Jméno:
Heslo:

Makovice na druhou (EU peníze základním školám)

Projekt „Makovice na druhou“

 

Projekt CZ.1.07/1.4.00/21.0773 je financován z oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jeho praktická realizace byla zahájena začátkem roku 2011 roce a je zaměřen na 6 klíčových oblastí vzdělávání v naší základní škole.
V první klíčové oblasti postupnými inovacemi a zkvalitňováním výuky vytváříme podmínky pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti.
Ve druhé klíčové oblasti zkvalitňujeme metodiku výuky cizích jazyků a zavádíme do jejich výuky nové postupy s využitím moderních technologií.
Ve třetí klíčové oblasti zkvalitňujeme výuku jako takovou prostřednictvím činností, při kterých se využívají digitální technologie pro zvyšování dynamiky, originality, názornosti a interakce mezi pedagogem a žákem tak, abychom dosáhli zvýšení motivace žáků a zlepšení jejich studijních výsledků. V této oblasti také realizujeme individualizaci vyučovacího procesu formou skupinové výuky žáků.
Ve čtvrté klíčové oblasti se zaměřujeme na zvýšení kvality výuky zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti žáků, zejména zohledňováním moderních trendů výuky založené na inovativních vyučovacích metodách a formách práce.
V páté klíčové aktivitě vytváříme podmínky pro zavádění takových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, a to cílenou podporou pedagogických pracovníků stejným způsobem jako u předcházející klíčové aktivity.
V šesté klíčové aktivitě pak vytváříme podmínky pro budování finanční gramotnosti žáků, tj. znalostí, dovedností a hodnotových postojů nezbytných pro zabezpečení a aktivní vystupování na trhu finančních produktů a služeb.
Nedílnou součástí všech uvedených klíčových aktivit je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků účastí v dalším vzdělávání zaměřeném na obsah uvedených klíčových aktivit. Pro zdárnou realizaci projektu pak bude škola postupně vybavena moderními informačními a komunikačními technologiemi tak, aby výuka mohla probíhat s jejich využitím – cílovým stavem je mimo jiné např. vybudování dvou multimediálních učeben. Zaměřili jsme se také na srovnání úrovně ICT kompetencí našich žáků. Řada učitelů zpracovává výukové materiály určené pro interaktivní tabule, aby výuka byla zajímavější a atraktivnější.

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy