logotyp

Školní družina

Školní družina má schválenou kapacitu 60 dětí:
V 1. oddělení je zapsáno 23 dětí

V 2. oddělení je zapsáno 24 dětí

Personální obsazení

1. oddělení (mladší děti 1. stupně ZŠ): Monika Nagy-Bačová
2. oddělení (starší děti 1. stupně ZŠ):   Hana Hanáková

Charakteristika

Charakteristika školní družiny
Školní družina je významným školským zařízením pro výchovu mimo vyučování. I když je nezpochybnitelně provázána se školou, má svá specifika, která ji od školního ...

Volnočasový vzdělávací program školní družiny

S platností a účinností od 1. 5. 2017 byl aktualizován obsah volnočasového vzdělávací programu školní družiny a je označen jako 2. verze.
Volnočasový vzdělávací program je k nahlédnutí v odděleních školní družiny.

Úplata za činnost školní družiny

Č. j.: ŠD-192/2018

SMĚRNICE - ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

1) Zájmové vzdělávání účastníků činnosti školní družiny (dále „účastníků“) je poskytováno za úplatu.

2) Výše úplaty se stanovuje na školní rok v měsíční výši.

3) Splatnost úplaty je stanovena následovně:

    a) 1. splátka za měsíce září až prosinec do 31. října příslušného školního roku;

    b) 2. splátka za měsíce leden až červen do 31. března příslušného školního roku.

4) V případě odhlášení účastníka se měsíční úplata hradí i za měsíc, ve kterém byla započata docházka do školní družiny.

5) Úplata může být snížena nebo účastník může být od úplaty osvobozen, pokud:

    a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

    b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

    c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

6) Úplata se provádí bezhotovostním způsobem na účet: 0-181988977/0300

7) Každému účastníku je přidělen sedmimístný variabilní symbol (VS), který je platný po celou dobu docházky do školní družiny. Tento VS je nutné uvádět při všech platbách za zájmové vzdělávání ve školní družině, aby mohla být každá platba správně přiřazena k účastníkovi.

Soběchleby 31. 8. 2018                                                      RNDr. Josef Hájek, ředitel

ÚHRADA ZA ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY

ve školním roce 2021/2022 činí 50 Kč měsíčně.

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družinyVnitřní řád školní družiny

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy