Školní rok 2016/2017 - aktuální informace

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN

Výbor SRPŠ při Základní škole a Mateřské škole Soběchleby srdečně zve na Dětský den, který se koná v neděli 28. května 2017 od 14:00 hodin na koupališti v Soběchlebech.

Program:
14:00 soutěže pro děti
15:
00 show s bičem – Jiří Vlče Martínek
1
6:00 ukázky karate
Skákací hrad během celé akce.
Hudba: DJ Jarda
Občerstvení: grilované klobásky

Poznámka: za nepříznivého počasí se akce nekoná


ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE V ROCE 2017
Informace je zveřejněna na webových stránkách školy (http://www.zssobechleby.cz/stranka-zapis-do-1-rocniku-66)
                                                                                                                                                    (J. Hájek)

OBECNÉ INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
A K ZÁPISU K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2017

Informace je zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Mateřská škola nebo Školka (http://zssobechleby.cz/stranka-informace-k-zapisu-k-predskolnimu-vzdelavani-a-k-povinnemu-predskolnimu-vzdelavani-84).
                                                                                                                                                   (J. Hájek)

INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A K ZÁPISU
K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2017

Informace je zveřejněna na webových stránkách školy v sekci ŠKOLKA (http://zssobechleby.cz/stranka-zapis-k-predskolnimu-vzdelavani-v-nasi-materske-skole-86).
                                                                                                                                                   (J. Hájek)

Matematické soutěže

V jarních měsících se každoročně konají  soutěže zaměřené na matematické dovednosti.

2. února 2017 se konalo školní kolo PYTHAGORIÁDY pro 5. až 8. ročník. Celkem se na naší škole zúčastnilo této soutěže 30 žáků. V šesté třídě získala nejvíce bodů Dohnalová Tereza, v sedmé třídě Matula Dominik a v osmé třídě Sehnal Filip. Na postup do okresního kola však počet bodů nestačil.

17. března 2017 se konalo celostátní kolo soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. V kategorii CVRČEK (2. a 3. třída) získal nejvíce bodů  Kratochvílová Sára ze 3. třídy (63 bodů), v kategorii KLOKÁNEK (4. a 5. třída) se umístil na prvním místě Procházka Vojtěch z 5. třídy (92 bodů), v kategorii BENJAMÍN (6. a 7. třída) vyhrála Novotná Denisa z 6. třídy (62 bodů) a v kategorii KADET vyhrála Novotná Lenka z 8. třídy (52 bodů).

                                                                                                                                         (M. Nedbalová)Je správně "Soběchlebech" nebo "Soběchlebích"?
Správná je první varianta, což si můžeme ověřit na webu Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=395).
                                                                                                                                                   (J. Hájek)


ZIMNÍ OLYMPIÁDA

V pátek 6. 1. 2017 se díky sněhové nadílce uskutečnila zimní olympiáda, kterou pořádal zájmový kroužek Pohybové hry a školní družina. Při zahájení sportovního odpoledne nechyběli vlajkonoši s českou a olympijskou vlajkou. Na úvod jsme si poslechli českou hymnu a zapálili olympijský oheň. Všichni závodníci s čísly byli netrpělivě připraveni na startu a snažili se co nejrychleji sjet kopec a projet mezi kužely. Ne každému se podařilo trefit se mezi kužely, někteří závodníci dokonce kužel naložili na svůj bob a odjeli s ním pryč. Počasí bylo opravdu velmi větrné a mrazivé proto se po prvním kole jízd všichni závodníci ohřáli ve družině, kde dostali horký čaj na zahřátí. Už dnes se těšíme na další ročník. Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek.
(H. Koutná)


SILVESTROVSKÁ PÁRTY

Ve čtvrtek 22. 12. se stejně jako v loňských letech uskutečnila ve školní družině silvestrovská párty. Děkujeme všem rodičům za cukroví a dobroty, které poslali na hostinu, která doprovázela silvestrovský rej. Už při prvních tónech hudby, kterou pouštěla paní učitelka Mikulíková, se začaly všechny děti vlnit ve správném rytmu. Během odpoledne zazněla spousta oblíbených melodií a nechyběl ani oblíbený ploužák. Velkou zábavu jsme si užili i při hře PING – PONG, kde hrála děvčata proti chlapcům.  O půlnoci (v půl třetí odpoledne) jsme zahájili nový rok 2017 českou hymnou a salvou dětského šampaňského. No, a po posledních tónech už nás čekal jen veliký úklid a začátek vánočních prázdnin. Nesmíme zapomenout poděkovat SRPŠ za finanční příspěvek na celou akci.
(H. Koutná)


VÁNOČNÍ JARMARK

 U stromečku ve vstupní hale školy zazněly koledy v podání kytaristů ze šesté třídy, vánoční melodie od žáků čtvrté a páté třídy a básničky od dětí ze školní družiny. Po hudebním úvodu začal samotný prodejní jarmark. Každá třída měla svůj prodejní prostor, na kterém šikovní prodejci všech tříd prodávali vlastnoručně vyrobené výrobky. Některé se vyráběly v rámci pracovních činností přímo ve škole, mnohé děti tvořily doma ve spolupráci s rodiči nebo prarodiči. Ke koupení byly tedy nejen výrobky z papíru, textilních materiálů či ze dřeva, ale také lahodné cukroví a perníčky. O občerstvení se nám postaralo sdružení SRPŠ, za což patří velké díky všem, kteří se na přípravě podíleli.

(H. Koutná)

 

PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKA

 Jak se vykrajuje vánoční cukroví? Kolik úsilí je potřeba k vytvoření kokosových kuliček? Jak se melou vanilkové rohlíčky? Toto všechno si mohly vyzkoušet děti ze školní družiny 13. prosince, kdy se konala poslední dílnička v tomto kalendářním roce. Děti byly šikovné , a tak se vše povedlo a každý si odnesl domů i malou ochutnávku.

(M. Nedbalová)


ÚSPĚCH ŠKOLNÍ DRUŽINY

Druhé oddělení školní družiny se v říjnu zúčastnilo 4. ročníku výtvarné soutěže, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Včelín z Bystřice pod Hostýnem. Letošní téma bylo „Letní olympijské hry – Rio 2016 očima dětí.“ Většina žáků se ve školní družině zapojila alespoň malým dílem a naše nelehká práce byla oceněna, získali jsme třetí místo v kategorii školních družin. Sladkou odměnu v podobě krásného a chutného zimního dortu jsme si rozdělili a skutečně jsme si pochutnali.
(H. Koutná)


NAVŠTÍVIL NÁS MIKULÁŠ
Po roce naši školu navštívil Mikuláš v doprovodu anděla a čertů. Postupně navštívili všechny třídy, kde domlouval všem zlobivým dětem. Někteří zlobivci měli namále a skončili u čerta v pytli, přesto se nad nimi Mikuláš slitoval a po velkých slibech o polepšení dostali všichni drobnou sladkost.
(H. Koutná)


ADVENTNÍ TURNAJ VE HŘE "ČLOVĚČE, NEZLOB SE!"
V pátek 2. prosince 2016 se všichni žáci 2.-5. ročníku zúčastnili velmi napínavého utkání ve stolní hře "Člověče, nezlob se!".
V každém ročníku jsme po třech kolech vybrali tři nejlepší hráče, kteří byli oceněni  za první, druhé a třetí místo. Z každého ročníku byl pak vybrán ten nejlepší, který postoupil do superfinále, kde se utkali  Danek, Toník, Leonka a Pepík.  Velmi dramatický souboj vyhrál  Pepík Vaculík a stal se právoplatným králem. Na druhém místě se umístil Toník a na třetím Danek. 
Během dopoledne jsme si užili spoustu radosti i když ukáplo i několik slziček.
Velký dík patří i SRPŠ za příspěvek na odměny pro vítěze.
(H. Koutná)

DRÁTKOVÁNÍ
Předvánoční čas je plný kouzel a tak v úterý 29. prosince 2016 děti s maminkami čarovaly na dílničce věnované drátkování.
Pod vedením zkušené lektorky si děti vytvořily pomocí korálků a drátků vánoční  stromeček v podobě malého svícnu. Práce s drátkem se všem natolik líbila, že si drátkování určitě zopakujeme při jarní dílničce.
(M. Nedbalová)


ABRAKA MUZIKA
16. listopadu 2016 shlédli naši žáci v Kulturním domě v Soběchlebech vzdělávací pořad hudebního interaktivního divadla ABRAKA MUZIKA „Jak žijeme“, který byl zaměřen na nejrůznější oblasti sociálního chování a mezilidských vztahů.
(J. Hájek)


ŠTRÚDLOVÁNÍ
Všichni víme, že děti rády mlsají. A když si upečou něco dobrého sami, o to více jim chutná.
V úterý 15. listopadu 2016 se konala další dílnička, ve které si děti tentokrát upekly štrúdl. Nejprve si každý zkusil, jak je těžké oškrábat z jablka slupku a nastrouhat ho. Každá skupina si pak rozválela listové těsto, které naplnila různými náplněmi.
Všem se práce dařila a tak na konci dílničky jsme mohli ochutnat klasický štrúdl s jablky, štrúdl s pudinkem a jahodami a štrúdl naslano, plněný salámem a sýrem.
(M. Nedbalová)

SCHOLARIS v Přerově
V pondělí 14. listopadu 2016 navštívili žáci 8. a 9. třídy naší školy 8. přehlídku středních škol na Gymnáziu J. Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově.
Školy z celého Olomouckého kraje zde měly své stánky, kde se mohli zájemci dovědět informace o nabízených studijních nebo učebních oborech, pohovořit s žáky nebo učiteli z těchto škol, získat různé informační materiály a prospekty. Mělo by jim to pomoci, aby si co nejlépe zvolili další vzdělávací cestu.
(J. Hájek)

Se zvířaty kolem světa
V pátek 11. listopadu 2016 žáci 2. a 3. třídy navštívili středisko ekologické výchovy BIOS v Přerově, aby zde absolvovali výukový program v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s tématem ekologie a životní prostředí člověka.
Zábavnou a názornou formou se dověděli o životě zvířat v různých světadílech, o různých prostředích jejich života a také měli možnost živě spatřit některá zvířata v chovech.
(J. Hájek)

Chemie převážně nevážně
V pátek 11. listopadu 2016 se žáci 8. a 9. třídy v rámci podpory technického a přírodovědného vzdělávání zúčastnili projektového dne "Chemie převážně nevážně" na Střední průmyslové škole v Hranicích.
Studenti této školy si pro naše žáky v jedné chemické laboratoři připravili efektní pokusy, ke¨teré si ve většině případu mohli sami prakticky vyzkoušet. Ve druhé laboratoři pak naši žáci tvarovali skleněné tyčinky nad plamenem, zkusili si napsat a následně přečíst zprávu napsanou "neviditelným" inkoustem a pak měnili barvu plamene pomocí různých chemikálií.
Všem se projektový den moc líbil.
(J. Hájková) 


Informace SRPŠ
Vážení rodiče,
v těchto dnech vybíráme jako příspěvek na činnost SRPŠ: za první a druhé dítě 250 Kč, třetí dítě 200 Kč, další děti neplatí.
Z těchto vybraných peněz jsou v průběhu školního roku hrazeny náklady na dopravu dětí do divadel a exkurze nebo např. nákup knižních odměn pro žáky. Součástí činnosti SRPŠ je pořádání akcí pro děti jako je ukončení prázdnin, dětský karneval nebo dětský den na koupališti. Aktuálně nejbližší akcí je zajištění občerstvení při školním jarmarku 16. 12. 2016.
Rádi mezi sebe přijmeme nové tváře, které jsou ochotny pomoci s přípravou akcí. Všichni jsou vítáni, ozvěte se někomu z nás nebo učitelům ve škole.
Těšíme se na setkání a děkujeme za Vaši podporu.
Z
výbor SRPŠ Zdeňka Novotná

Halloweenská diskotéka
V úterý 1. listopadu 2016 se po roce zase sešla ve školní družině skupina strašidýlek, bubáků, čarodějů i různých příšerek, které si přišly zatancovat. Tajemný DJ pouštěl jednu vypalovačku za druhou, při které jsme se mohli vlnit v rytmu disca. Samozřejmě nechybělo ani velkolepé pohoštění, za které patří velký dík všem rodičům. Už dnes se těšíme na další ročník.
(Hana Koutná)

Žáci 2. a 3. třídy se zapojili do soutěže firmy Laktea - Fit pomazánka.
Žáci si vytvořili skupiny a domluvili se na druhu pomazánky. V určený den si přinesli suroviny a vytvořili pomazánku. Potom napsala každá skupina svůj recept. A mohlo začít ochutnávání.
Recepty i fotografie jsme zaslali do soutěže.
(H. Schwanzerová)


Dýňování
Ve středu 19. října 2016 se jako každý rok konal ve 2. třídě dýňový den. Letos se opravdu urodilo velké množství dýní a ve velkých velikostech. Žáci si přinesli na výzdobu velké množství přírodním a pomůcek na dlabání. Jak se nám dýně povedly se můžete podívat na fotografiích.
(H. Schwanzerová)

Muffinování
V úterý 18. října 2016 bylo v kuchyňce na základní škole rušno. Konala se zde dílnička pod vedením Mgr. Milady Nedbalové, ve které si mohli i ti nejmenší vyzkoušet přípravu a pečení muffinů. Děti se rozdělily do pěti skupin a každá z nich upekla a nazdobila jiný druh muffinů. Chcete si také vyzkoušet recept (na 12 muffinů)?
1. 
v jedné misce smícháme 2 vejce, 100 g cukru, 200ml mléka a 85 g tuku (tekutá směs), ve druhé misce smícháme 250 g mleté mouky, 2 prášky do pečení, vanilkový cukr a špetku soli (suchá směs),
2. 
do tekuté směsi postupně vmícháme suchou směs,
3. podle 
chuti přidáme kakao, skořici, čokoládu, sušené ovoce, ořechy, nastrouhanou mrkev a jiné dobroty…
4. 
výslednou směsí naplníme formy do cca 2/3 výšky,
5. 
pečeme cca 20 minut při teplotě 180° C.
Dobrou chuť!
(M. Nedbalová)


Přírodovědný klokan
Ve středu 12. října 2016 proběhla v celé České republice soutěž, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou University Palackého v Olomouci a jejímž cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Soutěžící odpovídali na otázky z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu a všeobecných znalostí. Soutěže se v kategorii Kadet zúčastnilo celkem 682 žáků z okresu Přerov, nejlepšími řešiteli mezi žáky naší školy byli:
1. 
Martina Coufalíková a Lenka Dohnálková (obě z 8. třídy) získaly shodně 39 bodů,
2. 
Anna Doláková (9. třída) získala 36 bodů,
3. 
Lucie Bočanová, Matěj Nový a Denisa Volfová (všichni z 8. třídy) získali shodně 33 bodů.
(J. Hájková)

Burza práce a vzdělávání
Žáci 8. a 9. třídy naší školy s panem učitelem Janem Navrátilem a paní učitelkou Mgr. Michaelou Novákovou navštívili ve čtvrtek 6. října 2016 Burzu práce a vzdělávání, která se konala v hotelu Jana v Přerově.
Vystavovaly zde významné podniky z regionu, kterým chybí kvalifikovaní pracovníci, vedle těchto vystavovatelů zde prezentovaly svou činnost střední školy, které získání požadované kvalifikace nabízejí. Akce měla zajímavý doprovodný program – pracovníci Úřadu práce zájemcům poradili mimo jiné s volbou povolání, zájemce informovali také o možnosti práce v zemích Evropské unie. Na stáncích vystavovatelů probíhaly nejrůznější soutěže pro žáky i studenty.
(J. Hájek)


Legiovlak
Žáci 9. třídy naší školy v rámci netradiční formy výuky dějepisu absolvovali v úterý 4. října 2016 s panem učitelem Petrem Pečánkou cestu na vlakové nádraží v Hranicích na Moravě, které bylo třiadvacátou zastávkou Legiovlaku při jeho letošním putování po městech České republiky.
L
egiovlak (www.legiovlak.cz) je velký projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020.
L
egiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu.
(
J. Hájek)

Kreslení s Lubomírem Dostálem
V úterý 27. září 2016 jsme ve škole přivítali přerovského kreslíře a básníka Lubomíra Dostála.
Během dopoledne se všechny třídy prvního stupně základní školy postupně vystřídaly při netradiční hodině výtvarné výchovy, ve které si žáci pod vedením kreslíře ověřili, že kreslení není vůbec tak složité. Zažili nejen  spoustu zábavy, ale nakreslili si i spoustu krásných obrázků.
(H. Koutná)
 
Týden
sportu
Jak jinak oslavit mezinárodní týden sportu, než sportem. V týdnu od 10. do 18. září probíhal Evropský týden sportu. Ve školní družině jsme vytvořili sportovní týmy, které společně plnily dané disciplíny jako je štafeta se psem, přeskoč trpaslíka (skok do dálky), hod do Radotína (hod do dálky míčkem)….  Všechny sportovní aktivity jsme si užili i díky bezvadnému počasí, které nám přálo po celou dobu.
(H. Koutná)

První den v základní škole
Čtvrtek 1. září 2016 byl velkým dnem pro rodiče a jejich 22 dětí, které poprvé jako žáci zasedli do nových lavic v učebně 1. třídy naší základní školy.
Žáky i rodiče přivítali starosta obce Soběchleby ing. Miloslav Jančík a ředitel základní školy RNDr. Josef Hájek. Poté každého nového žáka a každou novou žákyni přivítala třídní učitelka paní Marie Benešová a předala jim drobné dárky. Každého prvňáčka následně obdarovali květinou žáci z 8. a 9. třídy a každý z nich se ujal svého „prvňáka“, aby ho provedl a seznámil s budovou základní školy, zatímco paní učitelka Marie Benešová předala rodičům potřebné informace související s organizací a průběhem výuky v nejbližších školních dnech. O fungování školní družiny informovala paní vychovatelka Monika Nagy-Bačová.

Děkujeme obcím Dolní Nětčice a Radotín za finanční prostředky na vybavení a provoz základní školy, které byly použity mimo jiné na vybavení učebny 1. třídy školními lavicemi a školními židlemi, a obci Soběchleby za finanční příspěvek na zakoupení školních pomůcek pro žáky 1. třídy, které jinak hradí rodiče.
(J. Hájek)

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Jméno:
Heslo:
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy