logotyp

Školní rok 2015/2016

Olympiády a soutěže vyhlašované MŠMT ČR:

Biologická olympiáda, okresní kolo

Naši žáci se účastnili v kategorii Džáci 6. a 7. ročníků základních škol a víceletých gymnázií, tématem letošního roku bylo Život ve tmě. Účastníky olympiády čekal test znalostí, poznávání dvaceti druhů  rostlin a dvaceti druhů živočichů a laboratorní práce. Do bodového hodnocení se počítal i vstupní úkol, na kterém žáci pracovali ještě před okresním kolem.
Z 28 soutěžících obsadila Lenka Sehnálková z 6. třídy 7. místo  a Jakub Trhlík z 6. třídy pěkné 16. místo.

(žáky připravila Mgr. Jana Hájková)

 Olympiáda z českého jazyka kategorie I., okresní kolo

            Aneta Kurfürstová (9. třída) obsadila 21.-26. místo a Tereza Dvorská (9. třída) obsadila
33.-38. místo.

(žákyně připravil Jan Navrátil)

 Dějepisná olympiáda kategorie D, okresní kol

            Anna Doláková (8. třída) obsadila 19. místo a Jan Sehnálek (9. třída) obsadil 24. místo.

(žákyni připravil Petr Pečánka)

Konverzační soutěž v anglickém jazyce kategorie IA, okresní kolo

Lenka Novotná (7. třída) obsadila 11. místo.

(žákyni připravila Mgr. Věra Vaňková)

Konverzační soutěž v anglickém jazyce kategorie IIA, okresní kolo

Martin Mikulík (9. třída) obsadil 8. místo.

                                                                                             (žákyni připravila Mgr. Věra Vaňková)

Přírodovědný klokan

Cílem soutěže, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou University Pakackého v Olomouci, je vzbudit zájem žáků
o technické a přírodovědné obory. Soutěžící odpovídali na otázky z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu a všeobecných znalostí. Soutěže se v kategorii Kadet zúčastnilo celkem
613 žáků z okresu Přerov, včetně 26 žáků 8. a 9. třídy naší školy, soutěžící mohli získat maximálně 120 bodů.
Martin Mikulík (9. třída) a Tomáš Novosad (8. třída) se podělili o 13. až 15. místo mezi všemi zúčastněnými žáky z celého přerovského okresu.

(soutěž zorganizovala Mgr. Jana Hájková)

 Matematický klokan

          V kategorie Cvrček pro 2. a 3. třídu byla nejlepším řešitelem Anna Zdráhalová (3. třída, v kategorii Klokánek pro 4. a 5. třídu Tereza Dohnalová (5. třída), v kategorie Benjamín
pro
6. a 7. třídu Lenka Novotná (7. třída) a kategorie Kadet pro 8. a 9. třídu David Kratochvíl (9. třída).

(soutěž zorganizovala Mgr. Milada Nedbalová)

Pythagoriáda pro 5. ročník, školní kolo

Žáci řešili celkem 15 matematických úloh, na kterých mohli vyzkoušet svůj důvtip.
Za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod.
Nejlepším řešitelem se stala Denisa Novotná, která získala 8 bodů.

(soutěž zorganizovala Mgr. Milada Nedbalová)

Pythagoriáda pro žáky 6.-8. ročníku, školní kolo

          Nejlepšími řešiteli byli Lenka Sehnálková (6. třída), Martin Macek (7. třída) a Tomáš Novosad (8. třída).

(soutěž zorganizovala Mgr. Milada Nedbalová)

Soutěž Naší přírodou – kvalifikační kolo

            Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích: Společenstvo lesa, Společenstvo  vodního prostředí, Společenstvo polí, luk a pastvin a Společenstvo  lidských obydlí.

            V kategorii mladších žáků (žáci 6. a 7. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) se podařilo vybojovat žákům sedmé třídy Danielu Kolářovi, Matěji Novému, Filipu Sehnalovi
a Martinu Mackovi vítězství ve všech oborech. Žáci si vítězstvím zajistili postup do finálového kola a také účast na přírodovědné exkurzi, kterou pořádají organizátoři soutěže pro všechny finalisty.

            V kategorii starších žáků (žáci 8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) obsadili Tomáš Novosad 2. místo, Martina Učenová 3. místo, Aneta Kurfürstová 3. místo a Anna Doláková 3. místo.
                                                                                                 (žáky připravila Mgr. Jana Hájková)


Soutěž Naší přírodou, finálové kolo

            V oboru Společenstvo lesa s převahou zvítězil Daniel Kolář a v oboru Společenstvo lidských obydlí Matěj Nový. Filip Sehnal obsadil v oboru Společenstvo polí, luk a pastvin 4. místo a Martin Macek v oboru Společenstvo vod 5. místo.

            Odměnou za postup do finálového kola byla možnost zúčastnit se zdarma přírodovědné exkurze na zajímavá místa Moravy.

(žáky připravila Mgr. Jana Hájková)


Dopravní soutěž mladých cyklistů, oblastní kolo

Žáci naší školy museli ukázat znalosti a dovednosti ve čtyřech disciplínách: pravidla provozu na pozemních komunikacích (teoretická část – test, praktická jízda na dopravním hřišti), jízda zručnosti na kole a zásady poskytování první pomoci.

Družstvo žáků ve složení Daniel Kolář, Filip Sehnal, Lenka Novotná a Denisa Volfová (všichni 7. třída) získali v první kategorii 2. místo a postoupili do okresního kola.

Družstvo žáků ve složení Zuzana Kloudová (5. třída), Denisa Novotná (5. třída), Dominik Matula (6. třída) a David Sedlák (6. třída) získali v druhé kategorii druhé místo.

(žáky připravili Mgr. Michaela Nováková)

Dopravní soutěž mladých cyklistů, okresní kolo

Družstvo žáků ve složení Daniel Kolář, Filip Sehnal, Lenka Novotná a Denisa Volfová (všichni 7. třída) získali v první kategorii 6. místo.

Družstvo žáků ve složení Zuzana Kloudová (5. třída), Denisa Novotná (5. třída), Vojtěch Nevyjel (5. třída) a Jiří Frolka (5. třída) získali v druhé kategorii 7. místo.

(žáky připravili Mgr. Michaela Nováková)

Soutěž Hlídek mladých zdravotníků II. stupně, okresní kolo

            Naši školu reprezentovalo za 2. stupeň základní školy družstvo ve složení Pavel Albert, Lenka Dohnálková, Romana Petřvalská, Tereza Skalská a Sandra Tomášková.

Na jednotlivých stanovištích museli zvládnout obvazovou techniku, přenos zraněných, pneumotorax, resuscitaci, amputaci končetiny  a znehybnění končetiny. Všechny úkoly zvládli velmi dobře a obsadili vynikající 1. místo.

(žáky připravila paní učitelka Mgr. Jana Hájková)

Soutěž Hlídek mladých zdravotníků II. stupně, krajské kolo

          V krajském kole, které je společné pro Olomocký kraj a Moravskoslezský kraj, naši školu za 2. stupeň reprezentovalo družstvo ve složení Pavel Albert, Lenka Dohnálková, Romana Petřvalská, Tereza Skalská a Sandra Tomášková a obsadilo 8. místo.

(žáky připravila paní učitelka Mgr. Jana Hájková)

Výtvarná soutěž SVČ Včelín Bystřice pod Hostýnem

            Žáci 1. stupně a děti školní družiny se zúčastnily výtvarné soutěže, ve které jejich úkolem bylo společně namalovat velký obrázek (A2) s tématem . Žáci z 1. třídy obsadili 1. místo a děti ze školní družiny 3. místo.

Hranické hry bez hranic – bezpečné město

Družstvo žáků naší školy ve složení Martina Coufalíková, Lenka Novotná, Martin Macek, Matěj Novotný (všichni 7. třída), Tomáš Novosad (8. třída), David Kratochvíl a Romana Petřvalská (všichni 9. třída) obsadilo 9. místo.

(žáky připravila paní učitelka Mgr. Michaela Nováková)

Pohár předsedy Olomouckého krajského fotbalového svazu

Družstvo Soběchleb ve složení Josef Vaculík (4. třída), Petr Volf (5. třída), Vojtěch Dvorský (6. třída), Adam Kratochvíl (6. třída), Dominik Matula (6. třída), David Sedlák (6. třída), Michail Zosimov (6. třída), Daniel Kolář (7. třída), Filip Sehnal (7. třída) a Tereza Skalská (8. třída) obsadilo 3. místo.

Turnaj v minikopané okrskové kolo

            Družstvo naší školy ve složení Daniel Kolář (7. třída), Filip Sehnal (7. třída), Tomáš Novosad (8. třída), Vojtěch Pak (8. třída), Matěj Rak (8. třída), Tomáš Zámorský (8. třída),
Tereza Skalská (8. třída), David Kratochvíl (9. třída),, Martin Mikulík (9. třída) a David Volf
(9. třída) obsadilo 2. místo a postoupilo do okresního kola.

Turnaj v minikopané okresní kolo

            Družstvo naší školy ve složení Filip Sehnal (7. třída), Tomáš Novosad (8. třída), Vojtěch Pak (8. třída), Matěj Rak (8. třída), Tomáš Zámorský (8. třída), Tereza Skalská (8. třída), David Kratochvíl (9. třída),, Martin Mikulík (9. třída) a David Volf (9. třída) obsadilo 3. místo.

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy