŠ201908                                          Přijato

ZŠ201909                                          Přijato

ZŠ201910                                          Přijato

ZŠ201911                                          Přijato

ZŠ201912                                          Přijato

ZŠ201913                                          Přijato

Zveřejněno 6. 5. 2019                                                             RNDr. Josef Hájek, ředitel, v. r.

Zápis dětí do 1. třídy základní školy v Soběchlebech

Proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13:30 do 17:00 hodin v učebně 2. třídy
ve 2. patře budovy základní školy,
s sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte.
Zákonný zástupce dítěte je povinen zapsat k plnění povinné školní docházky od 1. září 2019 dítě, které dovrší šest let věku do 31. srpna 2019, nebo dítě, kterému byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019).
Pokud termín zápisu z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, můžete se k zápisu dostavit po předchozí telefonické domluvě (581 627 246) v době od 1. do 30. dubna 2019 (v této zákonem stanovené lhůtě musí zápis dítěte proběhnout).

Párty Sv. Patricka

Nejen ve světě se 17. března slaví den Sv. Patricka. Děti ze ZŠ Soběchleby se jednou ročně také obléknou do zeleného, a jelikož se všichni učí anglický jazyk, připomínají si společně tento v anglicky mluvících zemích populární svátek. Protože je jeho symbolem právě zelená barva, měli jsme ji nejen na sobě, ale na této akci se podávalo výhradně zelené jídlo a pití
a největší oblibě se u dětí těšila čokoládová fontána, ze které tekla – jak jinak než – zelená čokoláda! Nejprve se však děti seznámily s historií tohoto irského svátku, s postavou samotného Sv. Patricka a poté jsme si také vyzkoušeli pravý irský tanec, což nebylo vůbec nic jednoduchého. Pak již následovala ochutnávka zelených dobrot a na památku veselá fotka
ve fotokoutku!

Ivona Mikulíková

Školní ples

Téměř všichni žáci 1. stupně ZŠ Soběchleby zavítali na letošní „Školní ples“. Jednalo se již
o 2. ročník této akce a bylo na první pohled znát, že všichni již mají od minule etiketu v malíčku. Dámy dorazily ve večerních róbách a s krásnými účesy a pánové v oblecích
a s motýlky či kravatami. V úvodu proběhla slavnostní promenáda a pak už se tančilo v rytmu různých hudebních žánrů a nechyběl ani nácvik tanečních kroků nového tance. Letos se děti naučily mazurku. Po celou dobu akce bylo k dispozici bohaté občerstvení a na závěr nesměla chybět tombola, odkud si každý odnesl drobnou výhru.

Ivona Mikulíková

 

ZOH Soběchleby 2019

Letošní bohatá sněhová nadílka nám umožnila uspořádání zimních olympijských her, které se v ZŠ Soběchleby konaly již popáté. Soutěžilo se ve třech disciplínách, a to sjezd na čemkoliv na čas, hod sněhovou koulí na cíl a stavba nejvyšší sněhové věže. Po úvodním nástupu závodníků, zapálení ohně a poslechu hymny obdržel každý soutěžící své číslo a šlo se na to. Po splnění všech úkolů se každý ještě na kopci občerstvil horkým čajem a domácím perníkem. Vyhlašování výsledků proběhlo následující den a celkem byly rozdány čtyři sady medailí a spousta pěkných cen. Závodníci z naší školy už teď pilně trénují na letní hry!

Ivona Mikulíková

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Dne 1. března se konalo školní kolo recitační soutěže.
Všechny děti, které postoupily z třídních kol, si připravili pěkné básničky a opravdu  zodpovědně se na soutěž připravily. Kromě učitelské poroty rozhodovala i porota dětská a přesvědčila se, že rozhodování není vždy jednoduché.
                                                                                        Hana Schwanzerová, učitelka 1. třídy

PROJEKT ZDRAVÉ ZOUBKY

V únoru a březnu se žáci 1. třídy zúčastnili projektu Veselé zoubky spolu s drogerií dm. 
Cílem projektu byla prevence zubního kazu , správná zubní hygiena a výživa.
Prohlédli si pohádku s Hurvínkem, vyplnili pracovní list a dostali balíček na prevenci zubního kazu.
V březnu jsme vypracovali obrázky k tomuto tématu.
                                                                                                   Hana Schwanzerová,itelka 1. třídy

Základní škola
pořádá
VÁNOČNÍ JARMARK
14. prosince 2018 od 15:30 hodin

ZAHÁJENÍ - VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ

PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ
Občerstvení za
jištěno

SRDEČNĚ VÁS ZVOU ŽÁCI A UČITELÉ

100 LET REPUBLIKY V ZŠ SOBĚCHLEBY

Poslední říjnový pátek se celá naše škola zapojila do projektového dne na téma „100 let republiky“. Všichni žáci byli rozděleni do 22 družstev a celé dopoledne plnili řadu úkolů. Nejprve si osvěžili základní znalosti o naší zemi, poté z vlastních těl vytvořili českou vlajku, neboť žáci2.stupně přišli v bílých tričkách, žáci 2. a 3.třídy v modrých a ostatní pak v červených. Následovaly disciplíny po celé škole jako např. práce se slepou mapou, určení korunovačních klenotů, skládání státního znaku či vlajky nebo vytvoření obrysu ČR z lana. Za splněné úkoly děti sbíraly body a přestože se snažili všichni, vyhrát mohlo pouze jedno družstvo a tak gratulujeme vítěznému týmu ve složení Míša Zosimov, Terka Kolářová, Luky Holotík, Sabča Šmídová a Vojta Libosvár. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (I. Mikulíková)

HALLOWEEN PARTY

Halloween sice nepatří k českým svátkům a je naopak populární v anglicky mluvících zemích, ale protože se žáci na naší škole angličtině věnují už od 2.třídy, rozhodli jsme se oslavit tento den pořádnou halloweenskou párty. Na ni dorazili všichni ve strašidelných kostýmech a podávaly se zde dobroty jako pavouci, žížaly či useknuté prsty a to vše se zapíjelo lektvary různých barev. Celé odpoledne tak děti řádily, tančily a soutěžily.                                                                                                  (I. Mikulíková)

Podzimní sběr papíru

Proběhne ve dnech 13. až 15. listopadu 2018 (úterý až čtvrtek), ráno 6:45-7:10 hod.
a odpoledne 15:00-16:30 hod. (před vchodem do školní družiny).

Jablíčkování

V pondělí 15. 10. 2018 proběhl již třetí ročník „ Jablíčkování“ ve školní družině. Paní učitelka Mikulíková se opět postarala o bohaté občerstvení v podobě pečených jablečných dobrot a domácího moštu. Kromě mlsání se děti dozvěděly zajímavosti o jablíčkách, které si ověřily v bombovém testu.
Nechyběly ani zábavné soutěže. Celé odpoledne jsme si náramně užili a už se těšíme na další ročník.

(H. Koutná)

Kreslení s Lubomírem Dostálem 12. 10. 2018

Po dvou letech znovu zavítal do naší školy L. Dostál, přerovský kreslíř.  Ukázal dětem, že při kreslení může být velká zábava a zvládne to každý. Při kouzlení s tužkou se ve škole objevila spousta netopýrů, sov, kočiček, žraloků, hrochů…. Dětem se dílo dařilo a všichni odcházeli spokojeni.

(H. Koutná)

Návštěva 3. ročníku na obecním úřadě 10. 10. 2018

Naši třeťáci si mají v prvouce povídat o obci, a kde jinde se o obci můžeme dozvědět více než na obecním úřadu. Proto vyrobili znak obce a s povedeným dárkem vyrazili na obecní úřad v Soběchlebech, kde nás už u vchodu přivítal pan starosta M. Jančík. Při prohlídce celé budovy OÚ nám povyprávěl spoustu informací o celé obci. Děti si prohlédly staré matriční knihy a všechny prostory. Závěr prohlídky patřil obecnímu rozhlasu. Většina dětí si mohla vyzkoušet a nahrát obecní hlášení. To nejpovedenější hlášení bylo slyšet ve skutečném rozhlase.

(H. Koutná)

Kroužky ve školním roce 2018/2019 (probíhají ve dnech školního vyučování)

Angličtina pro 2. třídu (vedoucí Ivona Mikulíková) čtvrtek 12:00-12:45 hodin, cena: 300 Kč

Florbalový (vedoucí Zdeněk Zapletal) 
pátek 14:45-16:30 hodin, cena: 200 Kč/pololetí

Hry na flétnu (vedoucí Hana Koutná) čtvrtek 13:00-13:45, cena 300 Kč/pololetí

Keramický (vedoucí Milada Nedbalová) pondělí 1x za 14 dní 13:15-14:15 hodin, cena 640 Kč/pololetí (materiál na výrobky a jejich vypálení jsou v ceně)

Kytara I mírně pokročilí (vedoucí Jesika U. Greissslerová) pondělí 12:50-13:35 hodin, cena podle počtu přihlášených účastníků

Kytara II pokročilí (vedoucí Jesika U. Greissslerová) středa 13:10-13:55 hodin, cena podle počtu přihlášených účastníků

Ručních prací (vedoucí Hana Schwanzerová) čtvrtek 12:00-12:45, cena 300 Kč/pololetí

Technický - pro malý zájem neotevřen

Včelařský - pro malý zájem neotevřen

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy