Jméno:
Heslo:

Aktuální informace

Školní rok 2018/2019

ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO OD 1. ZÁŘÍ 2019


Mateřská škola
dítě 2 až 6 let: 33 Kč celodenně (přesnídávka 9 Kč, oběd 16 Kč, svačina 8 Kč)
dítě 7 let: 37 Kč celodenně (přesnídávka 9 Kč, oběd 20 Kč, svačina 8 Kč)

Základní škola
žák 7 až 10 let oběd 20 Kč
žák 11 až 14 let oběd 23 Kč
žák 15 a více let oběd 26 Kč

Dospělý strávník oběd 64 Kč

V případě platby stravného na účet prosíme o úpravu výše záloh zasílaných na účet následovně:

MŠ 726 Kč (22 x 33 Kč)
MŠ 7 let 814 Kč (22 x 37 Kč)
ZŠ 7 až 10 let 440 Kč (22 x 20 Kč)
ZŠ 11 až 14 let 506 Kč (22 x 23 Kč)
15 let a více 572 Kč (22 x 26 Kč).

Zálohy na stravu posílejte již od druhé poloviny srpna 2019. Vyúčtování bude nově prováděno jedenkrát ročně na konci školního roku převodem zůstatku na účet.

                                                                                       
                                                                                                   (Dohnalová Lenka, vedoucí školní jídelny)Sběr starého papíru

Papír noste, prosíme, svázaný.
Středa a čtvrtek: ráno 6:40-7:10 hod. a odpoledne 15:00-17:00 hod.
Pátek: ráno 6:40-7:10 hod.
                                                                                                                                    (Josef Hájek)

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Registrační číslo                                 Rozhodnutí

MŠ201901                                         Přijato

MŠ201902                                         Přijato

MŠ201903                                         Přijato

MŠ201904                                         Přijato

MŠ201905                                         Přijato

MŠ201906                                         Přijato

MŠ201907                                         Přijato

MŠ201908                                         Přijato

MŠ201909                                         Přijato

MŠ201910                                         Přijato

Zveřejněno 30. 5. 2019.                                                      RNDr. Josef Hájek, ředitel, v. r.                                                                                      

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Registrační číslo                                 Rozhodnutí

ZŠ201901                                          Přijato

ZŠ201902                                          Přijato

ZŠ201903                                          Přijato

ZŠ201904                                          Přijato

ZŠ201905                                          Přijato

ZŠ201906                                          Přijato

ZŠ201907                                          Přijato

ZŠ201908                                          Přijato

ZŠ201909                                          Přijato

ZŠ201910                                          Přijato

ZŠ201911                                          Přijato

ZŠ201912                                          Přijato

ZŠ201913                                          Přijato

Zveřejněno 6. 5. 2019                                                             RNDr. Josef Hájek, ředitel, v. r.

Zápis dětí do 1. třídy základní školy v Soběchlebech

Proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13:30 do 17:00 hodin v učebně 2. třídy
ve 2. patře budovy základní školy,
s sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte.
Zákonný zástupce dítěte je povinen zapsat k plnění povinné školní docházky od 1. září 2019 dítě, které dovrší šest let věku do 31. srpna 2019, nebo dítě, kterému byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019).
Pokud termín zápisu z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, můžete se k zápisu dostavit po předchozí telefonické domluvě (581 627 246) v době od 1. do 30. dubna 2019 (v této zákonem stanovené lhůtě musí zápis dítěte proběhnout).

Párty Sv. Patricka

Nejen ve světě se 17. března slaví den Sv. Patricka. Děti ze ZŠ Soběchleby se jednou ročně také obléknou do zeleného, a jelikož se všichni učí anglický jazyk, připomínají si společně tento v anglicky mluvících zemích populární svátek. Protože je jeho symbolem právě zelená barva, měli jsme ji nejen na sobě, ale na této akci se podávalo výhradně zelené jídlo a pití
a největší oblibě se u dětí těšila čokoládová fontána, ze které tekla – jak jinak než – zelená čokoláda! Nejprve se však děti seznámily s historií tohoto irského svátku, s postavou samotného Sv. Patricka a poté jsme si také vyzkoušeli pravý irský tanec, což nebylo vůbec nic jednoduchého. Pak již následovala ochutnávka zelených dobrot a na památku veselá fotka
ve fotokoutku!

Ivona Mikulíková

Školní ples

Téměř všichni žáci 1. stupně ZŠ Soběchleby zavítali na letošní „Školní ples“. Jednalo se již
o 2. ročník této akce a bylo na první pohled znát, že všichni již mají od minule etiketu v malíčku. Dámy dorazily ve večerních róbách a s krásnými účesy a pánové v oblecích
a s motýlky či kravatami. V úvodu proběhla slavnostní promenáda a pak už se tančilo v rytmu různých hudebních žánrů a nechyběl ani nácvik tanečních kroků nového tance. Letos se děti naučily mazurku. Po celou dobu akce bylo k dispozici bohaté občerstvení a na závěr nesměla chybět tombola, odkud si každý odnesl drobnou výhru.

Ivona Mikulíková

 

ZOH Soběchleby 2019

Letošní bohatá sněhová nadílka nám umožnila uspořádání zimních olympijských her, které se v ZŠ Soběchleby konaly již popáté. Soutěžilo se ve třech disciplínách, a to sjezd na čemkoliv na čas, hod sněhovou koulí na cíl a stavba nejvyšší sněhové věže. Po úvodním nástupu závodníků, zapálení ohně a poslechu hymny obdržel každý soutěžící své číslo a šlo se na to. Po splnění všech úkolů se každý ještě na kopci občerstvil horkým čajem a domácím perníkem. Vyhlašování výsledků proběhlo následující den a celkem byly rozdány čtyři sady medailí a spousta pěkných cen. Závodníci z naší školy už teď pilně trénují na letní hry!

Ivona Mikulíková

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Dne 1. března se konalo školní kolo recitační soutěže.
Všechny děti, které postoupily z třídních kol, si připravili pěkné básničky a opravdu  zodpovědně se na soutěž připravily. Kromě učitelské poroty rozhodovala i porota dětská a přesvědčila se, že rozhodování není vždy jednoduché.
                                                                                        Hana Schwanzerová, učitelka 1. třídy

PROJEKT ZDRAVÉ ZOUBKY

V únoru a březnu se žáci 1. třídy zúčastnili projektu Veselé zoubky spolu s drogerií dm. 
Cílem projektu byla prevence zubního kazu , správná zubní hygiena a výživa.
Prohlédli si pohádku s Hurvínkem, vyplnili pracovní list a dostali balíček na prevenci zubního kazu.
V březnu jsme vypracovali obrázky k tomuto tématu.
                                                                                                   Hana Schwanzerová,itelka 1. třídy

Základní škola
pořádá
VÁNOČNÍ JARMARK
14. prosince 2018 od 15:30 hodin

ZAHÁJENÍ - VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ

PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ
Občerstvení za
jištěno

SRDEČNĚ VÁS ZVOU ŽÁCI A UČITELÉ

100 LET REPUBLIKY V ZŠ SOBĚCHLEBY

Poslední říjnový pátek se celá naše škola zapojila do projektového dne na téma „100 let republiky“. Všichni žáci byli rozděleni do 22 družstev a celé dopoledne plnili řadu úkolů. Nejprve si osvěžili základní znalosti o naší zemi, poté z vlastních těl vytvořili českou vlajku, neboť žáci2.stupně přišli v bílých tričkách, žáci 2. a 3.třídy v modrých a ostatní pak v červených. Následovaly disciplíny po celé škole jako např. práce se slepou mapou, určení korunovačních klenotů, skládání státního znaku či vlajky nebo vytvoření obrysu ČR z lana. Za splněné úkoly děti sbíraly body a přestože se snažili všichni, vyhrát mohlo pouze jedno družstvo a tak gratulujeme vítěznému týmu ve složení Míša Zosimov, Terka Kolářová, Luky Holotík, Sabča Šmídová a Vojta Libosvár. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (I. Mikulíková)

HALLOWEEN PARTY

Halloween sice nepatří k českým svátkům a je naopak populární v anglicky mluvících zemích, ale protože se žáci na naší škole angličtině věnují už od 2.třídy, rozhodli jsme se oslavit tento den pořádnou halloweenskou párty. Na ni dorazili všichni ve strašidelných kostýmech a podávaly se zde dobroty jako pavouci, žížaly či useknuté prsty a to vše se zapíjelo lektvary různých barev. Celé odpoledne tak děti řádily, tančily a soutěžily.                                                                                                  (I. Mikulíková)

Podzimní sběr papíru

Proběhne ve dnech 13. až 15. listopadu 2018 (úterý až čtvrtek), ráno 6:45-7:10 hod.
a odpoledne 15:00-16:30 hod. (před vchodem do školní družiny).

Jablíčkování

V pondělí 15. 10. 2018 proběhl již třetí ročník „ Jablíčkování“ ve školní družině. Paní učitelka Mikulíková se opět postarala o bohaté občerstvení v podobě pečených jablečných dobrot a domácího moštu. Kromě mlsání se děti dozvěděly zajímavosti o jablíčkách, které si ověřily v bombovém testu.
Nechyběly ani zábavné soutěže. Celé odpoledne jsme si náramně užili a už se těšíme na další ročník.

(H. Koutná)

Kreslení s Lubomírem Dostálem 12. 10. 2018

Po dvou letech znovu zavítal do naší školy L. Dostál, přerovský kreslíř.  Ukázal dětem, že při kreslení může být velká zábava a zvládne to každý. Při kouzlení s tužkou se ve škole objevila spousta netopýrů, sov, kočiček, žraloků, hrochů…. Dětem se dílo dařilo a všichni odcházeli spokojeni.

(H. Koutná)

Návštěva 3. ročníku na obecním úřadě 10. 10. 2018

Naši třeťáci si mají v prvouce povídat o obci, a kde jinde se o obci můžeme dozvědět více než na obecním úřadu. Proto vyrobili znak obce a s povedeným dárkem vyrazili na obecní úřad v Soběchlebech, kde nás už u vchodu přivítal pan starosta M. Jančík. Při prohlídce celé budovy OÚ nám povyprávěl spoustu informací o celé obci. Děti si prohlédly staré matriční knihy a všechny prostory. Závěr prohlídky patřil obecnímu rozhlasu. Většina dětí si mohla vyzkoušet a nahrát obecní hlášení. To nejpovedenější hlášení bylo slyšet ve skutečném rozhlase.

(H. Koutná)

Kroužky ve školním roce 2018/2019 (probíhají ve dnech školního vyučování)

Angličtina pro 2. třídu (vedoucí Ivona Mikulíková) čtvrtek 12:00-12:45 hodin, cena: 300 Kč

Florbalový (vedoucí Zdeněk Zapletal) 
pátek 14:45-16:30 hodin, cena: 200 Kč/pololetí

Hry na flétnu (vedoucí Hana Koutná) čtvrtek 13:00-13:45, cena 300 Kč/pololetí

Keramický (vedoucí Milada Nedbalová) pondělí 1x za 14 dní 13:15-14:15 hodin, cena 640 Kč/pololetí (materiál na výrobky a jejich vypálení jsou v ceně)

Kytara I mírně pokročilí (vedoucí Jesika U. Greissslerová) pondělí 12:50-13:35 hodin, cena podle počtu přihlášených účastníků

Kytara II pokročilí (vedoucí Jesika U. Greissslerová) středa 13:10-13:55 hodin, cena podle počtu přihlášených účastníků

Ručních prací (vedoucí Hana Schwanzerová) čtvrtek 12:00-12:45, cena 300 Kč/pololetí

Technický - pro malý zájem neotevřen

Včelařský - pro malý zájem neotevřen

Zahájení školního roku 2018/2019

Školní rok začíná v pondělí 3. září 2018 v 7:20 hodin.

Školní rok 2017/2018


SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 

Registrační číslo                                 Rozhodnutí

MŠ201801                                         Přijato

MŠ201802                                         Přijato

MŠ201803                                         Přijato

MŠ201804                                         Přijato

MŠ201805                                         Přijato

MŠ201806                                         Přijato

MŠ201807                                         Přijato

MŠ201808                                         Přijato

MŠ201809                                         Přijato

MŠ201810                                         Přijato

MŠ201811                                         Přijato

MŠ201812                                         Přijato

MŠ201813                                         Přijato

 

Zveřejněno 1. 6. 2018                                         RNDr. Josef Hájek v. r., ředitel

 

 

Havajská noc v ZŠ Soběchleby

 

Letošní vysoké červnové teploty nás inspirovaly k uskutečnění akce Havajská noc ve škole. Padesátka dětí z 1.stupně dorazila v pátek v podvečer do školy se spacákem a karimatkou a rázem se ocitli na tichomořském ostrově. Celý předešlý týden si děti vyráběly pestrobarevné sukně, podobizny havajských bohů a tak jsme se všichni převlékli, na krk si pověsili typické věnce a párty mohla začít. Během večera jsme si zkusili havajský hula tanec, který nás naučil výtečný tanečník Jarda Dohnal. Nechyběl ani kvíz týkající se znalostí o Havaji a rovněž jsme měli pravý Waikiki bar, kde se po celý večer podávaly koktejly. Za tmy pak nesměla chybět stezka odvahy po našem ostrově a o půlnoci všichni vyčerpáním uléhali do svých provizorních postýlek. Po společné snídani odcházeli děti ráno spokojeně domů.

 

                                                                                                                                   Ivona Mikulíková

 Termíny sběru

út    22.5.     6.45-7.10      15.00-17.00 

st    23.5.     6.45-7.10      15.00-17.00          

čt    24.5.     6.45-7.10      15.00-17.00 

pá   25.5.     6.45-7.10          ---------       

Sběr může být netříděný, musí být svázaný nebo uložený v krabicích.

 

"Buďme Kamarádi" 

Žáci prvního až čtvrtého ročníku se 1ř. května zúčastnili zážitkového programu „Buďme Kamarádi“. Paní Mgr. Alena Svobodová velmi poutavě dětem přiblížila, jak se žije kamarádům s postižením a ukázala mnoho pomůcek, které usnadňují lidem s handicapem život. Během besedy si děti mohly vyzkoušet malování nohou, jízdu na invalidním vozíčku, chůzi se slepeckou holí a mnoho dalšího.

                                                                                                                                          (H. Koutná) 

Tonda obal na cestách 

14. 5. se všechny třídy naší školy postupně vystřídaly na hodinovém programu o třídění a recyklaci odpadu. Během hodiny si žáci mohli vyzkoušet, zda zvládnou správně třídit odpad a prohlédnout si, co lze vyrobit z odpadu a jak jej využít.

(H. Koutná)

Výlet 4., 5. a 6. třídy 

V pondělí 7. 5. se žáci vydali na výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde nás čekal bohatý program. Dopoledne jsme navštívili Valašskou dědinu ve skanzenu a Jurkovičovu rozhlednu. Viděli jsme mnoho chaloupek včetně školy, mlýna a kovárny. Z rozhledny se ti odvážnější mohli podívat
do širokého okolí. Po náročném dopoledni jsme dostali hlad a tak jsme se přesunuli na ranč Bučiska, kde na nás čekal oběd. Na ranči si děti užily hřiště, jízdu na koni, střelbu z kuše a spoustu další zábavy. Na závěr programu jsme vyšlapali na kopec, kde jsme si mohli prohlédnout zříceninu hradu Rožnov. Tam jsme potkali loupežníka a rytíře, kteří nám pomohli najít poklad. Tím byl veškerý program vyčerpán a my jsme se příjemně unavení vrátili zpět domů.

(H. Koutná) 

Vítání občánků

 V neděli 6. 5. si skupina žáků z naší školy připravila krátký program, aby pomohli přivítat nejmladší občánky ze Soběchleb. Náročná příprava byla odměněna potleskem a radostí z vydařeného vystoupení.

                                                                                                                                              (H. Koutná)

Den Země

 Den před státním svátkem, 30. dubna, jsme si zpříjemnili akcí, která oslavuje Den Země. Po příchodu do školy děti zhlédly film o planetě Zemi a v devět ráno jsme vyrazili ven. Všichni žáci byli rozděleni
do deseti družstev. Každý tým sbíral body na jednotlivých stanovištích, kde plnili zadané úkoly. V závěru dne byly vyhodnoceny a odměněny nejlepší družstva drobnou sladkostí.

                                                                                                                                   (H. Koutná)          

Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
Konalo se 24. dubna v Lipníku nad Bečvou a zúčastnila se ho z naší školy 2 družstva ve dvou kategoriích.
Družstvo mladších žáků ve složení Jaromír Dohnal (5. třída), Tereza Kolářová (6. třída), Lucie Novotná (6. třída) a Petr Volf (6. třída) obsadilo 2. místo.
Družstvo starších žáků ve složení Daniel Kolář, Lenka Novotná, Filip Sehnal a Denisa Volfová (všichni 9. třída) obsadili 1. místo a postoupilo do okresního kola.

(J. Hájek)


Plavání 2. a 3. třídy

Jako každé jaro tak i letos byl 11. 4. zahájen plavecký výcvik. Během deseti lekcí se děti naučí a zdokonalí v plavání. Na závěr celého kurzu budou všichni úspěšní plavci odměněni mokrým vysvědčením.

                                                                                                                                    (H. Koutná)

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Registrační číslo                                 Rozhodnutí

ZŠ201801                                          Přijato

ZŠ201802                                          Přijato

ZŠ201803                                          Přijato

ZŠ201804                                          Přijato

ZŠ201805                                          Přijato

ZŠ201806                                          Přijato

ZŠ201807                                          Přijato

ZŠ201808                                          Přijato

ZŠ201809                                          Přijato

ZŠ201810                                          Přijato

ZŠ201811                                          Přijato

 

Zveřejněno 3. května 2018                                                           RNDr. Josef Hájek, ředitel

 

Zápis dětí do 1. třídy základní školy v Soběchlebech

Proběhne ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 13:30 do 17:00 hodin v učebně 3. třídy ve 2. patře budovy základní školy, s sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte.
Zákonný zástupce dítěte je povinen zapsat k plnění povinné školní docházky od 1. září 2018 dítě, které dovrší šest let věku do 31. srpna 2018, nebo dítě, kterému byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018).
Pokud termín zápisu z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, je možné se dostavit k zápisu po předchozí telefonické domluvě (581 627 246) v době od 1. do 30. dubna 2018 (v této lhůtě musí zápis dítěte proběhnout).

Žákům nabízíme

 • budovu školy v pěkném a klidném prostředí
 • dostupnost autobusové dopravy a autobusovou zastávku přímo před budovou školy
 • třídy s malým počtem žáků, což umožňuje skutečně individuální přístup pedagogů k žákům
 • školní vzdělávací program MAKOVICE – moderní venkovská škola = Myšlení, Asertivita, Komunikace, Občan, Výchova, Informace, Celistvost, Empatie
 • výuku anglického jazyka, německého jazyka, náboženství, plavecký výcvik, lyžařský výcvik
 • moderní multimediální učebny vybavené počítači a interaktivními tabulemi
 • účast v projektech Česko sportuje – Olympijský víceboj, Recyklohraní, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol…
 • naučné exkurze, výchovné koncerty, divadelní představeni a další kulturní akce
 • školní družinu s pestrou náplní činností
 • spoustu akcí během školního roku - turnaje v pexesu, člověče nezlob se, piškvorkách, halloweenskou oslavu,
 • čarodějnické disko, silvestrovskou párty, jablíčkování, výtvarné dílny pro žáky i rodiče…
 • projektové dny, např. Den Země, Vánoční jarmark…
 • pestrou nabídku zájmové činnosti – např. kroužek angličtiny, florbalový, keramický, první pomoci, ručních prací, šikovných rukou, zpívání s kytarou…
Podrobnější informace k zápisu jsou uvedeny na http://www.zssobechleby.cz/index.php?moduser=user&page=66.
(J. Hájek)

Finálové kolo soutěže Naší přírodou

28. března se v Přerově ve Středisku volného času ATLAS-BIOS konalo finálové kolo soutěže Naší přírodou. Tato soutěž je zaměřena na ekosystémy České republiky. Do finálového kola postoupili vítězi kvalifikačních kol – z naší školy pět žáků. Všichni prokázali ve finále velmi dobré znalosti a v konkurenci ostatních škol obsadili tato místa:

Kategorie mladších žáků:

3. místo Vojtěch Nevyjel (7. třída) v kategorii Společenstvo lesa
3. místo 
Natálie Melichárková (7. třída)v kategorii Společenstvo lidských obydlí

Kategorie starších žáků:

3. místo Jakub Trhlík (8. třída) v kategorii Společenstvo lidských obydlí
3. místo 
Martin Macek (9. třída) v kategorii Společenstvo vod
3. místo 
Matěj Nový (9. třída) v kategorii Společenstvo polí, luk a pastvin

Odměnou  všem  finalistům je přírodovědná exkurze do Jeseníků. Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

(J. Hájková)


MATEMATICKÝ KLOKAN

V pátek 16. března 2018 se konalo celostátní kolo soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Je to mezinárodní soutěž, kterou pořádá od roku 1995 v ČR  Jednota českých matematiků  fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají na začátku bonus - stejný počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

V kategorii CVRČEK (2. a 2. třída) získal nejvíce bodů Jonáš Kučera ze 3. třídy (53 bodů).
V kategorii KLOKÁNEK (4. a 5. třída) získala nejvíce bodů Daniela Kuličková (83 bodů).
V kategorii Benjamín (6. a 7. třída) získala nejvíce bodů Denisa Novotná ze 7. třídy (72 bodů).
V kategorii KADET se zúčastnila pouze 8.tř a nejvíce bodů získal Adam Kratochvíl (49 bodů).  Všem účastníkům děkujeme a nejlepším blahopřejeme.

(M. Nedbalová)


Párty Sv.Patrika

     17.března si lidé v anglicky mluvících zemích připomínají irského patrona Sv.Patrika. Také na ZŠ Soběchleby se děti výuce angličtiny věnují již od 1.třídy, a tak jsme si tento den společně připomněli. Symbolem je zelená barva, takže každý účastník dorazil na svatopatrikovskou párty v zeleném, podávaly se pouze zelené dobroty a zelené nápoje. Výzdobu tvořily trojlístky – symbol Irska. Všichni jsme se pak společně řádně zapotili při nácviku tradičního irského tance.

                                                                                                                                  (Ivona Mikulíková)


Okresní kolo v konverzační soutěži v kategorii II.A
Konalo se 23. února ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově a Michail Zosimov (8. třída) v něm obsadil 17. místo.
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

(J. Hájek)


Okresní kolo v konverzační soutěži v kategorii I.A
Konalo se 9. února ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově a Tereza Dohnalová (7. třída) v něm obsadila 11. místo.
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

(J. Hájek)

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka
Konalo se 5 února ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově a Adam Kratochvíl (8. třída) v něm obsadil 46. místo.
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

(J. Hájek)

 

POHYBOVÉ HRY NA SNĚHU

      Letošní zima sice nebyla příliš bohatá na sněhovou nadílku, ale pár dní se místy sníh přece jen udržel a toho jsme právě využili s kroužkem pohybové hry. Ten funguje na naší škole již druhým rokem a navštěvují jej žáci 1.stupně. Většinou jsme v kroužku v tělocvičně, kde hrajeme ringo, přehazovanou, florbal, stolní tenis, badminton či soft tenis nebo při pěkném počasí chodíme na hřiště. A právě letos jsme využili skromné sněhové nadílky a dvakrát vyrazili ven na běžkách. Zatím jsme se nepustili na delší cestu, ale pouze si udělali stopu na místním hřišti, ale i tak byly už po 2 lekcích na mnohých vidět první pokroky. Užili jsme si přitom i spoustu zábavy a to hlavně tehdy, když se někteří odvážlivci pokoušeli sjet na běžkách z mírného kopce. Tak snad nám bude příští zima přát bohatší sněhovou nadílku!

 (Ivona Mikulíková)

ŠKOLNÍ PLES

       Letošní poslední lednový den se na naší škole nenesl pouze ve znamení pololetního vysvědčení, ale také 1. ročníku „Školního plesu“. Ten byl určen dětem 1. stupně a konal se v učebně 1. třídy. Všichni účastníci dorazili velmi pěkně společensky oblečeni, dámy zářily ve večerních róbách a pánům nechyběla kravata či motýlek. Po úvodní polonéze, kdy jsme si mohli prohlédnout všechny páry, následovaly první tance, které se střídaly s návštěvou fotokoutku a s občerstvením. V nabídce nechyběly dobroty slané, sladké a dokonce i čokoládová fontána, u které se stále tvořila fronta. A jaký by to byl ples bez tomboly? Ta se losovala na závěr a tak si řada dětí odnášela z našeho prvního plesu několik věcných cen. Podle spokojených tváří všech zúčastněných se dalo usuzovat, že se jim tato akce velmi líbila a rádi se zúčastní i příštího ročníku.                                                                                                                                                                                                   (Ivona Mikulíková)

ZOH SOBĚCHLEBY 2018

     Letos se začátkem ledna konal na naší škole již 5. ročník zimních olympijských her. Hodinu po poledni se u školy sešlo na pět desítek závodníků z 1. stupně, kterým byla přidělena čísla, byli zvoleni vlajkonoši české a olympijské vlajky a byla zažehnuta slavnostní pochodeň. Poté jsme společně v průvodu došli pod kopec za školní družinou, kde byly po vyslechnutí hymny a připomenutí významu olympiády hry slavnostně zahájeny. Tento den se závodilo ve sjezdu na čemkoliv na čas a o dva týdny později se na tom samém místě přidala disciplína hod sněhovou koulí na cíl. Po oba soutěžní dny měli závodníci zajištěno pohoštění v podobě perníku a nechyběl ani horký čaj. Disciplín bylo připraveno víc, ale počasí nám bohužel, co se sněhové nadílky týká, nepřálo. A tak jsme koncem ledna sečetli získané body ze dvou výše zmíněných disciplín a na stupně vítězů se postavili tři nejlepší závodníci z každé třídy. Tak tedy sportu zdar u příštích her!
 
                                                                                                                                 (Ivona Mikulíková) 

Silvestrovská párty 20.12.

 Silvestr ve středu? Proč ne.  Jako každý rok jsme se ve školní družině oblékli do různých veselých kostýmů a oslava mohla začít. Paní učitelka Mikulíková pouštěla nejoblíbenější písničky a my jsme si všichni pořádně užili veselé odpoledne.  Všem rodičům děkujeme za bohaté občerstvení, kterým jsme se posilnili. V půl třetí jsme odpočítali půlnoc a  přiťukli si dětským šampusem.

                                                                                                                                               (H. Koutná)

 

Vánoční jarmark

15. 12. se již tradičně škola proměnila ve vánoční dílnu. Už od první vyučovací hodiny si žáci ve všech třídách vyráběli všelijaké vánoční ozdoby a dekorace na odpolední prodej. Jako každý rok byl zahájen odpolední program krátkým vystoupením. Po té, když zazněly poslední tóny písní, mohli všichni návštěvníci vyrazit na prohlídku a nákup vydařených výrobků. Celá akce se vydařila a naladila většinu návštěvníků na správnou vánoční náladu.

 

(H. Koutná)


POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ JARMARK

Srdečně zveme rodiče našich žáků a širokou veřejnost na tradiční Vánoční jarmark, který se koná 15. prosince 2017 od 15:30 hodin.

Rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017

 Vánoční atmosféru podpořilo vystoupení žáků druhého ročníku při rozsvícení vánočního stromu v Soběchlebech. Všechny děti se snažily a patří jim velké poděkování.

                                                                                                                                (H. Koutná)         


Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili 9. ročníku přehlídky SCHOLARIS

V úterý 14. listopadu 2017 navštívili žáci 8. a 9. třídy naší školy přehlídku oborů vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol SCHOLARIS, která se konala v Gymnáziu J. Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově.
Návštěvníci akce se měli možnost setkat se zástupci středních škol a učilišť i z jiných okresů, firem, hospodářské komory, pedagogicko-psychologické poradny, informačního a poradenského střediska pro volbu povolání úřadu práce a získat informace o studiu na středních školách ve školním roce 2018/2019, přehled o studijních oborech, informace o přijímacím řízení, výhled uplatnění zvolených profesí v praxi, prezentace oborů jednotlivých škol ve formě ukázek jejich činností, videoklipy o školách apod.

(J. Hájek)


Vystoupení žáků základní školy na Posezení se seniory v Kulturním domě v Soběchlebech
V pátek 10. listopadu 2017 vystoupili žáci 7. třídy Zuzana Kloudová, Alena Loubová, Nevyjel Vojtěch, Melichárková Natálie a Denisa Novotná se zpěvem písní s kytarovým doprovodem pod vedením Mgr. Dalibor a Koutného (zastoupil nemocnou Mgr. Jesiku U. Greisslerovou, která vede na naší škole kroužek zpívání s kytarou, ve kterém si žáci písničky na vystoupení nacvičili).
Vystoupení se velmi líbilo a mnozí přítomní si s chutí zazpívali písničky společně s vystupujícími.

(J. Hájek)


Exkurze pro žáky 1. stupně základní školy

Dne 7. listopadu 2017 odjeli žáci prvního stupně na exkurzi – cílem této exkurze byla nejprve návštěva hvězdárny v Prostějově. Žáci mohli speciálními dalekohledy pozorovat Slunce a ve výukovém programu se seznámili se souhvězdími, které mohou na obloze pozorovat v různých ročních obdobích.

Dalším místem, které jsme navštívili, byly Čechy pod Kosířem. Poutavý výklad pana Václava Obra v Muzeu kočárů (www.historickekocary.cz) nás všechny vtáhl do minulosti naší země.
Posledním bodem exkurze bylo Hasičské muzeum, společně jsme zde obdivovali krásu starých hasičských stříkaček.
Poznávací exkurze se všem moc líbila.

(M. Nedbalová)

 

Projektový den na Střední průmyslové škole Hranice
V pátek 3. listopadu 2017 navštívili žáci 9. třídy projektový den s tématem „Hrajeme si s dřevem“, který se konal v odborných dílnách SPŠ Hranice.
Po nezbytném proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se žáci seznámili s nástroji i stroji potřebnými k jejich činnosti (s bruskami, vrtačkami, sušičkami dřeva, hoblovačkami, pilkami) i s výrobou dřevěných briket. Pak začali samostatně vyrábět z předpřipravených dílů pejsky, kočičky a dřevěné vařečky včetně jejich zabroušení a nakonec vypalovali ozdoby na dřevěných svícnech – všechny vlastnoručně vyrobené předměty si pak žáci odnesli jako dárek.
Žákům se celou dobu věnoval učitel praktického vyučování J. Urban, který v případě potřeby poskytnul potřebnou radu nebo praktickou pomoc.

(Věra Vaňková)  


Halloweenská diskotéka 1. 11. 2017
Po roce se zase ve školní družině sešla spousta bubáků a strašidel, které si přišly zatancovat a zařádit na svůj rej. Modrovlasý DJ opět pouštěl ty nejlepší hity k tanci. Nechyběl ptačí tanec, mašinka ani tanec s koštětem.
Všem rodičům děkujeme za bohaté občerstvení, které nám na akci poskytli. Celé odpoledne jsme si bezvadně užili.

                                                                                                                                               (H. Koutná)

 

Keramika s panem Švehlíkem 23. 10. 2017
Již tradičně přijel pan Švehlík na předvánoční tvoření z keramiky. Tentokrát si děti vyrobily roztomilého čertíka, který zajisté doplní vánoční výzdobu v nejedné domácnosti.

(H. Koutná)

Sběr starého papíru
Proběhl ve dnech 17. až 24. října 2017 a podařilo se shromáždit 6 220 kg papíru. Výtěžek ve výši 12 440 Kč byl rozdělen mateřské škole a jednotlivým třídám základní školy do třídních fondů.

(J. Hájek) 

"Jablíčkování" 18. 10. 2017
Jablko je nejrozšířenější ovoce na světě. To, i spoustu dalších zajímavostí o jablku, jsme se dozvěděli  ve školní družině během zábavného odpoledne, které jsme celé věnovali jablku. Zahráli jsme si hry, ochutnali mošt i různé dobroty z jablek. Na závěr akce si děti poskládaly z jablek obrázky.
Velký dík patří šikovným maminkám a paní učitelce Ivoně Mikulíkové, které nám na akci upekly mnoho dobrot.

(H. Koutná)


Dýňový den ve 3. třídě
Ve středu 18. října 2017 se uskutečnil ve 3. třídě Dýňový den. Žáci si přinesli opravdu pěkné dýně a sami si je vyřezali. Můžete si je prohlédnout na výstavce u 3. třídy.

(H. Schwanzerová, třídní učitelka)


Hasiči ve školní družině
Pátek 13. října 2017 nebyl pro děti ze školní družiny nešťastný, ale zajímavý. Obě oddělení navštívili hasiči i se záchrannými psy.
Na praktických ukázkách představili svoji práci. Děti viděly, jak vycvičení psi zvládnou nalézt podle pachových stop ztraceného člověka. Co dělat, když v kuchyni hoří olej na pánvi a spousta dalších zajímavostí. V závěru si všichni mohli vyzkoušet hasičský oblek a prohlédnout si výstroj.
Celý program byl moc poutavý a my jsme si odnesli spoustu důležitých informací a zážitků.
(H. Koutná)


Žáci 7. až 9. ročníku navštívili 3. ročník Burzy práce a vzdělávání
Burza se konala 12. října 2017 v Hotelu JANA v Přerově a jejím smyslem bylo probudit a zvýšit zájem žáků základních a středních škol, jejich rodičů a veřejnosti o profese, které jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkové.
Na burze se prezentovali perspektivní zaměstnavatelé především z přerovského okresu, ale i z jiných částí Olomouckého a Zlínského kraje, kteří už teď mohou nabídnout řadu volných pracovních míst
ve strojírenství, elektrotechnice, optice, potravinářství, textilnictví, stavebnictví, v dopravě, nábytkářském průmyslu nebo zdravotnictví. Jako vystavovatelé se na burze také představily střední a vysoké školy,
o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé největší zájem, a které představily své vzdělávací programy.
Na burze nechyběli zaměstnanci Úřadu práce ČR, kteří zájemcům poradili nejen při výběru vhodného povolání, ale také pomohli s orientací ve vzdělávací nabídce škol. Návštěvníci získali přehled o tom, co v dnešní době zaměstnavatelé v tomto regionu potřebují a o jaké profese mají především zájem.
Organizátoři připravili pro návštěvníky doprovodné akca v podobě soutěží na stáncích vystavovatelů určené pro žáky a studenty. Dále pak v rámci programu burzy probíhaly praktické ukázky povolání a řemesel.

(J. Hájek)

 

Přírodovědný klokan 2017
Ve středu 11. října 2017 se konalo celostátní kolo soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Tato soutěž prověřuje znalosti a dovednosti dětí z předmětů matematika, fyzika, přírodopis, zeměpis a chemie.
Žáci 8. a 9. třídy naší školy soutěžili v kategorii Kadeta a nejlepšími řešiteli se stali 
Lenka Novotná (9. třída) se 75 body, Filip Sehnal (9. třída) se 60 body a Martina Coufalíková (9. třída) se 45 body.

(J. Hájková)

 

Zážitkový stan "Cesta do vesmíru"
V pátek 6. října 2017 se už před první vyučovací hodinou nafouknul v tělocvičně velký stan, aby do něj mohly vstoupit postupně všechny třídy.
Stan byl vystlán žíněnkami a tak si mohly děti pohodlně lehnout. Dětem z prvního stupně byl promítán film plný skřítků na kopuli stanu. Ti provedli děti celou Sluneční soustavou. Děti se dozvěděly zajímavosti o Slunci, Měsíci, hvězdách a všech planetách Sluneční soustavy. Co si děti zapamatovaly, si průvodce programem ověřil několika otázkami. Na závěr programu si děti vyzkoušely pohyby planet pomocí míčků.
Celý program byl zajímavý a dozvěděli jsme se mnoho informací.

                                                                                                                                              (H. Koutná)

Soběchlebský Š-krpál 29. 9. 2017
Poslední zářijový pátek se celá mateřská a základní škola věnovala sportu.
Všechny děti byly rozděleny podle věku do několika kategorií a poměřily své síly v běhu. Děti se snažily a běžely, co jim síly stačily. Proto pochvala patří všem a nejen těm, kteří se umístili na stupni vítězů. Ti, co se umístili na prvních třech místech, byli oceněni krásnou medailí a drobným dárkem. 

                                                                                                                                            (H. Koutná)

Andy Warhol a žáci 9. třídy v Holešově
V rámci výuky výtvarné výchovy se 26. září 2017 zúčastnili žáci 9. třídy výstavy exponátů krále popartu, grafika, malíře, filmového a reklamního tvůrce Andy Warhola.
Tato výstava s názvem „I´m OK“ byla nainstalována ve velkém sále zámku v Holešově a seznámila žáky s nejslavnější díly, s plakáty Marylin Monroe, s přebaly LP desek hudebních skupin od Velvet Undergroundu, Rolling Stones nebo Johna Lennona až po slavné Campbellovy plechovky.
Ve vedlejších sálech žáci shlédlivýstavu ke stému výročí české grafiky, která vznikla ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar. Výstava prezentovala díla stovky nejvýznamnějších autorů, jako byli Emil Filla, Max Švabinský, František Tichý, Kamil Lhoták, František Kupka, Oldřich Kulhánek a další.
Obě výstavy se žákům líbily.

(M. Nedbalová)

 

Vítání občánků v obci Lhota

V neděli 24. 9. pomohli žáci naší školy přivítat nejmladší občany v obci Lhota pásmem písní a básní. Vystoupení se vydařilo a několikatýdenní nacvičování bylo završeno.

(H. Koutná)


Slavnostní zahájení školního roku

První školní den je pozornost věnována především prvňáčkům. Nejinak to bylo i v naší škole, kde prvňáčky přivítala paní učitelka Mikulíková, pan ředitel a pan starosta. Starší žáci si připravili krátký program, se kterým vystoupili. Naši prvňáčci byli pasováni na školáky, a ti, kteří znají naši školu nejlépe, protože je tento školní rok pro ně poslední, se stali průvodci a těm nejmladším celou školu ukázali. Všem žákům přejeme v novém školním roce plno úspěchu a mnoho zážitků.

(H. Koutná)


Školní rok 2016/2017


Informace k placení stravného

Prosím rodiče, kteří platí stravu přes účet, aby provedli poslední platbu na měsíc červen a znovu začali platit až v srpnu na září.
Rodiče dětí v mateřské škole zaplatí za stravu o prázdninách hotově. Děti je nutné k odběru stravy přihlásit závazně - odběr stravy nebude možné odhlásit. Platbu je nutné uhradit v kanceláři vedoucí školní jídelny do konce června.
V případě nejasností kontaktujte osobně vedoucí školní jídelny nebo volejte 799 990 217.

(Lenka Dohnalová, vedoucí školní jídelny)

Den Země
Projektový ,,Den Země“ jsme letos přesunuli až na poslední týden školního roku. Celé pondělní dopoledne 26. června jsme věnovali aktivitám zaměřeným na ekologické chování a ochranu přírody.
Učitelé si připravili pro smíšená družstva 1. až 9. třídy deset soutěžních stanovišť v okolí Soběchleb. Na těchto stanovištích sbírala družstva body za úspěšné splnění různých úkolů - ,,Kam s nimi?“ , ,,Třídíme odpad“ , ,,Máme rádi zvířata“, ,,Počítáme s vodou“, ,,Co do přírody nepatří“, ,,Doba rozkladu odpadu v přírodě“, ,,Zjisti a zneškodni nebezpečného predátora na Zemi“ a podobně.
Souboj byl velmi vyrovnaný a všechna družstva (nejen ta, která se umístila na prvních třech místech) si zaslouží pochvalu za to, s jak velkým nasazením k soutěži přistupovala.

(J. Hájková)

 

Pohádková noc v základní škole
V závěru školního roku nesmí chybět již tradiční Pohádková noc. Děti z prvního stupně přišly v pátek 23. 6. 2017 do školy v pět hodin odpoledne a přinesly si vše potřebné k přespání ve škole. V úvodu akce se všichni rozdělili do skupin, ve kterých soutěžili. Nejprve si své znalosti ověřili v pohádkovém kvízu, dalším úkolem bylo poznat písničky z pohádek a pak nechyběla večeře ve Ferdově jídelně. Velkým překvapením pro všechny byla čokoládová fontána, tu jsme si bezvadně užili. No a po setmění došlo i na stezku odvahy, na všechny odvážlivce čekaly různé přízraky a strašidla. Všichni překonali svůj strach a stezku zvládli. Celý večer jsme ukončili pohádkou, kterou jsme už poslouchali ve spacácích.
Ráno jsme pořádně posnídali a uklidili. Na další pohádkovou noc se zase budeme těšit.

(H. Koutná)

 

Žáci hrají divadlo pro rodiče a širokou veřejnost
Vystoupení pro žáky naší základní školy bylo „generální zkouškou“ pro další představení, a to v neděli 18. června 2016 pr

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy