logotyp

Aktuální informace

Školní rok 2023/2024
SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2024

MŠ202401
MŠ202402
MŠ202403

MŠ202404
MŠ202405
MŠ202406
MŠ202407
MŠ202408
MŠ202409
MŠ202410
MŠ202311
MŠ202312

Zveřejněno 2. června 2024                                          RNDr. Josef Hájek, ředitel

Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházky od 1. září 2024

registrační číslo     výsledek řízení

ZŠ202401             přijato
ZŠ202402             přijato
ZŠ202403             přijato
ZŠ202404             přijato
ZŠ202405             přijato
ZŠ202406             řízení přerušeno
ZŠ202407             přijato
ZŠ202408             přijato
ZŠ202409             přijato
ZŠ202410             přijato
ZŠ202411             přijato
ZŠ202412             přijato
ZŠ202413             přijato
ZŠ202414             přijato
ZŠ202415             přijato
ZŠ202416             přijato
ZŠ202417             přijato
ZŠ202418             přijato

Zveřejněno 8. 5. 2024                                               RNDr. Josef Hájek, ředitel


ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2024

Více

Rodičovské schůzky

V úterý 16. dubna 2024 se konají rodičovské schůzky od 15:30 hodin
do 17:30 hodin
.

ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2024

Více


Tonda Obal na cestách navštívíl Soběchleby

V pondělí 13. listopadu 2023 naši základní školu navštívil Tonda Obal.
Žákům všech ročníků prostřednictvím výukových videí připomněl problematiku nakládání
s odpady a třídění odpadů a žáci měli možnost prostřednictvím výukových her si prakticky vyzkoušet třídění odpadů.

TONDA OBAL
Soutěž v manuálních dovednostech
se konala v pátek 10. 11. 2023 v prostorách pro praktickou výuku Střední průmyslové školy Hranice. Žáci osmých a devátých tříd ze základních škol soutěžili jako jednotlivci i jako dvojice
v dovednostech, které spočívaly orýsování a důlčíkování, demontáži a montáži šroubových spojů a sestavení ozubeného mechanismu podle výkresu.
Mezi 32 jednotlivci obsadili žáci 9. ročníku naší školy Jonáš Kučera 2. místo, Lukáš Holotík
7. místo a Daniel Regec 19. místo, žák 8. ročníku Filip Rakovský 24. místo. Mezi 17 dvojicemi obsadili Jonáš Kučera a Lukáš Holotík 2. místo a Daniel Regec a Filip Rakovský 11 místo.
K dosaženým výsledkům žákům blahopřejeme a děkujeme jim za úspěšnou reprezentaci naší školy.
                                                                                                      (Žáky na soutěž doprovázel RNDr. Josef Hájek)
  
Helloweenská party
Ve středu 25. 10. 2023 se v odpoledních hodinách začala v budově základní školy scházet podivná stvoření - upíři, čarodějnice a různé jiné příšerky - která se těšila na velkou párty. Během podvečera pak všechna ta stvoření společně tančila, zpívala a hrála různé, samozřejmě jaké jiné, než strašidelné hry. Při společné večeři pak všichni účastníci načerpali sílu a hlavně odvahu na "hrůzostrašnou stezku odvahy" plnou samých strašidel. Po deváté hodině se pak všechna unavená strašidýlka uložila do spacáků a všichni "spali a spali a spali"... Ráno po snídani se pak všichni zúčastnění vrhli do úklidu a vydali se užít si podzimních prázdnin.

Projektový den "Vznik Československa"
Dne 25. 10. 2023 si žáci 1., 2. a 3. třídy připomněli pro náš národ významné datum 28. 10. 2018. Žáci se rozdělily do týmů tak, aby v každém z nich měla zastoupení každá ze zúčastněných tříd. Týmy plnily osm úkolů a společně vytvořily plakát ke 105. výročí vzniku Československa. Nejlepší týmy byly oceněny diplomy a všichni zúčastnění sladkou odměnou.
     (Projektový den připravily a s žáky realizovaly Mgr. Ivona Mikulíková, Mgr. Hana Koutná a Mgr. Hana Schwanzerová.)

Fotbalový turnaj v Hranicích
Dne 24. 10. 2023 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili 1. ročníku nového fotbalového turnaje pro žáky 2. stupňů základních škol, který se konal ve spolupráci evropské federace UEFA a Fotbalové asociace České republiky (FAČR) v rámci mezinárodního týdne fotbalu, tzv. UEFA Grassroots Week.
Tento turnaj má za hlavní úkol dát možnost zahrát si kvalitní fotbalový turnaj v počtu hráčů 10+1 (v čemž je turnaj aktuálně unikátní) i dětem, které hrají nejvýše krajské fotbalové soutěže, případně nejsou vůbec registrovány v některém z více než 3 500 fotbalových klubů v České republice. Turnaj má také podpořit zdravý životní styl, posilování imunitního systému mládeže, ale i možnosti budování týmového ducha, sounáležitosti a třeba i radosti z úspěchů v rámci jednotlivých škol.
Naše základní škola byla nalosována do skupiny se základními školami Hranice, Šromotovo a Tršice. V prvním utkání jsme jednoznačně porazili ZŠ Hranice, Šromotovo 6:0. Ve druhém utkání se ZŠ Tršice jsme dlouho vedli 2:0, poločas nakonec skončil 2:1. Ve druhém poločase ZŠ Tršice otočila vývoj utkání a vedla 3:2, těsně před koncem jsme vyrovnali na konečných 3:3. Vzhledem k tomu, že ZŠ Tršice porazila ZŠ Hranice, Šromotovo 8:1, obsadili jsme v tabulce díky horšímu skóre až druhé místo a ve finále si nezahráli.
K dosaženým výsledkům žákům blahopřejeme a děkujeme jim za úspěšnou reprezentaci naší školy. 
Za pomoc s dopravou na místo konání turnaje děkujeme SDH Soběchleby a OÚ Soběchleby.
                                                                            (Žáky na turnaj doprovázeli RNDr. Josef Hájek a Petr Pečánka)

Dýňový den
V pondělí 23. 10. 2023 proběhl ve 3. třídě pod vedením paní učitelky Mgr. Hany Schwanzerové již tradiční Dýňový den.
A tak začalo velké dlabání a malování a brzy jsme měli krásnou výzdobu. Pak jsme si zahráli různé hry, spojovali čísla, udělali doplňovačky – vše s dýněmi, duchy a netopýry a nakonec jsme se s výrobky i vyfotili – tento den se skutečně podařil.

Podzimní vycházka
Ve středu 18. 10. 2023 se žáci 3. třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Hany Schwanzerové vydali na "Podzimní vycházku", kdy plnili různé úkoly a vyplňovali pracovní listy.

Exkurze 8. třídy do Osvětimi a Krakova
V úterý 17. října 2023 se žáci 8. třídy za doprovodu paní učitelky Mgr. Terezy Enenklové a pana učitele Petra Pečánky vydali v brzkých ranních hodinách na exkurzi.
Nejdříve navštívili koncentrační tábor Osvětim I, kde si žáci připomněli tuto smutnou část historie Evropy. Průvodkyně je provedla dochovanými objekty a výklad obohatila o osobní příběhy přeživších. Následoval krátký přesun autobusem do části Osvětim II (Březinky), kde končily svou jízdu vlaky přivážející lidi odsouzené na smrt.
 
V odpoledních hodinách pak žáci zavítali do města Krakov, kde se za slunečného počasí prošli po nábřeží řeky Visly až k historickému centru města, jemuž dominuje hrad Wavel. Žáci pak měli možnost se občerstvit či nakoupit suvenýry. Tento den byl náročný po fyzické i psychické stránce, ale každý si z něho odnesl spoustu zážitků a námětů k zamyšlení.
 

Výroba z kaštanů
V pondělí 16. 10. 2023 si žáci 3. třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Hany Schwanzerové připomněli plody podzimu a udělali si z nich výstavu. Z kaštanů žáci vyrobili různá zvířátka a postavy.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Ve středu 11. října 2023 se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Celkem soutěžilo
29 žáků z 8. a 9. třídy v kategorii Kadet. Žáci řešili otázky z matematiky, fyziky, chemie, biologie
a zeměpisu.
Výsledky:
1. Aneta Koutná 8. třída
2. Jonáš Kučera 9. třída
3. David Růžička 9. třída
                         (soutěž organizovala a vyhodnotila Mgr. Jana Hájková, s organizací pomohla Mgr. Kristýna Přindišová)

Projekt Reflexáci
Ve středu 4. 10. 2023 se žáci 3. třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Hany Schwanzerové zúčastnili hry zaměřené na dopravní výchovu „Být vidět“.
Žáci si zopakovali, jak se bezpečně dopravit do školy i ze školy, jak k tomu využit reflexní prvky na oblečení a školní aktovce. Zopakovali si také dopravní značky a dopravní předpisy. Na závěr si žáci zahráli soutěž s otázkami z oblasti dopravy a jako odměnu všichni získali reflexní prvky.

Projekt zdravý životní styl v 3. třídě

V pondělí 2. 10. 2023 vyráběli žáci 3. třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Hany Schwanzerové ovocný salát. Žáci si nejprve vymysleli svůj recept na zeleninový nebo ovocný salát a připravili si jej. Potom všem salát představili a popsali – vypracovali recept i s obrázkem. Na závěr saláty vzájemně ochutnali a zhodnotili.

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
Dne 28. září roku 929 nebo 28. září roku 935 došlo k tragické události, kdy byl zavražděn kníže České země Václav. Postupem času začala česká společnost uctívat zavražděného knížete jako mučedníka a dosáhla jeho svatořečení, které přispělo ke zvýšení prestiže přemyslovského rodu. Osoba svatého Václava pak v průběhu 11. a 12. století přerostla v symbol české státnosti, v patrona české země a jejího věčného a ideálního panovníka.[Převzato z knihy Panovníci českých zemí, FRAGMENT 1992].

Stezka "Ze života Svatého Václava" pro žáky 2. třídy
V pátek 29. 9. 2023 objevili žáci 2. třídy dopis, že mají vyrazit na stezku, na které se doví o životě svatého Václava.
Společně s paní učitelkou Mgr. Hanou Koutnou se vypravili ven a hledali jednotlivá stanoviště - na každém si společně přečetli zajímavosti ze života svatého Václava a plnili zadané úkoly. Cíl stezky byl u kostela, kde žáci našli kromě posledního úkolu ukrytý poklad. Ten si spravedlivě rozdělili a vrátili se zpět do školy.

Projekt ve 3. třídě
Ve středu 27. 9. 2023 si toto výročí připomněli žáci 3. třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Hany Schwanzerové v podobě projektu – přečetli si společně pověst o svatém Václavu, připomněli si a zopakovali státní symboly České republiky (vlajku, hymnu, státní znak), zahráli hru a vyplnili připravený pracovní list.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Školní řád základní školy platný a účinný od 1. 11. 2023 najdete na DOKUMENTY ŠKOLY (zssobechleby.cz).


INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Aktuální znění školního řádu základní školy najdete na DOKUMENTY ŠKOLY (zssobechleby.cz) v dolní části.
Aktuální znění vnitřního řádu školní družiny najdete na ŠKOLNÍ DRUŽINA (zssobechleby.cz) v dolní části.
Aktuální znění vnitřního řádu školní jídelny najdete na VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY (zssobechleby.cz).


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024


zahájení vyučování                              pondělí 4. září 2023

podzimní prázdniny                              čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

rodičovské schůzky                              úterý 14. listopadu 2023

vánoční prázdniny                                sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024

zahájení vyučování v roce 2024             středa 3. ledna 2024

rodičovské schůzky                               úterý 9. ledna 2024

ukončení vyučování v 1. pololetí             středa 31. ledna 2024

pololetní prázdniny                                pátek 2. února 2024

jarní prázdniny v okrese Přerov              pondělí 12. února až neděle 18. února 2024

velikonoční prázdniny                            čtvrtek 28. března 2024

rodičovské schůzky                               úterý 16. dubna 2024

rodičovské schůzky                               úterý 4. června 2024

ukončení vyučování ve 2. pololetí           pátek 28. června 2024

hlavní prázdniny                                   sobota 29. června až neděle 1. září 2024

zahájení školního roku 2024/2025          pondělí 2. září 2024

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy