Zápis k předškolnímu vzdělávání a k povinnému předškolnímu vzdělávání

INFORMACE O ZMĚNÁCH V ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

2) Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné – tj. dítě, které do 31. 8. 2017 včetně dovrší pět let, je jeho zákonný zástupce povinen zapsat k předškolnímu vzdělávání – platí v případě, že dítě splňující uvedené podmínky mateřskou školu dosud nenavštěvovalo.

3) Nově se zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná
v období od 2. května do 16. května.

4) Termín a místo zápisu stanovuje ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejňuje je způsobem v místě obvyklým – tj. v případě mateřské školy v Soběchlebech prostřednictvím plakátů a na www.zssobechleby.cz.

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Jméno:
Heslo:
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy