logotyp

Aktuální informace

Školní rok 2020/2021

OD ÚTERÝ 8. 6. 2021 NEMUSÍ ŽÁCI POUŽÍVAT PŘI VÝUCE ROUŠKY, POVINNOST JE NOSIT ZŮSTÁVÁ O PŘESTÁVKÁCH A VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH.

Sběr starého papíru
Od 7. 6. 2021 proběhne sběr starého papíru - sběr se vybírá tříděný (noviny, letáky, časopisy..., kartony se neberou) svázaný nebo v krabicích. Kontejner je umístěn před vchodem do školní družiny. Sběr se vybírá ve dnech a časech:

úterý   8. 6.  -----------  15:00-17:00
středa   9. 6. 6:45-7:10 15:00-17:00
čtvrtek 10. 6. 6:45-7:10 15:00-17:00
pátek 11. 6. 6:45-7:10 --------------INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PRO RODIČE

Dne 9. června 2021 se konají individuální konzultace pro rodiče žáků naší školy:
- 1. stupeň 14:30-17:00
- 2. stupeň 15:00-17:30
Vstup do budovy školy a realizace individuálních konzultací jsou možné pouze
při dodržení aktuálně platných nařízení proti šíření epidemie covid-19 (respirátory, rozestupy apod.).
Pokud vám termín nevyhovuje, dohodněte si s vyučujícím individuální osobní nebo telefonickou schůzku.

OD 24. KVĚTNA 2021 MAJÍ VŠICHNI ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNÍ VÝUKU BEZ ROTACE PODLE BĚŽNÉHO ROZVRHU. VŠICHNI ŽÁCI SE TESTUJÍ 1x TÝDNĚ.

Od 24. 5. 2021 nemusí preventivní testování podstupovat osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní (dříve 90 dní). Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.

OD 17. KVĚTNA 2021 MAJÍ VŠICHNI ŽÁCI 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNÍ VÝUKU (BEZ ROTACE), ŠKOLNÍ DRUŽINA BUDE V PROVOZU V PLNÉM ROZSAHU.
V TÝDNU OD 17. DO 21. KVĚTNA 2021 MAJÍ ŽÁCI 6. a 9. TŘÍDY PREZENČNÍ VÝUKU, ŽÁCI 7. a 8. TŘÍDY MAJÍ DISTANČNÍ VÝUKU.

Školy nevydávají potvrzení o tom, že se dítě nebo žák absolvovali antigenní test
s negativním výsledkem. Pokud takové potvrzení pro své dítě potřebujete, doložíte tuto skutečnost čestným prohlášením zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovalo nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Rozvrh 17. 5. 2021 až 21. 5. 2021 prezenčně

6. třída

7:20-8:05

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

11:55-12:40

13:10-13:55

14:05-14:55

Pondělí

ČJ Peč

ZE Kol

MA Ned

PŘ Háj

DĚ Nav

 

 

 

Úterý

IN Kol

AJ Vaň

MA Ned

ČJ Peč

VZ Háj

TV Kol

 

 

Středa

ČJ Peč

ZE Kol

FY Ned

AJ Vaň

VV Ned

VV Ned

 

 

Čtvrtek

MA Ned

ČJ Peč

DĚ Nav

PŘ Háj

PČ Ned

 

 

 

Pátek

MA Ned

AJ Vaň

ČJ Peč

HV Hjk

TV Peč

VO Nav

 

 

9. třída

7:20-8:05

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

11:55-12:40

13:10-13:55

14:05-14:55

Pondělí

MA Ned

NJ Peč

PŘ Háj

AJ Vaň

ČJ Peč

IN Hjk

VO Nav

TV Kol

Úterý

NJ Peč

CHE Nav

ČJ Peč

MA Ned

AJ Vaň

PČ Vaň

 

 

Středa

MA Ned

ČJ Peč

AJ Vaň

FY Ned

DĚ Peč

VV Háj

 

 

Čtvrtek

ČJ Peč

MA Ned

PŘ Háj

NJ Peč

HV Hjk

TV Kol

 

 

Pátek

ČJ Peč

MA Ned

AJ Vaň

DĚ Peč

CHE Nav

ZE Kol

 

 

Rozvrh 17. 5. 2021 až 21. 5. 2021 distančně

7. třída

7:20-8:05

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

11:55-12:40

13:10-13:55

14:05-14:55

Pondělí

MA Háj

ČJ Nav

DĚ Nav

IN Hjk

 

 

 

 

Úterý

FY Ned

MA Háj

ČJ Nav

PŘ Háj

ZE Kol

 

 

 

Středa

AJ Vaň

ČJ Nav

MA Háj

DĚ Nav

 

 

 

 

Čtvrtek

ČJ Nav

MA Háj

AJ Vaň

FY Ned

PŘ Háj

 

 

 

Pátek

MA Háj

ZE Kol

ČJ Nav

 

 

 

 

 

8. třída

7:20-8:05

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

11:55-12:40

13:10-13:55

14:05-14:55

Pondělí

ČJ Nav

MA Háj

NJ Peč

CHE Nav

IN Hjk

PŘ Háj

 

 

Úterý

AJ Vaň

FY Ned

MA Háj

 

 

 

 

 

Středa

ČJ Nav

MA Háj

 

NJ Peč

PŘ Háj

 

 

 

Čtvrtek

MA Háj

AJ Vaň

FY Ned

ČJ Nav

 

 

 

 

Pátek

AJ Vaň

DĚ Peč

ZE Kol

MA Háj

VZ Háj

 

 

 

Rozvrh 10. 5. 2021 až 14. 5. 2021 prezenčně

7. třída

7:20-8:05

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

11:55-12:40

13:10-13:55

14:05-14:55

Pondělí

MA Háj

ČJ Nav

DĚ Nav

IN Hjk

AJ Vaň

VV Ned

 

 

Úterý

FY Ned

MA Háj

ČJ Nav

PŘ Háj

ZE Kol

VV Ned

PČ Ned

PČ Ned

Středa

AJ Vaň

ČJ Nav

MA Háj

DĚ Nav

VZ Kol

TV Peč

 

 

Čtvrtek

ČJ Nav

MA Háj

AJ Vaň

FY Ned

PŘ Háj

HV Hjk

 

 

Pátek

MA Háj

ZE Kol

ČJ Nav

VO Nav

TV Hjk

 

 

 

8. třída

7:20-8:05

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

11:55-12:40

13:10-13:55

14:05-14:55

Pondělí

ČJ Nav

MA Háj

NJ Peč

CHE Nav

IN Hjk

PŘ Háj

HV Hjk

TV Nav

Úterý

AJ Vaň

FY Ned

MA Háj

ČJ Nav

NJ Peč

DĚ Peč

 

 

Středa

ČJ Nav

MA Háj

ZE Kol

NJ Peč

PŘ Háj

CHE Nav

 

 

Čtvrtek

MA Háj

AJ Vaň

FY Ned

ČJ Nav

TV Nav

VV Háj

 

 

Pátek

AJ Vaň

DĚ Peč

ZE Kol

MA Háj

VZ Háj

VO Nav

 

 


Rozvrh 10. 5. 2021 až 
14. 5. 2021 distančně

6. třída

7:20-8:05

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

11:55-12:40

13:10-13:55

14:05-14:55

Pondělí

ČJ Peč

ZE Kol

MA Ned

PŘ Háj

DĚ Nav

 

 

 

Úterý

IN Kol

AJ Vaň

MA Ned

ČJ Peč

VZ Háj

 

 

 

Středa

ČJ Peč

ZE Kol

FY Ned

AJ Vaň

 

 

 

 

Čtvrtek

MA Ned

ČJ Peč

DĚ Nav

PŘ Háj

 

 

 

 

Pátek

MA Ned

AJ Vaň

ČJ Peč

 

 

 

 

 

9. třída

7:20-8:05

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

11:55-12:40

13:10-13:55

14:05-14:55

Pondělí

MA Ned

NJ Peč

PŘ Háj

AJ Vaň

ČJ Peč

IN Hjk

 

 

Úterý

NJ Peč

CHE Nav

ČJ Peč

MA Ned

AJ Vaň

 

 

 

Středa

MA Ned

ČJ Peč

AJ Vaň

FY Ned

DĚ Peč

 

 

 

Čtvrtek

ČJ Peč

MA Ned

PŘ Háj

NJ Peč

 

 

 

 

Pátek

ČJ Peč

MA Ned

AJ Vaň

DĚ Peč

CHE Nav

ZE Kol

 

 

V TÝDNU OD 10. DO 14. KVĚTNA 2021 MAJÍ ŽÁCI 7. A 8. TŘÍDY PREZENČNÍ VÝUKU
A ŽÁCI 6. A 9. TŘÍDY MAJÍ DISTANČNÍ VÝUKU. Pro žáky platí povinnost testování 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek, v případě nepřítomnosti v uvedené dny pak v nejbližší den přítomnosti ve škole.

OD 10. KVĚTNA 2021 JE MATEŘSKÁ ŠKOLA OTEVŘENA PRO VŠECHNY DĚTI
BEZ POVINNOSTI JEJICH TESTOVÁNÍ.

V týdnu od 3. do 7. května 2021 pokračuje u základní školy, u školní družiny a u mateřské školy současný režim jejich fungování s dvěma změnami:
1) Od 3. května 2021 se děti mateřské školy, žáci 1. stupně základní školy a všichni zaměstnanci testují jednou týdně (v pondělí), nejsou-li dítě, žák nebo zaměstnanec přítomni v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jejich příchodu.
2) Sportovní činnosti v mateřské škole jsou dále umožněny bez omezení na vnitřní nebo vnější prostory.

V sekci mateřská škola (školka) byly zveřejněny aktuální informace
k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání (https://zssobechleby.cz/stranka-materska-skola-58).

V souvislosti s přijímacími zkouškami na střední školy provede naše základní škola otestování žáků účastnících se přijímacích zkoušek antigenním testem včetně vystavení potvrzení o negativním výsledku testu v dohodnutých termínech tak, aby vzhledem k omezené časové platnosti potvrzení měli toto potvrzení vždy platné
ke dni konání přijímací zkoušky.
Testování je možné po předchozí domluvě dne a času absolvovat ve dnech
28. až 30. dubna 2021 a 3. a 4. května 2021.
Podrobnosti k testování v podobě dokumentu ve formátu pdf najdete na https://koronavirus.edu.cz/files/ochrana-zdravi-pz-pro-zs-final.pdf.
V něm je na str. 2 uvedeno, jak je možné nahradit potvrzení o provedeném testu
u přijímacích zkoušek.  

Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou - nově mohou rodiče svým dětem zajistit testy, které jsou povolené Ministerstvem zdravotnictví https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/.

Od 12. 4. 2021 se otevírá pro žáky 1. stupně naše základní škola v podobě rotační výuky, která se bude střídat po týdnu - 1. až 3. třída začne v týdnu od 12. do 16. dubna 2021 prezenční výukou (podle rozvrhu pro běžnou denní výuku) a 4. a 5. třída distanční výukou (podle rozvrhu pro on-line výuku) - v materiálu INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ, rozeslaném školám a školským zařízením MŠMT ČR, je výslovně uvedeno:
...

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (v příloze) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání
nově od 12. 4. 2021

V mateřských školách
▪ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,

▪ dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
V základních školách
▪ dětem v přípravné třídě,

▪ žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
▪ žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
...

Školní družina včetně ranní družiny a družina pro dětizaměstnanců vybraných profesích (v době jejich distanční výuky bude v provozu).

Od 12. 4. 2021 se otevírá naše mateřská škola pro předškoláky a děti zaměstnanců vybraných profesí.

Podmínkou přítomnosti dítěte nebo žáka na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, které probíhá pravidelně v pondělí a ve čtvrtek antigenními testy (v případě nepřítomnosti v tyto dny pak v první den osobní přítomnosti ve škole) před zahájením výuky výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena.
Testy mají povahu tzv. samotestů, test si provádí sám žák pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy. U dětí v MŠ, mladších žáků 1. stupně ZŠ a žáků se zdravotním postižením je možná účast zákonného zástupce při testování (viz výše).
Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě apod.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Tuto skutečnost je nutné doložit tímto certifikátem.


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Bližší uinformace jsou uvedeny na ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU.

INFORMACE K 1. FÁZI OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

SKUPINY/OBLASTI

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Povinné předškolní vzdělávání a děti zaměstnanců vybraných profesí ve skupinách maximálně po 15 dětech.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. STUPEŇ
V týdenních rotacích celých tříd.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2. STUPEŇ
Distančně.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
Individuální konzultace pro žáky základní školy.

SKUPINOVÉ KONZULTACE
Dobrovolné skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků a za dodržení režimových opatření pro
1) znevýhodněné žáky 2. stupně základní školy,
2) 9. ročník pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy.

OSTATNÍ
Výuka plavání a zpěvu: ne. Výuka tělesné výchovy: ne. Školní výlety: ne.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Pouze pro prezenčně vzdělávané žáky při dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

OCHRANA NOSU A ÚST
Všichni povinně ochrana úst a nosu.
a) Zaměstnanci školy a školského zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd),
b) Žáci ZŠ: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO Mzd).
Výjimka pro děti a žáky, kterým brání jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav.

TESTOVÁNÍ
Povinné neinvazivní testování pro MŠ a ZŠ
- antigenní testování 2x týdně,
- PCR 1x týdně,
- 1. test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu,
- testování neprobíhá v případě individuálních konzultací.

VĚTRÁNÍ
Větrání 5 minut mezi vyučovacími hodinami a uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 minut.
Doporučená venkovní výuka v maximální míře.

HOMOGENITA
Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod.
Doporučená homogenita u skupinových konzultací.

STRAVOVÁNÍ
Pro distanční výuku pouze odběr.
Pro prezenční výuku:
- pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb,
- rozestupy mezi žáky z různých tříd,
- přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd a s osobami vyzvedávajícími oběd na distanční výuce,
- stejná pravidla pro konzumaci svačin.

VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Vstup třetích osob (mimo děti, žáky či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi nebo žáky. 

OD 1. BŘEZNA 2021

se nad rámec dosavadních opatření zakazuje
- osobní přítomnost dětí v mateřské škole,
- osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku v základní škole.

Základní škola poskytuje žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, ke způsobu její realizace obdržela od MŠMT ČR metodiku. 

Od 8. 3. 2021 je školní jídelna uzavřena do doby, než bude obnovena osobní přítomnost dětí v mateřské škole nebo osobní přítomnost žáků v základní škole.
V případě zájmu o odběr stravy u žáků základní školy účastnících se distančního vzdělávání, dětí mateřské školy účastnících se povinného distančního vzdělávání
a zaměstnanců je možný odběr oběda v místním pohostinství za stejnou cenu jako
ve školní jídelně - v případě zájmu je nutné se nahlásit na tel. čísle 581 696 316 (Pohostinství Soběchleby).

Informace k ošetřovnému najdete na Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz). Podle nových pravidel škola nevystavuje žádné potvrzení.

NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
 
OD 25. ÚNORA 2021 OD 00:00 HODIN DO ODVOLÁNÍ PLATÍ:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a normy a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:
ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
- na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází
na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než
2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Výše uvedený zákaz se mimo jiné nevztahuje na:
děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků.

MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách
a s ním spojenou distribucí testů do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků.


ORGANIZACE VÝUKY OD 25. 1. 2021

Od 25. ledna 2021 pokračuje provoz škol a školských zařízení stejným způsobem jako v období od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 - 1. a 2. třída pokračují v prezenční výuce, 3. až 9. třída pokračují v distanční výuce.
O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Výpis z vysvědčení v papírové podobě bude předán žákům 1. a 2. třídy dne 28. ledna 2021. Zákonní zástupci žáků nepřítomných 28. ledna 2021 ve škole, tj. žáků 3. až 9. třídy, budou o jejich prospěchu informování e-mailem nejpozději 28. ledna 2020. Výpis z vysvědčení v papírové podobě obdrží tito žáci při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání, a to nejpozději třetí vyučovací den.

ORGANIZACE VÝUKY OD 11. 1. 2020 DO 22. 1. 2020
(STEJNÁ JAKO V TÝDNU OD 4. 1. 2020 DO 8. 1. 2020) 

1. a 2. třída má prezenční výuku podle běžného rozvrhu (bez tělesných cvičení a zpěvu). Oddělení školní družiny budou organizována zvlášť pro 1. třídu a zvlášť pro 2. třídu. 3. až 9. třída má distanční on-line výuku podle níže uvedeného rozvrhu.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky (třetí osobou mohou být zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, kontrolní orgány jako např. ČŠI, pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby).
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). Podle možností bude zařazován pobyt na čerstvém vzduchu.

Rozvrhy od 4. 1. 2021 až 8. 1. 2021 pro 3. až 9. třídu – distanční výuka on-line 

3. TŘÍDA

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

Pondělí

ČJ

MA

 

 

Úterý

ČJ

AJ

MA

 

Středa

ČJ

MA

 

 

Čtvrtek

ČJ

AJ

 

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Od pátku 18. 9. 2020 musí mít žáci 2. stupně základní školy (6. až 9. ročník nasazeny roušky také během vyučování.
Toto opatření se netýká žáků 1. stupně základní školy (1. až 5. ročník).

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Ve dnech 15. až 18. září probíhá sběr papíru. Sběr se vybírá tříděný (noviny, letáky, časopisy, KARTONY SE NEBEROU!), svázaný nebo v krabicích. Kontejner je umístěn před vchodem do školní družiny. Termíny sběru:
út 15. 9.    -----------     15:00-17:00
st 16. 9.    6:45-7:10     15:00-17:00
čt 17. 9.    6:45-7:10     15:00-17:00
pá 18. 9.   6:45-7:10     --------------
                                                                                        
                      (Petr Pečánka)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

zahájení vyučování                            1. 9. 2020

volné dny                                         26. a 27. 10. 2020                            

podzimní prázdniny                           29. a 30. 10. 2020                

vánoční prázdniny                             23. 12. 2020 až 3. 1. 2021     

zahájení vyučování v roce 2021          4. 1. 2021                              

ukončení vyučování v 1. pololetí         28. 1. 2021                            

pololetní prázdniny                            29. 1. 2021                            

jarní prázdniny v okrese Přerov          1. až 7. 3. 2021                      

velikonoční prázdniny                        1. 4. 2021                   

ukončení vyučování ve 2. pololetí       30. 6. 2021                            

hlavní prázdniny                               1. 7. až 31. 8. 2021                

zahájení školního roku 2021/2022      1. 9. 2021                              

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 V ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ 2020

Proběhne pro žáky 2. až 9 třídy od 7:20 do 9:00 hodin v jejich kmenových učebnách.

Slavnostní zahájení školní docházky dětí 1. třídy za účasti jejich zákonných zástupců proběhne od 7:20 hodin v učebně 1. třídy v 2. patře budovy základní školy (použijte prosíme prostřední schodiště, učebna je umístěna po vystoupání do 2. patra mírně vlevo naproti schodišti). Zákonní zástupci dětí 1. třídy obdrží při zahájení všechny potřebné informace.

Školní družina zahájí činnost ve středu 2. září včetně provozu ranní družiny (6:20-7:00 hodin) - 1. září obdrží žáci 1. až 5. třídy přihlášku k činnosti školní družiny - bez vyplněné a odevzdané přihlášky nemůže dítě zahájit docházku do školní družiny!

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 24. 8. 2020

Provoz mateřské školy bude ve školním roce 2020/2021 probíhat v souladu s dokumentem "PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 24. 8. 2020 VZHLEDEM KE COVID-19" (https://zssobechleby.cz/index.php?moduser=user&page=100).
Ke dni otevření platí pro zákonné zástupce dětí jediné opatření - aby při předávání nebo přebírání dítěte nepobývaly v šatně najednou více než 2 osoby jako doprovod dětí (dítě + doprovod a dítě + doprovod nebo 2 děti + doprovod a dítě + doprovod apod.).
                   

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Na základě žádosti Okresní správy sociálního zabezpečení Přerov zveřejňujeme následující informaci:

Pokud dítě v konkrétní den navštíví školu, byť se jedná o školní akci, která není vzděláváním (vyhlášení ministerstva školství k uvolnění opatření ode dne 22. 6. 2020), nárok na výplatu ošetřovného za tento den zaniká, neboť jakmile rodič dítě do školy pošle, ztrácí za tento den nárok na ošetřovné a nevykazuje ho na Výkazu péče jako den, kdy o dítě pečoval. Je povinností zaměstnance, aby skutečnost, že dítě v konkrétní den navštívilo školu, oznámil. Jinak se dopouští přestupku neoznámení rozhodné skutečnosti dle ustanovení § 128 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace konce školního roku 2019/2020:

23. 6. Fotografování žáků 9. třídy (+ s učiteli) od 8:00 hodin, odevzdání učebnic žáky 9. třídy třídnímu učiteli

26. 6. Odevzdání učebnic žáky 1. až 8. třídy třídním učitelům, odnesení učebních pomůcek domů (převlečení do TV apod.) – týká se všech žáků!

29. 6. Rozdání učebnic na nový školní rok žákům 1. až 8. třídy - žáci, kteří se nepovinných vzdělávacích aktivit neúčastní, si mohou vyzvednout učebnice spolu s vysvědčením 30. 6. 2020

30. 9. Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy na Obecním úřadě Soběchleby od 7:15 hodin, předání vysvědčení všem žákům 1. až 8. třídy
od 7:20 hodin, rozloučení se žáky 9. třídy od cca 8:00 hodin

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ŽÁK, KTERÝ NENAVŠTĚVOVAL NEPOVINNÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY REALIZOVANÉ BĚHEM KVĚTNA A ČERVNA VE ŠKOLE A BUDE CHTÍT VSTOUPIT DO BUDOVY ŠKOLY, SE MUSÍ PROKÁZAT ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/) S UVEDENÍM DATA PRVNÍHO VSTUPU DO ŠKOLY (např. 23. 6. 2020 v případě žáka 9. třídy - fotografování,
26. 6. 2020 v případě žáka 1. až 8. třídy – odevzdávání učebnic…) – V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ŽÁKU VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY UMOŽNĚN!

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 BUDE VYCHÁZET (v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 211/2020 Sb.)

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Registrační číslo                                 Rozhodnutí

MŠ202001                                          Přijato
MŠ202002                                          Přijato
MŠ202003                                          Přijato
MŠ202004                                          Přijato
MŠ202005                                          Přijato
MŠ202006                                          Přijato
MŠ202007                                          Přijato
MŠ202008                                          Přijato

8. 6. 2020 (bude zveřejněno nejméně 14 dní)       RNDr. Josef Hájek, ředitel


INFORMACE PRO RODIČE K OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PRO ŽÁKY 6. AŽ 8. TŘÍDY OD 8. 6. 2020

Od pondělí 8. 6. 2020 budou v naší základní škole probíhat pro žáky 6. až 8. třídy nepovinné skupinové (případně individuální) konzultace nebo setkání s vyučujícími (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení apod.) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

Tyto konzultace a setkání pro žáky 6. až 8. třídy budou probíhat v pondělí, ve středu a v pátek vždy v rozsahu 5 vyučovacích hodin od 7:20 do 11:50 hodin, škola je otevřena od 7:00 hodin (žáci budou před vstupem do školy pověřenými pedagogy zorganizováni do skupin).

Podmínkou účasti žáka je podepsané čestné prohlášení (v příloze) - čestné prohlášení s datem podpisu v den prvního vstupu žáka do budovy školy (tj. 8. 6. 2020, případně pozdější, pokud se žák poprvé do školy dostaví až v některém z následujících dní) předloží žák při prvním vstupu do budovy školy – pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Od 8. 6. 2020 mají žáci 6. až 8. třídy ve dnech konání konzultací možnost stravování ve školní jídelně – ke stravování je nutné se přihlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 799 990 217).

Stravování bude probíhat pouze po jednotlivých skupinách žáků - strávníků, skupiny strávníků se nesmějí ve školní jídelně potkat:
- 1. skupina (žáci 6., případně část 7. třídy) se budou stravovat v době cca 12:00-12:15,
- 2. skupina (žáci 7. třídy) se budou stravovat v době cca 12:15-12:30,
- 3. skupina (žáci 8. třídy) se budou stravovat v době cca 12:30-12:45.

Informace o provozu základní školy, o způsobu realizace vzdělávacích aktivit a hygienických opatřeních jsou zveřejněny na www.zssobechleby.cz v sekci Škola – základní informace.

Výše uvedené informace budou také v písemné podobě včetně formuláře čestného prohlášení doručeny do poštovních schránek zákonných zástupců dětí navštěvujících 6. až 8. třídu naší základní školy nejpozději 2. 6. 2020.

Soběchleby 1. 6. 2020                                                                 RNDr. Josef Hájek, ředitel


SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Registrační číslo                                 Rozhodnutí
ZŠ202001                                          Přijato
ZŠ202002                                          Přijato
ZŠ202003                                          Přijato
ZŠ202004                                          Přijato
ZŠ202005                                          Přijato
ZŠ202006                                          Přijato
ZŠ202007                                          Přijato
ZŠ202008                                          Přijato
ZŠ202009                                          Přijato
ZŠ202010                                          Přijato
ZŠ202011                                          Řízení přerušeno
ZŠ202012                                          Přijato

7. 5. 2020 (bude zveřejněno nejméně 14 dní)                                   RNDr. Josef Hájek, ředitel

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. AŽ 5. TŘÍDY

Vážení rodiče,
od pondělí 25. 5. 2020 budou v naší základní škole realizovány vzdělávací a zájmové aktivity pro žáky 1. až 5. třídy.

Tyto aktivity budou probíhat každý pracovní den od 7:20 hodin do 16:00 hodin.

Podmínkou nástupu žáka do školy je

  1. přihlášení žáka k docházce do základní školy nejpozději 18. 5. 2020 (e-mailem na skola@zssobechleby.cz, telefonicky nebo prostřednictvím SMS na tel. č. 725 900 380) a
  2. podepsané čestné prohlášení (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/) - vyplněné a podepsané čestné prohlášení s uvedením data prvního vstupu žáka do budovy školy (25. 5. 2020) předložte s prvním vstupem žáka do budovy školy – pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Od 25. 5. 2020 je pro žáky 1. až 5. třídy zajištěno stravování ve školní jídelně (tel. č. 799 990 217).

Informace o provozu základní školy, o způsobu realizace vzdělávacích a zájmových aktivit a hygienických opatřeních jsou zveřejněny na https://zssobechleby.cz/stranka-otevreni-zakladni-skoly-pro-zaky-1-az-5-tridy-od-25-5-2020-101.

Soběchleby 5. 5. 2020                                            RNDr. Josef Hájek, ředitel

Výše uvedené informace budou také v písemné podobě včetně formuláře čestného prohlášení doručeny do poštovních schránek zákonných zástupců dětí navštěvujících 1. stupeň naší základní školy nejpozději 9. 5. 2020.

OPAKOVANÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

Od 11. 5. 2020 jsou organizovány konzultace pro žáky 9. třídy se zaměřením na přípravu na přijímací zkoušky, případné další úkoly k opakování a procvičování jsou zasílány e-mailem.

Od 25. 5. jsou organizovány vzdělávací a zájmové aktivity pro žáky 1. až 5. ročníku, neúčastnícím se žákům jsou úkoly k opakování a procvičování zasílány e-mailem.

Od 8. 6. 2020 jsou organizovány konzultace pro žáky 6. až 8. třídy, neúčastnícím se žákům budou úkoly k opakování a procvičování zasílány e-mailem.


INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY K OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 11. 5. 2020

Vážení rodiče,
od pondělí 11. 5. 2020 bude obnoven provoz v naší mateřské škole.

Podmínkou nástupu dítěte do mateřské školy je podepsané čestné prohlášení (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/- vyplněné a podepsané čestné prohlášení s uvedením data podpisu ke dni prvního vstupu dítěte do mateřské školy předložte při prvním vstupu dítěte do budovy mateřské školy – pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude dítěti umožněn vstup do mateřské školy.

Pokud vaše dítě nastoupí již 11. 5. 2020 do mateřské školy, je nutné je přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny (tel. č. 799 990 217) nejpozději ve čtvrtek 7. 5. 2020 do 10:00 hodin.

Informace o provozu mateřské školy a hygienických opatřeních jsou zveřejněny na https://zssobechleby.cz/stranka-obnoveni-provozu-materske-skoly-od-11-5-2020-100.

Soběchleby 4. 5. 2020                                      RNDr. Josef Hájek, ředitel

Výše uvedené informace budou také v písemné podobě včetně formuláře čestného prohlášení doručeny do poštovních schránek zákonných zástupců dětí navštěvujících naši mateřskou školu během úterý 5. 5. 2020.


INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍDY - PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY OD
 11. 5. 2020


Vážení rodiče,
od pondělí 11. 5. 2020 budou v naší základní škole probíhat konzultace pro žáky 9. třídy zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky, a to v pondělí, ve středu a v pátek v rozsahu
2 hodiny českého jazyka a 2 hodiny matematiky v uvedené dny. Protože se nebude jednat
o klasickou výuku, není nutná účast žáků, kteří nemusí konat přijímací zkoušky.
Konzultace budou probíhat od 7:20 do 10:55 hodin, budova školy bude přístupná od 7:00 hodin.

Podmínkou nástupu žáka do školy je
1. přihlášení žáka ke konzultacím nejpozději do 7. 5. 2020 včetně (e-mailem
na skola@zssobechleby.cz, telefonicky nebo prostřednictvím SMS na tel. č. 725 900 380) a
2. podepsané čestné prohlášení (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/) - vyplněné a podepsané čestné prohlášení s uvedením data prvního vstupu žáka do budovy školy (11. 5. 2020) předložte s prvním vstupem žáka do budovy školy – pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Docházející žáci budou zařazení do jedné skupiny – žáka nelze do skupiny zařadit později než k 11. 5. 2020!
V případě zájmu můžete žáka 9. třídy od 11. 5. 2020 přihlásit ke stravování ve školní jídelně
(tel. č. 799 990 217).

Informace o provozu základní školy a hygienických opatřeních jsou zveřejněny na https://zssobechleby.cz/index.php?moduser=user&page=99.

Soběchleby 4. 5. 2020                                      RNDr. Josef Hájek, ředitel

Výše uvedené informace budou také v písemné podobě včetně formuláře čestného prohlášení doručeny do poštovních schránek zákonných zástupců žáků 9. třídy naší základní školy nejpozději 5. 5. 2020.                                        

Vystavení potvrzení o nároku na ošetřovné při péči o dítě mladší 13 let (navštěvující základní nebo mateřskou školu)
K vystavení potvrzení není nutná osobní návštěva – stačí e-mailem (skola@zssobechleby.cz), prostřednictvím SMS nebo telefonicky (725 900 380) sdělit jméno a příjmení dítěte (v případě MŠ také rodné číslo) a případně e-mailovou adresu, kam má být potvrzení zasláno – vyplněný formulář potvrzený školou, který slouží jako omluvenka z práce, si žadatel vytiskne, doplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli (popřípadě si může potvrzení vyzvednout osobně).

Aktuální informace MPSV k ošetřovnému z důvodu uzavření škol a školských zařízení a v souvislosti s jejich znovuotevřením najdete na https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru.Volby do školské rady

Dne 12. 2. 2020 obdrží žáci pro rodiče obálku s volebním lístkem pro volbu dvou členů školské rady naší základní školy, kteří zastupují zákonné zástupce žáků školy, a obálku pro vložení volebního lístku - pokud základní školu navštěvuje více sourozenců, obdrží obálku nejstarší z nich. Způsob provedení volby je uveden na volebním lístku. Nepřítomným žákům bude obálka předána 13. 2. 2020.
Působnost školské rady upravuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (lze vyhledat např. na www.zakonyprolidi.cz).

Oznámení o konání voleb do školské rady

Vzhledem ke skutečnosti, že obec Soběchleby vydala novou zřizovací listinu školské rady, je nutné provést novou volbu 2 členů školské rady, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků
a 2 členů školské rady, které volí pedagogičtí pracovníci základní školy.
Zbývající 2 členy školské rady jmenuje zřizovatel školy, tj. obec Soběchleby.

Volba členů školské rady, které volí zákonní zástupci žáků, proběhne 12. až 18. února 2020.

Volba členů školské rady, které volí pedagogičtí zaměstnanci základní školy, proběhne 12. února 2020.

Soběchleby 27. 1. 2020                                         RNDr. Josef Hájek, ředitel

Rozsvícení vánočního stromu

Děti z prvního stupně naší školy opět pomohly rozsvítit vánoční strom. První adventní neděle letos připadla na neděli prvního prosince. Naši žáci se sešli u kostela před pátou hodinou, aby ukázali, co se naučili během třítýdenního intenzivního nácviku. I přes nervozitu všech účinkujících se vše podařilo a děti zpívaly a recitovaly na jedničku, a proto si každý odnesl drobnou odměnu od pana starosty.

(H. Koutná)

Turnaj v Člověče, nezlob se!

V listopadu se v ZŠ Soběchleby konal již několikátý ročník turnaje v Člověče, nezlob se! spojený s oblíbeným waflováním. Letošní rekordní účast hráčů nás překvapila! Zasoutěžit si dorazilo 52 dětí z 1.stupně a někteří museli hrát dokonce na koberci, protože deset přichystaných stolů nestačilo. Po několika vyřazovacích kolech byli známi vítězové, na které čekaly blyštivé medaile i drobné ceny. Ve dvou kategoriích stanuli na stupních vítězů Karolínka Koláčková z 2.třídy a Ondra Kocián z 5.třídy. Smutní však nebyli ani ti, kteří nepostoupili do dalších kol, protože si o to dříve mohli stoupnout do fronty na voňavé wafle, které jsme zde celé odpoledne pekli a podávaly se s marmeládou, čokoládou a šlehačkou.
(Ivona Mikulíková)

Keramika s panem Švehlíkem

Jedno podzimní dopoledne se vystřídali žáci z prvního stupně a tvořili s panem Švehlíkem. Tentokrát si všichni vyrobili postavičku Mikuláše. Práce děti bavila a myslím si, že si to všichni pořádně užili.
(H. Koutná)

Vystoupení pro seniory

Na konci září si žáci z druhého oddělení školní družiny začali připravovat představení, které v říjnu předvedli seniorům při jejich setkání. Děti si připravily krátkou pohádku a několik písniček, kterými potěšily naše seniory.
(H. Koutná)

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy