logotyp

Školní rok 2014/2015

Olympiády a soutěže vyhlašované MŠMT ČR:

Olympiáda z českého jazyka

31. místo Tereza Dvorská (8. třída) a 49. místo Aneta Kurfürstová (8. třída)

                                                                                         (žákyně připravil pan učitel Jan Navrátil)

Dějepisná olympiáda kategorie B okresní kolo

16. místo Václav Dolák (9. třída) a 29. místo Václav Hanák (9. třída)

                                                                                           (žáky připravil pan učitel Petr Pečánka)

Konverzační soutěž v anglickém jazyce, okresní kolo

16. místo Aneta Kurfürstová (8. třída)

                                                                                      (žákyni připravila Mgr. Hana Fogeltonová)

Soutěž Finanční gramotnost, školní kolo

Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích, stejný název nese soutěž organizovaná MŠMT ČR.

Soutěže se každoročně účastní žáci 2. stupně naší školy, v letošním školním roce byli nejúspěšnějšími řešiteli byli Ondřej Zaorálek (9. třída), Pavel Albert (9.třída) a Kristýna Vrubelová (8. třída).Další soutěže:

Soutěž Sudoku – kategorie tříd

Žáci základních škol Olomouckého kraje soutěžili v kategorii jednotlivců a tříd. Družstvo naší základní školy ve složení David Kratochvíl, Martin Mikulík a Tereza Dvorská z 8. třídy a Pavel Albert z 9. třídy obsadilo 3. místo v kategorii tříd, David Kratochvíl, Tereza Dvorská  a Pavel Albert pak navíc postoupili do finále jednotlivců, když patřili mezi 30 nejúspěšnějších řešitelů.

                                                                                                 (žáky připravila Mgr. Jana Hájková)

 
Soutěž Sudoku – finále kategorie jednotlivců

David Kratochvíl z 8. třídy obsadil výborné 4. místoTereza Dvorská z 8. třídy obsadila
14. místo a Pavel Albert z 9. třídy se umístil na 23. místě.

 

19. ročník celostátní vědomostní soutěže EUROREBUS 2014/15

Školní kolo

Soutěž Eurorebus probíhala během celého školního roku a utkaly se v ní jednotlivci i celé třídy z různých škol. Soutěžní otázky vyžadovaly znalosti z oblasti geografie, historie, přírodopisu
a společenských věd, část z nich se zaměřila na aktuální světové dění. V tomto školním roce se
do této soutěže aktivně zapojili žáci
8. a 9. třídy.

Za jednotlivce postoupili s nejvyšším počtem bodů žáci osmé třídy Romana Petřvalská, Marie Černá, Jan Sehnálek a Aneta Kurfürstová, do soutěže třídních kolektivů pak z 8. třídy postupují Martin Mikulík, Jan Sehnálek a Ondřej Chlápek, a z 9. třídy Václav Hanák, Marek Libicher a Václav Dolák.

Krajské kolo

V kategorii jednotlivců  ZŠ-02 (žáci 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) obsadila Aneta Kurfürstová (8. třída) výborné 9. místo.

                                                                       (žáky připravila paní učitelka Mgr. Jana Hájková)   

 

Přírodovědný Klokan (matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis)

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Naše škola se zúčastnila soutěžní kategorie Kadet pro žáky 8. a 9. tříd. Soutěžní test nejlépe zvládli Martin Mikulík z 8. třídy (85 bodů), Václav Dolák z 9. třídy (77 bodů) a Pavel Albert z 9. třídy (75 bodů).

Martin Mikulík navíc obsadil výborné 8. místo mezi celkem 603 žáky základních škol okresu Přerov.

                                             (školní kolo soutěže zorganizovala paní učitelka Mgr. Jana Hájková)

 

Matematický Klokan

Školního kola soutěže, která probíhá současně na všech základních školách v České republice, se zúčastnilo celkem 53 žáků z 2. až 9. třídy naší školy.
                                                                                           (soutěž organizovala Ivana Zapletalová)

 

Matematická soutěž Pythagoriáda – školní kolo

Zúčastnilo se celkem 26 žáků z 5. až 8. třídy naší školy, úspěšnými řešiteli byli David Kratochvíl (8. třída) a Martin Mikulík (8. třída)

                                                                                 (soutěž organizovala Mgr. Milada Nedbalová)

 

Matematická soutěž Pythagoriáda – okresní kolo
Z celkového počtu 57 účastníků získal dělené 18. místo David Kratochvíl (8. třída) a dělené 24. místo získal Martin Mikulík (8. třída).

                                                                                         (žáky připravila Mgr. Milada Nedbalová)

 

Soutěž Naší přírodou – kvalifikační kolo

Kategorie Mladší žáci (6. a 7. ročník)

1. místo Anna Doláková (7. třída) v oboru Společenstvo polí, luk a pastvin

3. místo Tereza Skalská (7. třída) v oboru Společenstvo lidských obydlí

3. místo Tomáš Novosad (7. třída) v oboru Společenstvo lesa

3. místo Vojtěch Pak (7. třída) v oboru Společenstvo vodního prostředí

Kategorie starší žáci (8. a 9. ročník)

1. místo Aneta Kurfürstová (8. třída) v oboru Společenstvo lesa

2. místo Martina Učenová (8. třída) v oboru Společenstvo polí, luk a pastvin

2. místo Jaroslav Cagaš (9. třída) v oboru Společenstvo vodního prostředí

3. místo Pavel Albert (9. třída) v oboru Společenstvo lidských obydlí

Vítězové kvalifikačního kola získali jako odměnu přírodovědnou  exkurzi, kterou pořádá Biologická stanice v Přerově, a postoupili do finálového kola soutěže.

                                                                                             (žáky připravila Mgr. Jana Hájková)

 

Soutěž Naší přírodou – finálové kolo

Mladší žáci (6. a 7. ročník)

1. místo Anna Doláková (7. třída) v kategorii Společenstvo polí, luk a pastvin

Starší žáci (8. a 9. ročník)

2. místo Aneta Kurfürstová (8. třída) v oboru Společenstvo lesa 

3. místo Martina Učenová (8. třída) v oboru Společenstvo polí, luk a pastvin

                                                                                                 (žáky připravila Mgr. Jana Hájková)

 

Oblastní kolo dopravní soutěže

Žáci naší školy se zúčastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž proběhla ve čtyřech disciplínách: Pravidla provozu na pozemních komunikacích (teoretická část – test, praktická jízda na dopravním hřišti), jízda zručnosti na kole a zásady poskytování první pomoci.

V první kategorii obsadilo družstvo žáků, které tvořili Daniel Kolář, Martin Macek, Martina Coufalíková a Denisa Volfová ze 6. třídy 1. místo a postoupili do okresního kola.

Ve druhé kategorii obsadilo družstvo žáků, které tvořili Václav Dolák a Václav Hanák
z 9. třídy, Tereza Dvorská z 8. třídy a Lenka Novotná ze 6. třídy 3. místo.

                                                                         (žáky připravili Petr Pečánka a Mgr. Hana Koutná)

 

Okresní kolo dopravní soutěže

V první kategorii obsadilo družstvo žáků, které tvořili Daniel Kolář, Martin Macek, Martina Coufalíková a Denisa Volfová ze 6. třídy 5. místo.

                                                                          (žáky připravili Petr Pečánka a Mgr. Hana Koutná)

 

Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků

Naši školu reprezentovalo za 2. stupeň základní školy družstvo ve složení Lenka Dohnálková (6. třída), Tereza Skalská (7. třída), Sandra Tomášková (8. třída), Romana Petřvalská (8. třída) a Pavel Albert (9. třída).

Na jednotlivých stanovištích museli zvládnout obvazovou techniku, přenos zraněných, pneumotorax, resuscitaci, amputaci končetiny a znehybnění končetiny. Všechny úkoly zvládli tak dobře, že obsadili výborné 2. místo.

                                                           (žáky připravila paní učitelka Mgr. Jana Hájková)

 

Hranické hry bez hranic – bezpečné město

Družstvo žáků naší školy ve složení Martina Coufalíková (6. třída), Romana Petřvalská (8. třída), kterou po zranění nahradil Václav Dolák (9. třída), Jaroslav Cagaš (9. třída), Václav Hanák (9. třída), Daniel Pala (9. třída) a Ondřej Zaorálek (9. třída) obsadilo 3. místo mezi patnácti soutěžícími školami.

           (žáky připravila paní učitelka Ivana Zapletalová)

 

Okrskové kolo McDonald’s CUPu

 Žáci ve složení Jan Novosad (2. třída), Adam Hanák (3. třída), David Návrat (3. třída),
Josef Vaculík (3. třída), Petr Volf (3. třída), Markéta Mikulíková (3. třída), Vojtěch Dvorský
(5. třída), Adam Kratochvíl (5. třída), David Sedlák (5. třída) a Michail Zosimov (5. třída) obsadili 2. místo.

                                                                                                      (žáky připravil Petr Pečánka)

Okresní kolo McDonald’s CUPu

Žáci ve složení Jan Novosad (2. třída), Adam Hanák (3. třída), David Návrat (3. třída),
Josef Vaculík (3. třída), Petr Volf (3. třída), Markéta Mikulíková (3. třída), Vojtěch Dvorský (5. třída), Adam Kratochvíl (5. třída), Dominik Matula (5. třída), David Sedlák (5. třída), Martin Skalský (5. třída) a Michail Zosimov (5. třída) obsadili 4. místo.

                                                                                                             (žáky připravil Petr Pečánka)

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy