Aktuální informace

Školní rok 2017/2018

Sběr starého papíru od 17. do 20. října
Sběr může být netříděný, ale musí být svázaný nebo uložený
v krabici.


Rozvrh sběru:
Úterý       17. 10.   -----------    15:00-17:00
Středa     18. 10.   6:45-7:10   15:00-16:00
Čtvrtek   19. 10.   6:45-7:10   15:00-16:00   
Pátek       20. 10.   6:45-7:10   15:00-17:00         


Žáci 7. až 9. ročníku navštívili 3. ročník Burzy práce a vzdělávání
Burza se konala 12. 10. 2017 v Hotelu JANA v Přerově a jejím smyslem bylo probudit a zvýšit zájem žáků základních a středních škol, jejich rodičů a veřejnosti o profese, které jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkové.
Na burze se prezentovali perspektivní zaměstnavatelé především z přerovského okresu, ale i z jiných částí Olomouckého a Zlínského kraje, kteří už teď mohou nabídnout řadu volných pracovních míst
ve strojírenství, elektrotechnice, optice, potravinářství, textilnictví, stavebnictví, v dopravě, nábytkářském průmyslu nebo zdravotnictví. Jako vystavovatelé se na burze také představily střední a vysoké školy,
o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé největší zájem, a které představily své vzdělávací programy.
Na burze nechyběli zaměstnanci Úřadu práce ČR, kteří zájemcům poradili nejen při výběru vhodného povolání, ale také pomohli s orientací ve vzdělávací nabídce škol. Návštěvníci získali přehled o tom, co v dnešní době zaměstnavatelé v tomto regionu potřebují a o jaké profese mají především zájem.
Organizátoři připravili pro návštěvníky doprovodné akca v podobě soutěží na stáncích vystavovatelů určené pro žáky a studenty. Dále pak v rámci programu burzy probíhaly praktické ukázky povolání a řemesel.

Zážitkový stan "Cesta do vesmíru"
6. 10. 2017 se žáci 1. až 9. ročníku zúčastnili zábavně vzdělávacího programu s vesmírnou tematikou.

Školní rok 2016/2017


Informace k placení stravného

Prosím rodiče, kteří platí stravu přes účet, aby provedli poslední platbu na měsíc červen a znovu začali platit až v srpnu na září.
Rodiče dětí v mateřské škole zaplatí za stravu o prázdninách hotově. Děti je nutné k odběru stravy přihlásit závazně - odběr stravy nebude možné odhlásit. Platbu je nutné uhradit v kanceláři vedoucí školní jídelny do konce června.
V případě nejasností kontaktujte osobně vedoucí školní jídelny nebo volejte 799 990 217.
                                                                                            (Lenka Dohnalová, vedoucí školní jídelny)


Členové dramatického kroužku při základní škole si Vás tímto dovolují pozvat
na slavnostní premiéru divadelního představení

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU

v neděli 18. června 2017 v 16:00 hodin v KD Soběchleby.

Vstupné dobrovolné, délka představení 45 minut.

Těší se na Vás herci z dramatického kroužku:

princezna Lada: Terezka Kolářová, princ Radovan: Jarda Dohnal, král Kazisvět: Honzík Novosad, chůva: Eliška Kryštofová, král Hostivít: Davča Petřvalský, hlavní kuchař: Zuzka Kloudová, princezna Glorie: Maruška Doláková, princezna Albína: Bety Zdráhalová, princezna Florindela: Dany Kuličková, rádce: Vojta Procházka, princezna Patricie: Adélka Kuličková, preceptor/kuchtík: Lea Pospíšilová, kuchtička/voják: Šárka Zámorská, kuchtička/voják: Lucka Novotná, kuchtík Janek/voják: Peťa Volfová. 

Žonglování

 Ve středu 7. 6. 2017 přijel do naší tělocvičny žonglér. Hned v úvodu si s dětmi prvního stupně postavil pomyslný cirkusový stan a cirkus mohl začít. Nejprve ukázal dětem všechny své pomůcky, a co se s nimi dá dělat. V druhé části představení si děti mohly vše osahat a vyzkoušet. Děti balancovaly na různých šlapadlech, jednokolkách, žonglovaly s šátky, kruhy, kužely….
Z úsměvu dětí bylo patrné, že se celý program vydařil a hodinu programu jsme si dostatečně užili. Podobný program následoval i pro druhý stupeň.

                                                                                                                                            (H. Koutná)

Výlet 4., 5. a 6. třídy do Litomyšle

Ráno 2. června 2017 jsme nastoupili do autobusu směr Litomyšl, kde nás v Klášterních zahradách čekal rytíř Toulovec. Po přivítání jsme vyrazili na toulky městem, abychom si ho prohlédli a dověděli se něco
o jeho zajímavostech. Závěr prohlídky patřil věži kostela, odkud byl nádherný rozhled do širokého okolí. Nechyběla ani prohlídka krásného zámku a divadélka. Celý výlet se vydařil, kromě spousty zážitků si ještě každý dovezl nějakou tu památku na město Litomyšl, které jsme doposud znali jen z vyjmenovaných slov.

                                                                                                                                       (H. Koutná)

Den s archeologem
2. června se žáci 2. třídy zúčastnili programu Den s archeologem, který k svátku dětí připravilo Komenského muzeum v Přerově. Žáci si prošli celkem 6 stanovišť, na kterých se dozvěděli spoustu nových věcí. V písku hledali různé předměty, skládali puzzle mincí, viděli kosti mamutů i lovců. Nejvíce se jim líbila práce s detektorem kovů. Program se nám velmi líbil. Potom jsme se v teplém počasí zchladili zmrzlinou.

                                                                                           (Hana Schwanzerová, třídní učitelka 2.třídy)

 

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
24. května 2017 proběhlo okresní kolo této soutěže organizované BESIPem ve spolupráci s autoškolou Trčka na dopravním hřišti v Hranicích. Na plnění úkolů na jednotlivých stanovištích dohlíželi rozhodčí z Policie ČR, z armády ČR, z Autoškoly Trčka, z BESIPu a ze Střední zdravotní školy.
Tady již naše družstva neobsadila žádné postupové místo, ale svou účastí získali naši žáci praktické vědomosti a dovednosti, které se jim budou hodit v každodenním životě a také pro případnou účast v dalším ročníku této soutěže.
Žákům děkujeme za reprezentaci školy.
                                                                                                                                                (J. Hájek)


Dinopark a ZOO Vyškov
V úterý 23. května 2017 žáci 1. ,2. a 3. třídy navštívili Dinopark a ZOO ve Vyškově.
Po příjezdu a krátké svačince jsme nastoupili do dinovláčku a odjeli do Dinoparku na kraji města. Tam nás čekalo 3D kino s příběhem o dinosaurech. Žáci si mohli v pískovišti zahrát na archeologa a najít v písku kosti. Potom jsme se už vydali prozkoumat jednotlivé modely dinoasaurů ve skutečné velikosti.
Dinovláčkem jsme se přemístili zpět do zoo. Největší úspěch měla návštěva babiččina dvorku, kde jsme si mohli zblízka prohlédnout i pohladit domácí zvířata, dříve na vesnici běžná. Návštěva hanáckého statku na konci zoo nás příjemně překvapila. Bylo zde velké množství různých programů (včely, koloběh vody, ryby, věci a nářadí používané v minulosti...).
Plni dojmů a zážitků jsme se vrátili v pořádku domů. Počasí nám přálo a výlet se nám vydařil.
                                                                                          (Hana Schwanzerová, třídní učitelka 2. třídy)


Výlet do Bystřice pod Hostýnem
Dne 18. května 2017 děti z kroužku šikovné ruce a děti ze 6. třídy navštívily výstavu  prací a výrobků dětí z místní LŠU.
Výstava se konala na zámku v Bystřici pod Hostýnem. Kromě výstavy si pohrály v parku a na závěr si vychutnaly v teplém počasí zmrzlinu. Z výstavy se dětem nejvíce líbila věž a maska indiána. Výlet se nám vydařil a nové nápady využijeme při malování v kroužku.
                                                                             (Hana Schwanzerová, vedoucí kroužku šikovné ruce)


Okrskové kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
4. května 2017 proběhlo v areálu VÚ Lipník nad Bečvou, ul. Hranická a DDH Lipník nad Bečvou okrskové kolo této soutěže. Soutěž je organizována pro mladší i starší žáky, kteří pro soutěž vytvoří smíšená družstva dívek i hochů. V soutěži musí absolvovat jízdu zručnosti, jízdu po dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu, praktické poskytnutí první pomoci a zvládnout testy z pravidel silničního provozu.
Družstvo starších žáků ve složení Daniel Kolář (8. třída), Lenka Novotná (8. třída), Filip Sehnal (8. třída) a Tereza Skalská (9. třída) obsadilo 1. místo a postoupilo do okresního kola.
Družstvo mladších žáků ve složení Denisa Novotná (6. třída), Vojtěch Procházka (5. třída), Petra Volfová (6. třída) a Josef Vaculík (5. třída) obsadilo 3. místo a také postoupilo do okresního kola.
Blahopřejeme žákům k dosaženým výsledkům a děkujeme jim za reprezentaci školy.
                                                                                                                                                (J. Hájek)

 

Plavání žáků základní školy a dětí mateřské školy
Od 19. dubna 2017 začali žáci 2. a 3. třídy základní školy a děti z mateřské školy pravidelně dojíždět každou středu dopoledne do krytého plaveckého bazénu v areálu Plovárna Hranice, kde pod vedením instruktorů plavání z Plavecké školy Hranice absolvují žáci základní školy povinný plavecký výcvik a děti z mateřské školy předplavecký výcvik.
                                                                                                                                                (J. Hájek)

„Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla“
7. dubna 2017 navštívili žáci 2. stupně naší základní školy divadelní představení v KD Soběchleby.
V tomto divadelním představení s názvem Legenda V+W aneb příběh Osvobozeného divadla předvedli herci královéhradeckého Divadélka pro děti Vít Troníček a Michal Moravec ukázky z nejslavnějších divadelních her autorů Voskovce a Wericha. Ve více než 60 minutách tak přiblížili divákům nejzásadnější okamžiky života a kariéry těchto mistrů českého humoru. Odborný výklad byl doplněn chronologicky řazenými úryvky dialogů a písní, dokumentujícími rozsah a význam tvorby Osvobozeného divadla a jeho vliv na vývoj českého divadla 20. století. Představení zachytilo ukázky z důležitých časových předělů Osvobozeného divadla a herci předvedli něco ze studentské recese, romantických komedií, revue, ale i rozhovorů, politické a sociální satiry (West Pocket Revue, Golem, Nebe na zemi…).
Žáky nejvíce zaujaly ukázky z divadelních her, do kterých dostali možnost se aktivně zapojit.

                                                                                                                                                 (J. Hájek) 


„Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba“
7. dubna 2017 navštívili žáci 1. stupně naší základní školy divadelní představení královéhradeckého Divadélka pro děti v KD Soběchleby.
Jednalo se o kombinované loutkoherecké představení o životě afrických zvířat, ztvárněných netradičními loutkami, kterým dodávaly život především komunikace s živými herci i s žáky z publika. Ústřední postavou byl s nadsázkou pojatý známý cestovatel a dobrodruh doktor Emil Holub, který vyprávěl o svých zážitcích z cest po džunglích i pouštích afrického kontinentu, při kterých ho provází věrný opičí kamarád Pepa. Ve třech veselých příbězích, plných hereckých gagů, písniček a překvapení, například vyléčil nastydlého slona, pomatenou žirafu nebo mrzutého lva, společně zachránili zbloudilého synáčka paní hraběnky ze spárů obrovského hada a pěkně prohnali nezdárného lovce divokých zvířat.
Smyslem celého představení bylo vytvoření pozitivního vztahu k přírodě a všem živým tvorům. Na pozadí příběhů se děti dověděli také něco o Africe a seznámily se s osobou legendárního českého cestovatele.
                                                                                                                                                  (J. Hájek)


ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE V ROCE 2017

Informace je zveřejněna na webových stránkách školy (http://www.zssobechleby.cz/stranka-zapis-do-1-rocniku-66)
                                                                                                                                                  (J. Hájek)

Obecné informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání a k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání v roce 2017

Informace je zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Mateřská škola nebo Školka (http://zssobechleby.cz/stranka-informace-k-zapisu-k-predskolnimu-vzdelavani-a-k-povinnemu-predskolnimu-vzdelavani-84).
                                                                                                                                                  (J. Hájek)

INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A K ZÁPISU
K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2017

Informace je zveřejněna na webových stránkách školy v sekci ŠKOLKA (http://zssobechleby.cz/stranka-zapis-k-predskolnimu-vzdelavani-v-nasi-materske-skole-86).
                                                                                                                                                  (J. Hájek)


Matematický klokan
17. března 2017 se konalo celostátní kolo soutěže Matematický klokan.
kategorii CVRČEK (2. a 3. třída) získal nejvíce bodů  Kratochvílová Sára ze 3. třídy (63 bodů), v kategorii KLOKÁNEK (4. a 5. třída) se umístil na prvním místě Procházka Vojtěch z 5. třídy (92 bodů), v kategorii BENJAMÍN (6. a 7. třída) byla nejlepší Novotná Denisa z 6. třídy (62 bodů) a v kategorii KADET byla nejlepší z 8. třídy (52 bodů).
Žákům k dosaženým výsledkům blahopřejeme.

                                                                                                                                       (M. Nedbalová)

 

Olympijská hlídka v Soběchlebech
3. března 2017 opět navštívila naši základní školu Olympijská hlídka, tentokrát ve složení Šárka Kašpárková, mistryně světa v trojskoku a držitelka bronzové olympijské medaile v této disciplíně, a Iveta Vacenovská, juniorská mistryně Evropy ve stolním tenise.

Na úvod se všichni „rozehřáli“ rozcvičkou pod vedením Šárky Kašpárkové i Ivety Vacenovské. A pak už se žáci, předem rozdělení do čtyř družstev, pustili do plnění „olympijských“ disciplín, jako byla dráha s přeskoky přes lavičky a švédskou bednu, trojskok snožmo do dálky, co nejrychlejší absolvování trasy, kdy bylo úkolem pinkat pálkou na stolní tenis míček směrem vzhůru a nenechat ho spadnout na zem a nakonec běh po dráze vyznačené kruhy a kužely zakončený hodem míčem na basketbalový koš. Členové družstev se snažili být co nejlepší, a ti, kteří se z různých důvodů sportování neúčastnili, stále a mohutně povzbuzovali.
Nakonec samozřejmě došlo k vyhlášení pořadí a předání cen, ale tady dvojnásob platilo heslo, že „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“ – hlavně aby si žáci odnesli chuť k pohybu i sportování vůbec.
Jak to všechno probíhalo, můžete vidět na http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/fotogalerie/trenink-s-olympionikem-na-zs-a-ms-sobechleby.
Jednalo se již o čtvrtou návštěvu olympijské hlídky v naší základní škole – ve školním roce 2013/2014 nás navštívili kajakář Vavřinec Hradilek a šermíř Aleš Depta, ve školním roce 2014/2015 v 1. pololetí vodní slalomář Jiří Prskavec a veslař Oldřich Svojanovský, ve 2. pololetí krasobruslař Tomáš Verner a opět Aleš Depta. O první návštěvě olympijské hlídky na naší škole si můžete přečíst na http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/uzasne-chvalil-olympionik-hradilek-misi-v-sobechlebech-20140519.html).
                                                                                                                                                  (J. Hájek)


Recitační soutěž
O tom, kdo umí hezky recitovat, se rozhodlo v pátek 24. února 2017 ve školním kole recitační soutěže.
Recitovali vybraní žáci druhého až pátého ročníku. O nejlepším recitátorovi rozhodovala porota. Ačkoli žáci 1. ročníku nesoutěžili, vystoupili se svou připravenou společnou recitací a tím recitační soutěž zahájili. Úspěšným recitátorům blahopřejeme.
                                                                                                                                              (H. Koutná)
 

„Závislosti on-line“
23. února 2017 absolvovali žáci 5. až 9 třídy besedu s odborníkem, která byla tematicky zaměřena na rizika spojená s používáním moderních technologií, zejména na vznik závislostí spojených s používáním Internetu a mobilních technologií.

                                                                                                                                                  (J. Hájek)


„Od pilníku k využití digitálních technologií v CNC technice“
17. února 2017 navštívili žáci 9. třídy poslední z projektových dnů organizovaných Střední průmyslovou školou Hranice pro žáky základních škol.

V odborných dílnách pracovali pod vedením žáků této školy na soustruhu a vyrobili si tvarované těžítko. Seznámili se také s postupem, jak se sestavuje program pro práci na počítačově řízených obráběcích (CNC) strojích.
                                                                                                                                             (H. Koutná)


„Používám mozek“
15. února 2017 navštívili žáci 3. až 9. třídy v Kulturním domě v Soběchlebech fyzikálně – přírodopisně – preventivní pořad Používám mozek.
Zajímavou a zábavnou formou se dověděli o tom, jak se v mozku vytvářejí a uchovávají informace, o strategiích učení – jak se učit a jak ne, o křivce zapomínání - jak zařídit, abychom si pamatovali, o strachu – jak vzniká a jak se mu bránit, o tom, jak si zvýšit sebevědomí a že to jde, jak v naší hlavě vzniká strach a jak se mu bránit, o Lince bezpečí a tedy k čemu je dobré rozvíjet si svůj mozek.
K lepšímu znázornění sloužily velké pomůcky, jako byl mozek o rozměru 2,5 x 2 metry s demonstrací průběhu impulzů a jak si člověk pamatuje, neuron o rozměru 2 metry s demonstrací pohybu informace v něm, ucho o rozměru 1,5 x 1 metr s pohyblivými kůstkami a jak si neničit sluch, „vůňostroj“, „povzbuzovadlo“ a další.
                                                                                                                                                  (J. Hájek)

Pythagoriáda
2. února 2017 se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro 5. až 8. ročník základních škol. Celkem se na naší škole zúčastnilo této soutěže 30 žáků. V šesté třídě získala nejvíce bodů Dohnalová Tereza, v sedmé třídě Matula Dominik a v osmé třídě Sehnal Filip. Na postup do okresního kola však počet bodů nestačil.

                                                                                                                                       (M. Nedbalová)

„Strojírenství naše priorita“
18. ledna 2017 navštívili žáci 8. třídy projektový den pořádaný Střední průmyslovou školou Hranice ve dvoraně hranického zámku.
Žáci se seznámili se studijními nebo učňovskými obory vyučovanými na této škole a také s možným uplatněním získané odbornosti ve firmách v regionu. Zároveň na jednotlivých stanovištích plnili jednoduché úkoly a měli tak možnost zúčastnit se slosování o hodnotné ceny (vesty, USB paměti, sluchátka…), které bylo realizováno vždy zvlášť pro žáky z každé základní školy, kteří tuto akci navštívili.

                                                                                                                                                  (J. Hájek)


„Dřevěné hrátky“
13. ledna 2017 navštívili žáci 9. třídy další z projektových dnů organizovaných Střední průmyslovou školou Hranice pro žáky základních škol.
Jak již napovídal název, žáci si vyzkoušeli práci s dřevem, konkrétně broušení, frézování, lepení, vyzkoušeli si také vypalování do dřeva a nakonec si vyrobili podložku pod hrnec.
                                                                                                                                                 (J. Hájek)

                                                                                                                     

Je správně "Soběchlebech" nebo "Soběchlebích"?
Správná je první varianta, což si můžeme ověřit na webu Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=395).
                                                                                                                                                  (J. Hájek)


Zimní olympiáda
V pátek 6. ledna 2017 se díky sněhové nadílce uskutečnila zimní olympiáda, kterou pořádal zájmový kroužek Pohybové hry a školní družina. Při zahájení sportovního odpoledne nechyběli vlajkonoši s českou a olympijskou vlajkou. Na úvod jsme si poslechli českou hymnu a zapálili olympijský oheň. Všichni závodníci s čísly byli netrpělivě připraveni na startu a snažili se co nejrychleji sjet kopec a projet mezi kužely. Ne každému se podařilo trefit se mezi kužely, někteří závodníci dokonce kužel naložili na svůj bob a odjeli s ním pryč. Počasí bylo opravdu velmi větrné a mrazivé proto se po prvním kole jízd všichni závodníci ohřáli ve družině, kde dostali horký čaj na zahřátí. Už dnes se těšíme na další ročník. Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek.

(H. Koutná)


SILVESTROVSKÁ PÁRTY

Ve čtvrtek 22. 12. se stejně jako v loňských letech uskutečnila ve školní družině silvestrovská párty. Děkujeme všem rodičům za cukroví a dobroty, které poslali na hostinu, která doprovázela silvestrovský rej. Už při prvních tónech hudby, kterou pouštěla paní učitelka Mikulíková, se začaly všechny děti vlnit ve správném rytmu. Během odpoledne zazněla spousta oblíbených melodií a nechyběl ani oblíbený ploužák. Velkou zábavu jsme si užili i při hře PING – PONG, kde hrála děvčata proti chlapcům.  O půlnoci (v půl třetí odpoledne) jsme zahájili nový rok 2017 českou hymnou a salvou dětského šampaňského. No, a po posledních tónech už nás čekal jen veliký úklid a začátek vánočních prázdnin. Nesmíme zapomenout poděkovat SRPŠ za finanční příspěvek na celou akci.
                                                                                                                                             (H. Koutná)


VÁNOČNÍ JARMARK

 U stromečku ve vstupní hale školy zazněly koledy v podání kytaristů ze šesté třídy, vánoční melodie od žáků čtvrté a páté třídy a básničky od dětí ze školní družiny. Po hudebním úvodu začal samotný prodejní jarmark. Každá třída měla svůj prodejní prostor, na kterém šikovní prodejci všech tříd prodávali vlastnoručně vyrobené výrobky. Některé se vyráběly v rámci pracovních činností přímo ve škole, mnohé děti tvořily doma ve spolupráci s rodiči nebo prarodiči. Ke koupení byly tedy nejen výrobky z papíru, textilních materiálů či ze dřeva, ale také lahodné cukroví a perníčky. O občerstvení se nám postaralo sdružení SRPŠ, za což patří velké díky všem, kteří se na přípravě podíleli.

(H. Koutná)

 

PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKA

 Jak se vykrajuje vánoční cukroví? Kolik úsilí je potřeba k vytvoření kokosových kuliček? Jak se melou vanilkové rohlíčky? Toto všechno si mohly vyzkoušet děti ze školní družiny 13. prosince, kdy se konala poslední dílnička v tomto kalendářním roce. Děti byly šikovné , a tak se vše povedlo a každý si odnesl domů i malou ochutnávku.

(M. Nedbalová)


ÚSPĚCH ŠKOLNÍ DRUŽINY

Druhé oddělení školní družiny se v říjnu zúčastnilo 4. ročníku výtvarné soutěže, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Včelín z Bystřice pod Hostýnem. Letošní téma bylo „Letní olympijské hry – Rio 2016 očima dětí.“ Většina žáků se ve školní družině zapojila alespoň malým dílem a naše nelehká práce byla oceněna, získali jsme třetí místo v kategorii školních družin. Sladkou odměnu v podobě krásného a chutného zimního dortu jsme si rozdělili a skutečně jsme si pochutnali.
(H. Koutná)


NAVŠTÍVIL NÁS MIKULÁŠ
Po roce naši školu navštívil Mikuláš v doprovodu anděla a čertů. Postupně navštívili všechny třídy, kde domlouval všem zlobivým dětem. Někteří zlobivci měli namále a skončili u čerta v pytli, přesto se nad nimi Mikuláš slitoval a po velkých slibech o polepšení dostali všichni drobnou sladkost.
(H. Koutná)


ADVENTNÍ TURNAJ VE HŘE "ČLOVĚČE, NEZLOB SE!"
V pátek 2. prosince 2016 se všichni žáci 2.-5. ročníku zúčastnili velmi napínavého utkání ve stolní hře "Člověče, nezlob se!".
V každém ročníku jsme po třech kolech vybrali tři nejlepší hráče, kteří byli oceněni  za první, druhé a třetí místo. Z každého ročníku byl pak vybrán ten nejlepší, který postoupil do superfinále, kde se utkali  Danek, Toník, Leonka a Pepík.  Velmi dramatický souboj vyhrál  Pepík Vaculík a stal se právoplatným králem. Na druhém místě se umístil Toník a na třetím Danek. 
Během dopoledne jsme si užili spoustu radosti i když ukáplo i několik slziček.
Velký dík patří i SRPŠ za příspěvek na odměny pro vítěze.
(H. Koutná)

DRÁTKOVÁNÍ
Předvánoční čas je plný kouzel a tak v úterý 29. prosince 2016 děti s maminkami čarovaly na dílničce věnované drátkování.
Pod vedením zkušené lektorky si děti vytvořily pomocí korálků a drátků vánoční  stromeček v podobě malého svícnu. Práce s drátkem se všem natolik líbila, že si drátkování určitě zopakujeme při jarní dílničce.
(M. Nedbalová)


ABRAKA MUZIKA
16. listopadu 2016 shlédli naši žáci v Kulturním domě v Soběchlebech vzdělávací pořad hudebního interaktivního divadla ABRAKA MUZIKA „Jak žijeme“, který byl zaměřen na nejrůznější oblasti sociálního chování a mezilidských vztahů.
(J. Hájek)


ŠTRÚDLOVÁNÍ
Všichni víme, že děti rády mlsají. A když si upečou něco dobrého sami, o to více jim chutná.
V úterý 15. listopadu 2016 se konala další dílnička, ve které si děti tentokrát upekly štrúdl. Nejprve si každý zkusil, jak je těžké oškrábat z jablka slupku a nastrouhat ho. Každá skupina si pak rozválela listové těsto, které naplnila různými náplněmi.
Všem se práce dařila a tak na konci dílničky jsme mohli ochutnat klasický štrúdl s jablky, štrúdl s pudinkem a jahodami a štrúdl naslano, plněný salámem a sýrem.
(M. Nedbalová)

SCHOLARIS v Přerově
V pondělí 14. listopadu 2016 navštívili žáci 8. a 9. třídy naší školy 8. přehlídku středních škol na Gymnáziu J. Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově.
Školy z celého Olomouckého kraje zde měly své stánky, kde se mohli zájemci dovědět informace o nabízených studijních nebo učebních oborech, pohovořit s žáky nebo učiteli z těchto škol, získat různé informační materiály a prospekty. Mělo by jim to pomoci, aby si co nejlépe zvolili další vzdělávací cestu.
(J. Hájek)

Se zvířaty kolem světa
V pátek 11. listopadu 2016 žáci 2. a 3. třídy navštívili středisko ekologické výchovy BIOS v Přerově, aby zde absolvovali výukový program v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s tématem ekologie a životní prostředí člověka.
Zábavnou a názornou formou se dověděli o životě zvířat v různých světadílech, o různých prostředích jejich života a také měli možnost živě spatřit některá zvířata v chovech.
(J. Hájek)

Chemie převážně nevážně
V pátek 11. listopadu 2016 se žáci 8. a 9. třídy v rámci podpory technického a přírodovědného vzdělávání zúčastnili projektového dne "Chemie převážně nevážně" na Střední průmyslové škole v Hranicích.
Studenti této školy si pro naše žáky v jedné chemické laboratoři připravili efektní pokusy, ke¨teré si ve většině případu mohli sami prakticky vyzkoušet. Ve druhé laboratoři pak naši žáci tvarovali skleněné tyčinky nad plamenem, zkusili si napsat a následně přečíst zprávu napsanou "neviditelným" inkoustem a pak měnili barvu plamene pomocí různých chemikálií.
Všem se projektový den moc líbil.
(J. Hájková) 


Informace SRPŠ
Vážení rodiče,
v těchto dnech vybíráme jako příspěvek na činnost SRPŠ: za první a druhé dítě 250 Kč, třetí dítě 200 Kč, další děti neplatí.
Z těchto vybraných peněz jsou v průběhu školního roku hrazeny náklady na dopravu dětí do divadel a exkurze nebo např. nákup knižních odměn pro žáky. Součástí činnosti SRPŠ je pořádání akcí pro děti jako je ukončení prázdnin, dětský karneval nebo dětský den na koupališti. Aktuálně nejbližší akcí je zajištění občerstvení při školním jarmarku 16. 12. 2016.
Rádi mezi sebe přijmeme nové tváře, které jsou ochotny pomoci s přípravou akcí. Všichni jsou vítáni, ozvěte se někomu z nás nebo učitelům ve škole.
Těšíme se na setkání a děkujeme za Vaši podporu.
Z
výbor SRPŠ Zdeňka Novotná

Halloweenská diskotéka
V úterý 1. listopadu 2016 se po roce zase sešla ve školní družině skupina strašidýlek, bubáků, čarodějů i různých příšerek, které si přišly zatancovat. Tajemný DJ pouštěl jednu vypalovačku za druhou, při které jsme se mohli vlnit v rytmu disca. Samozřejmě nechybělo ani velkolepé pohoštění, za které patří velký dík všem rodičům. Už dnes se těšíme na další ročník.
(Hana Koutná)

Žáci 2. a 3. třídy se zapojili do soutěže firmy Laktea - Fit pomazánka.
Žáci si vytvořili skupiny a domluvili se na druhu pomazánky. V určený den si přinesli suroviny a vytvořili pomazánku. Potom napsala každá skupina svůj recept. A mohlo začít ochutnávání.
Recepty i fotografie jsme zaslali do soutěže.
(H. Schwanzerová)


Dýňování
Ve středu 19. října 2016 se jako každý rok konal ve 2. třídě dýňový den. Letos se opravdu urodilo velké množství dýní a ve velkých velikostech. Žáci si přinesli na výzdobu velké množství přírodním a pomůcek na dlabání. Jak se nám dýně povedly se můžete podívat na fotografiích.
(H. Schwanzerová)

Muffinování
V úterý 18. října 2016 bylo v kuchyňce na základní škole rušno. Konala se zde dílnička pod vedením Mgr. Milady Nedbalové, ve které si mohli i ti nejmenší vyzkoušet přípravu a pečení muffinů. Děti se rozdělily do pěti skupin a každá z nich upekla a nazdobila jiný druh muffinů. Chcete si také vyzkoušet recept (na 12 muffinů)?
1. 
v jedné misce smícháme 2 vejce, 100 g cukru, 200ml mléka a 85 g tuku (tekutá směs), ve druhé misce smícháme 250 g mleté mouky, 2 prášky do pečení, vanilkový cukr a špetku soli (suchá směs),
2. 
do tekuté směsi postupně vmícháme suchou směs,
3. podle 
chuti přidáme kakao, skořici, čokoládu, sušené ovoce, ořechy, nastrouhanou mrkev a jiné dobroty…
4. 
výslednou směsí naplníme formy do cca 2/3 výšky,
5. 
pečeme cca 20 minut při teplotě 180° C.
Dobrou chuť!
(M. Nedbalová)


Přírodovědný klokan
Ve středu 12. října 2016 proběhla v celé České republice soutěž, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou University Palackého v Olomouci a jejímž cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Soutěžící odpovídali na otázky z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu a všeobecných znalostí. Soutěže se v kategorii Kadet zúčastnilo celkem 682 žáků z okresu Přerov, nejlepšími řešiteli mezi žáky naší školy byli:
1. 
Martina Coufalíková a Lenka Dohnálková (obě z 8. třídy) získaly shodně 39 bodů,
2. 
Anna Doláková (9. třída) získala 36 bodů,
3. 
Lucie Bočanová, Matěj Nový a Denisa Volfová (všichni z 8. třídy) získali shodně 33 bodů.
(J. Hájková)

Burza práce a vzdělávání
Žáci 8. a 9. třídy naší školy s panem učitelem Janem Navrátilem a paní učitelkou Mgr. Michaelou Novákovou navštívili ve čtvrtek 6. října 2016 Burzu práce a vzdělávání, která se konala v hotelu Jana v Přerově.
Vystavovaly zde významné podniky z regionu, kterým chybí kvalifikovaní pracovníci, vedle těchto vystavovatelů zde prezentovaly svou činnost střední školy, které získání požadované kvalifikace nabízejí. Akce měla zajímavý doprovodný program – pracovníci Úřadu práce zájemcům poradili mimo jiné s volbou povolání, zájemce informovali také o možnosti práce v zemích Evropské unie. Na stáncích vystavovatelů probíhaly nejrůznější soutěže pro žáky i studenty.
(J. Hájek)


Legiovlak
Žáci 9. třídy naší školy v rámci netradiční formy výuky dějepisu absolvovali v úterý 4. října 2016 s panem učitelem Petrem Pečánkou cestu na vlakové nádraží v Hranicích na Moravě, které bylo třiadvacátou zastávkou Legiovlaku při jeho letošním putování po městech České republiky.
L
egiovlak (www.legiovlak.cz) je velký projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020.
L
egiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu.
(
J. Hájek)

Kreslení s Lubomírem Dostálem
V úterý 27. září 2016 jsme ve škole přivítali přerovského kreslíře a básníka Lubomíra Dostála.
Během dopoledne se všechny třídy prvního stupně základní školy postupně vystřídaly při netradiční hodině výtvarné výchovy, ve které si žáci pod vedením kreslíře ověřili, že kreslení není vůbec tak složité. Zažili nejen  spoustu zábavy, ale nakreslili si i spoustu krásných obrázků.
(H. Koutná)
 
Týden
sportu
Jak jinak oslavit mezinárodní týden sportu, než sportem. V týdnu od 10. do 18. září probíhal Evropský týden sportu. Ve školní družině jsme vytvořili sportovní týmy, které společně plnily dané disciplíny jako je štafeta se psem, přeskoč trpaslíka (skok do dálky), hod do Radotína (hod do dálky míčkem)….  Všechny sportovní aktivity jsme si užili i díky bezvadnému počasí, které nám přálo po celou dobu.
(H. Koutná)

První den v základní škole
Čtvrtek 1. září 2016 byl velkým dnem pro rodiče a jejich 22 dětí, které poprvé jako žáci zasedli do nových lavic v učebně 1. třídy naší základní školy.
Žáky i rodiče přivítali starosta obce Soběchleby ing. Miloslav Jančík a ředitel základní školy RNDr. Josef Hájek. Poté každého nového žáka a každou novou žákyni přivítala třídní učitelka paní Marie Benešová a předala jim drobné dárky. Každého prvňáčka následně obdarovali květinou žáci z 8. a 9. třídy a každý z nich se ujal svého „prvňáka“, aby ho provedl a seznámil s budovou základní školy, zatímco paní učitelka Marie Benešová předala rodičům potřebné informace související s organizací a průběhem výuky v nejbližších školních dnech. O fungování školní družiny informovala paní vychovatelka Monika Nagy-Bačová.

Děkujeme obcím Dolní Nětčice a Radotín za finanční prostředky na vybavení a provoz základní školy, které byly použity mimo jiné na vybavení učebny 1. třídy školními lavicemi a školními židlemi, a obci Soběchleby za finanční příspěvek na zakoupení školních pomůcek pro žáky 1. třídy, které jinak hradí rodiče.
(J. Hájek)

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Jméno:
Heslo:
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy